Download Results
132 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  SUNAY, Cengiz;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The anecdotes found in the memoirs of the businessmen may give an idea about the relationship between the businesmen and the coup of May, 27th. In this brief study, the anecdotes related to the coup of May 27th penned by three leading Turkish business personalities in t...

 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  ERİMLİ, Buşra;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Makalede gazetecilik meslek etik ilkeleri ele alınmıştır. Etik ilkelerin kapsamı ve sınırları incelenmiştir. Bu çerçevede gazetecilerin meslek ilkelerini uygulamasını engelleyen etmenler araştırılmış ve bunlara ilişkin bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zehra Gizem Ateş;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Genetically modified organism (GMO) refers to as a new organism which isproduced by transfering artificially gene to living beings’ DNA structures. It is a well knownfact that GMO is obtained throughout biotechnological studies. However, it can be argued thatsuch produc...

 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  Buşra ERİMLİ;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The new Press Law no. 5187 which aimed at regulating freedom of press and its employment was discussed and adopted in the general board of TGNA on 9th June,2004. In this article the new Press Law has been examined in line with the views and criticisms of press as well a...

 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Deniz Soysal;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  In this paper I have presented and analyzed five components of Beauvoir’s thoughton women’s dressing. Beauvoir centered her analysis on married woman’s social life, and arguedthat the way of women’s dressing up contains a complicated social strategy that transformsthem ...

 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  H. Emre BAĞCE;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  This article elaborates on how the relations between those who govern and governed can be strengthened and how a citizen oriented participatory local government can be accomplished in Turkey. In this context, it is discussed that while city councils would have a limited...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  VAROL, Serenay;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Son yıllarda zaman serisi tahmini için birçok alternatif yöntem önerilmiştir. Uyarlamalı ağa dayalı bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) öngörü problemi için literatürde en çok uygulanan bulanık çıkarım sistemidir. Bu çalışmada tüketici fiyat endeksinin kestiriminde ANFIS’in...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ali Gündüz; Günnur Ertong Attar;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Bu çalışma, bir öznenin ilişki ağındaki dönüşümü, hastalık ve cinayet olguları temelindeele almakta ve bu dönüşümü Şahsiyet dizisi örneğinde ve Aktör İlişkilerağı Kuramı (ActorNetwork Theory) bağlamında incelemektedir. Araştırmanın temel motivasyonu, bireysel biryaşantı...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Erkan Doğan;
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Türkiye’de halkçılığın kökenlerini II. Meşrutiyet döneminekadar götürebilmemiz mümkündür. Bu ideolojinin ilk biçimlerini Ziya Gökalp veYusuf Akçura gibi Türk milliyetçisi entelektüellerin yazılarında görebiliriz.Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de, halkçılığın bu erken d...

 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  İLİC, Deniz Tansel;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Kültürel simgelerin üretim sürecinde görev yapan enformasyon işçilerinin özerkliği, sosyal bilimler açısından önemli bir tartışma konusudur. Üretim sürecini sadece sahiplik üzerinden değerlendiren yaklaşımlar, mülkiyet ilişkilerinin, simge üreticisinin özerklik alanını ...

132 research outcomes, page 1 of 14
Last index information