(CSV)
Filters
Keywords:2147-6470
Filter By:
 • Publication Date (6)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (2)
 • Content Provider (2)
 • Collected From (1)
(CSV)
Filters
Keywords:2147-6470
 • Publication Date (6)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (2)
 • Content Provider (2)
 • Collected From (1)
Results per page: Sort by:
30 publications, page 1 of 3
 • Article Turkish OPEN
  Durmaz, Funda;
  (2018)
  Publisher: Resul YILMAZ
  KaudalAnestezi tek başına en önemli pediatrik rejyonel anestezi tekniğidir. Kaudalanestezi, gerçekten öğrenmesi kolay, güvenliği kanıtlanmış ve birçok prosedüriçin kullanılabilen bir tekniktir.
 • Article Turkish OPEN
  Bozkurt, Hasan; Tabak, Seda; Şahin, Serkan;
  (2016)
  Publisher: Resul Yılmaz
  Bu yazıda distoni tedavisi için parenteral olarak verilen biperiden sonrası deliryum tablosu gelişen bir çocuk olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgumuz yazında çocuk yaşta biperiden ile ilişkili ilk deliryum olgusudur.
 • Article Turkish OPEN
  Akın, Mine;
  (2018)
  Publisher: Resul YILMAZ
  Çocuklarda laparoskopi önceleri tanısal amaçla uygulanmaya başlanmış, ancak o dönemde non-invaziv görüntüleme yöntemlerinin gelişmesinden dolayı geri planda kalmıştır. Erişkin hastalarda laparoskopinin operatif morbiditeyi ve hastanede kalış süresini azaltmada katkı sağ...
 • Article Turkish OPEN
  Keskin, Gülsen;
  (2017)
  Publisher: Resul YILMAZ
  Son yıllarda sağlık alanındakiteknolojik gelişmeler, ameliyathane dışı ortamlarda çocuklara yönelik tanısalve  girişimsel işlemler için sedasyon veanaljezi ihtiyacını arttırmıştır. Çocuğun yaşına, psikolojik durumuna, mevcuthastalığına ve  yapılacak işleme  uygun sedasy...
 • Article Turkish OPEN
  KASAP, Tuba; AYKAN, Hakan; KARAGÖZ, Tevfik;
  (2014)
  Publisher: Resul Yılmaz
  Kalp yetmezliği klinik bir sendrom olup kalbin, vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılayamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu tablo acil tedavi gerektiren yüksek riskli bir durum olduğundan tanı ve tedavideki gecikmeler mortalite ve morbiditede artışa neden olmaktadır. Bu...
 • Article OPEN
  Slater, Bethany; Sotelo, Andrea;
  (2016)
  Publisher: Resul YILMAZ
  There are a number ofcauses of small bowel obstruction in infants, most commonly from congenitalcauses. Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) of the alimentary tract is avery unusual cause of intestinal obstruction in children. IMT is a rare, benignsolid tumor that p...
 • Article English OPEN
  KASAP, Tuba; AYKAN, Hakan; KARAGÖZ, Tevfik;
  (2014)
  Publisher: Resul YILMAZ
  Çocuklarda kalp yetmezliği klinik bir sendrom olup kalbin, vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılayamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu tablo acil tedavi gerektiren yüksek riskli bir durum olduğundan tanı ve tedavideki gecikmeler mortalite ve morbiditede artışa neden olm...
 • Article English OPEN
  Alezzi, Jalil Ibrahim; Peru, Harun; Yahya, İbaa W.F.; Akbulut, Hikmet;
  (2017)
  Publisher: Resul YILMAZ
  Abstract:Pallister-Killian syndrome(PKS) is an extremely rare medical condition characterized by tetrasomy of Parm in 12th chromosome Individuals with this condition have alsoisochromosomic mosaicism. Pigmentation disorders mental retardation, seizuresand hypotonia are ...
 • Article Turkish OPEN
  Okyay, Rahşan Dilek; Ayoğlu, Hilal;
  (2018)
  Publisher: Resul YILMAZ
  Postoperatifağrı, ameliyat sonrası dönemde morbidite ve mortaliteyi etkileyebilen önemlibir etkendir. Çocuklarda ağrıyla ilgili bilgiler gün geçtikçe artıyor olmasınarağmen ağrı tedavisinde hala yetersizlikler mevcuttur. Postoperatif ağrıyıazaltmak için intraoperatif ve...
 • Article OPEN
  Sezgin, Zeki;
  (2016)
  Publisher: Resul YILMAZ
  Otitis media with effusion (OME) is defined as collectionof fluid in the middle ear, without the symptoms and signs of acute earinfection. Itssynonyms include ‘glue ear’ and serous otitis media.  OME occurs commonly during childhood and is the most common cause of heari...
Results per page: Sort by:
30 publications, page 1 of 3
Last index information