Keywords: 2147-6470
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (5)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (3)
 • Content Provider (2)
 • Collected From (1)
Keywords: 2147-6470
(CSV)
 • Publication Date (5)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (3)
 • Content Provider (2)
 • Collected From (1)
Results per page: Sort by:
25 publications, page 1 of 3
 • Biperiden kullanımıyla ilişkili deliryum tablosu; Olgu sunumu

  Article Turkish OPEN
  Bozkurt, Hasan; Tabak, Seda; Şahin, Serkan; (2016)
  Bu yazıda distoni tedavisi için parenteral olarak verilen biperiden sonrası deliryum tablosu gelişen bir çocuk olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgumuz yazında çocuk yaşta biperiden ile ilişkili ilk deliryum olgusudur.
 • Çocuklarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

  Article Turkish OPEN
  Keskin, Gülsen; (2017)
  Son yıllarda sağlık alanındakiteknolojik gelişmeler, ameliyathane dışı ortamlarda çocuklara yönelik tanısalve  girişimsel işlemler için sedasyon veanaljezi ihtiyacını arttırmıştır. Çocuğun yaşına, psikolojik durumuna, mevcuthastalığına ve  yapılacak işleme  uygun sedasy...
 • ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ - I

  Article Turkish OPEN
  KASAP, Tuba; AYKAN, Hakan; KARAGÖZ, Tevfik; (2014)
  Kalp yetmezliği klinik bir sendrom olup kalbin, vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılayamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu tablo acil tedavi gerektiren yüksek riskli bir durum olduğundan tanı ve tedavideki gecikmeler mortalite ve morbiditede artışa neden olmaktadır. Bu...
 • ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ - II

  Article English OPEN
  KASAP, Tuba; AYKAN, Hakan; KARAGÖZ, Tevfik; (2014)
  Çocuklarda kalp yetmezliği klinik bir sendrom olup kalbin, vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılayamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu tablo acil tedavi gerektiren yüksek riskli bir durum olduğundan tanı ve tedavideki gecikmeler mortalite ve morbiditede artışa neden olm...
 • Inflammatory Myofibroblastic Tumor Leading to Intestinal Obstruction in an Infant

  Article OPEN
  Slater, Bethany; Sotelo, Andrea; (2016)
  There are a number ofcauses of small bowel obstruction in infants, most commonly from congenitalcauses. Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) of the alimentary tract is avery unusual cause of intestinal obstruction in children. IMT is a rare, benignsolid tumor that p...
 • Pallister-Killian Syndrome: A Case Study

  Article English OPEN
  Alezzi, Jalil Ibrahim; Peru, Harun; Yahya, İbaa W.F.; Akbulut, Hikmet; (2017)
  Abstract:Pallister-Killian syndrome(PKS) is an extremely rare medical condition characterized by tetrasomy of Parm in 12th chromosome Individuals with this condition have alsoisochromosomic mosaicism. Pigmentation disorders mental retardation, seizuresand hypotonia are ...
 • Efüzyonlu Otitis Media: Tanı ve Tedavi Yaklaşımlarına Genel Bakış

  Article OPEN
  Sezgin, Zeki; (2016)
  Otitis media with effusion (OME) is defined as collectionof fluid in the middle ear, without the symptoms and signs of acute earinfection. Itssynonyms include ‘glue ear’ and serous otitis media.  OME occurs commonly during childhood and is the most common cause of heari...
 • Karaaslan et al

  Article English OPEN
  Karaaslan, Erhan; YILMAZ, Resul; Özer, Samet; Kazancı, Nafia; Esmeray, Haluk; (2013)
  Pena-Shokeir Syndrome is a rare, autosomal recessive disorder. PSS is characterized by multible ankyloses, various facial anomalies, pulmonary hipoplasia, short umblical cord and polyhidramniosis. We report a patient who is 32 weeks of gestational age and has PSP compat...
 • Çocukta Sıra Dışı Abdominal Bölgeden Köpek Isırması Sonrası Akut apandisit: Köpek Isırması Olgusu

  Article English OPEN
  Er, Bekir; Kılınç, Nihal; Aksoy, Erkan; Çalış, Hasan; (2017)
  Köpek ısırıkları sonra akut apandisitin nadir görülen bir durumdur, literatürde benzer bir vaka sunumu yoktur. 5 yaşındaki erkek çocuk karın bölgesinden köpek ısırması şikayeti ile başvurdu. Laparotomide bağırsak yaralanması ve akut apandisit saptandı. Karın bölgesinden...
 • Restless Legs Syndrome in Adolescents with Functional Abdominal Pain

  Article Turkish OPEN
  Sezer, Taner; Balcı, Oya; (2016)
  Aim: We aimed to investigate the insidence of restless leg syndrome (RLS) in adolescents with functional abdominal pain (FAP).Materials: Seventy-nine adolescent patients following with the diagnosis of FAP ranging from 12 to 17 years of age in our clinic and 92 age-matc...
Results per page: Sort by:
25 publications, page 1 of 3
Last index information