(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
Filter By:
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
334 publications, page 5 of 34
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Eržen, Darja;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Karcinom Merklovih celic (KMC) je redek, agresiven nevroendokrini kožni rak s slabo prognozo, posebno, ko je v napredovalem stadiju. Incidenca na splošno narašča, čeprav podatki o incidenci kažejo na razlike med geografskimi področji. Med dejavnike tveganja štejemo star...
 • Article Slovenian OPEN
  Karmen Stanič; Martina Vrankar;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  V zadnjih petnajstih letih smo priča hitremu razvoju na področju zdravljenja pljučnega raka, ki ostaja v svetovnem merilu še vedno rak z najvišjo obolevnostjo in umrljivostjo. Večina bolnikov z metastatsko boleznijo se zdravi s kemoterapijo (KT), tarčno zdravljenje je p...
 • Article Slovenian OPEN
  Martina Reberšek;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Interferoni so pomembni za komunikacijo med celicami, ki so vključene v obrambo našega imunskega sistema. V onkologiji jih predpisujemo pri zdravljenju različnih rakov, v predpisanih odmerkih. Najpomembnejšo vlogo imajo v adjuvantnem zdravljenju malignega melanoma pri v...
 • Article Slovenian OPEN
  Cvetka Grašič-Kuhar;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Začetni poskusi zdravljena z imunoterapijo segajo v leto 1893. Skoraj stoletje kasneje pa so bila odobrena prva zdravila, ki jih štejemo med imunoterapijo, kot sta interferon in interlevkin. Vlogo imunskega sistema pri raku znanstveniki v zadnjih letih razlagajo s pomoč...
 • Article Slovenian OPEN
  Janja Ocvirk;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Protein programirane celične smrti 1:PD-1 (Programmed cell death protein 1) je transmembranski protein, ki je izražen na celicah T, B, NK ter monocitih in dendritičnih celicah. Vezava med PD-1 in njegovimi ligandi zavira tumorsko celično apoptozo, spodbuja izčrpanost T-...
 • Article Slovenian OPEN
  Vaneja Velenik; Irena Oblak; Erik Brecelj; Janja Ocvirk; Ibrahim Edhemović; Franc Anderluh; Mirko Omejc; Stojan Potrč; Borut Štabuc; Maja Marolt-Mušič; Peter Popović; Martina Reberšek; Vesna Zadnik; Jasna But-Hadžić; Blaž Trotovšek; ...
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
 • Article Slovenian OPEN
  Vaneja Velenik;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
 • Article Slovenian OPEN
  Karmen Stanič; Martina Vrankar;
  (2017)
  Publisher: Onkološki inštitut
  Združenje za radioterapijo in onkologijo pri SZD in Onkološki inštitut Ljubljana (OI) sta 30.9.2016 na OI organizirala enodnevno šolo pljučnega raka, namenjeno sodelovanju različnih zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo in sodelujejo pri zdravljenju te težke bolezni. P...
 • Article Slovenian OPEN
  Ivica Ratoša;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Za delno obsevanje dojke se v zadnjem desetletju povečuje zanimanje in je predmet številnih raziskav. V primerjavi s standardnim obsevanjem, ki lahko traja 5–7 tednov, je njegova prednost predvsem v krajšem zdravljenju, ki traja le 1–3 tedne. Kot že ime pove, se po oper...
 • Article Slovenian OPEN
  Mojca Unk; Katja Mohorčič; Ilonka Osrajnik; Tanja Čufer;
  (2017)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
Results per page: Sort by:
334 publications, page 5 of 34
Last index information