Keywords: 2548-1304
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (4)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (3)
 • Content Provider (1)
 • Collected From (1)
Keywords: 2548-1304
(CSV)
 • Publication Date (4)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (3)
 • Content Provider (1)
 • Collected From (1)
Results per page: Sort by:
25 publications, page 1 of 3
 • Mobil Peer-To-Peer Ağlarda Bluetooth Üzerinden Anlık Mesajlaşma Protokolü: IMOB

  Article Turkish OPEN
  Dönmez, Oğuz; (2019)
  Servis tabanlı yazılım geliştirmede servissağlayıcılar servislerini servis istemcilerinin kullanımına sunarlar. Bu, servisistemcilerinin kaynakların yetmemesi durumunda bir avantaj sağlar. Bu çalışmadaservis tabanlı yazılım geliştirme ve mobil peer-to-peer ağlar incelen...
 • Perfect Matching of Fractal Honeycomb Meshes

  Article English OPEN
  Selçuk, Burhan; ALTINTAŞ TANKÜL, Ayşe Nur; (2019)
  In this paper, we investigated Hamiltonian properties of fractal honeycombmeshes which are created in two different ways using 2-bit gray code. Wepresented the structure of honeycomb meshes and examined the fractal propertiesof them and got perfect matching of labeling ...
 • On Hamiltonian Properties of Honeycomb Meshes

  Article English OPEN
  Selçuk, Burhan; ALTINTAŞ TANKÜL, Ayşe Nur; (2019)
  In this paper, we investigated Hamiltonian properties of honeycombmeshes which are created in two different ways. We obtained different Hamilton paths forHoneycomb Meshes for any dimension with using n-bit gray code. Finally, we gavean algorithm which is used to label t...
 • Üç Temel Kesir Dereceli Türev Tanımına Göre Matlab Ortamında Kesir Dereceli Türev Hesaplamaları

  Article Turkish OPEN
  Hatami Varjovi, Mahdi; Öztemiz, Furkan; Donuk, Kenan; Toptaş, Buket; Fırat, Hüseyin; Karaduman, Mücahit; İnan, Mevlüt; (2019)
  Bu çalışmada literatürde kabul görmüş üç farklı kesir derece türev tanımı olan Caputotanımı, Grunwald-Letnikov tanımı ve Laplace kuvvet fonksiyonu türev genellemesine göre Matlabortamında kesir dereceli türev hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama sonuçları ...
 • Malatya Functions: Symmetric Functions Obtained by Applying Fractional Order Derivative to Karcı Entropy

  Article OPEN
  Karci, Ali; (2019)
  Shannonapplied derivative to a special probability function and obtained entropydefinition. Karcı converted the derivative with fractional order derivative andobtained a new definition for entropy. In this study, the fractional order ofderivative were selected as comple...
 • Lojistik-Gauss Harita Tabanlı Yeni Bir Kaotik Sürü Optimizasyon Yöntemi

  Article Turkish OPEN
  DEMİR, Fahrettin Burak; Tuncer, Türker; Kocamaz, Adnan Fatih; (2019)
  Gerçek hayattaki bazı problemler,klasik matematiksel yöntemler kullanarak çözülememektedir. Bu sebeple, buproblemlerin çözümünde genellikle meta-sezgisel optimizasyon yöntemlerikullanılmaktadır. Meta-sezgisel optimizasyon yöntemlerinin başarı düzeyiniartırmak için kulla...
 • Otomatik Ve İnteraktif Bölütleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  Article OPEN
  Alasu, Serdar; Talu, Muhammed Fatih; (2016)
  Bu makale, otomatik ve interaktif bölütleme yöntemlerininkarşılaştırılmasını içermektedir. Her iki yöntemrenkli görüntülerin bölütlenmesi için kullanılmakta ve Gauss Karışım Modelini (GaussianMixture Model) temel almaktadır. Otomatikbölütlemede, kullanıcıdan her hangi b...
 • Differential Evolution Algorithm and Its Variants

  Article OPEN
  KARCI, Ali; (2017)
  Differentialevolution (DE) is a popular population-based stochastic meta-heuristic method.There are many meta-heuristic methods with different names such as LeagueChampionship Algorithm, Artificial Bee Algorithm, Bee Swarm Optimization, CatSwarm Optimization, Differenti...
 • BİR SOSYAL AĞDAN ALINAN VERİLERİN ANLAMSAL KUTUPLANDIRILMASI

  Article Turkish OPEN
  Tuncer, Taner; Çetintaş, Dilber; (2019)
  İnternetin gelişmesiyle birlikte kullanım oranıher geçen gün artan sosyal ağlar kirli ve düzensiz verilerin bulunduğu ortamlarhaline gelmiştir. Verileri düzenleyen ve analiz eden sistemler oluşturabilmekamacıyla bu makalede, twitter sosyal ağından elde edilen Türkçe twe...
 • A Note on Depth Estimation from Stereo Imaging Systems

  Article OPEN
  Alagöz, Barış Baykant; (2016)
  : Thedepth extraction from visual information is one of underpinning research areaof robotics and there is a growing trend in development of autonomous andintelligent systems for real-life applications. These unmanned systems needreliable depth estimations in order to m...
Results per page: Sort by:
25 publications, page 1 of 3
Last index information