(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
Filter By:
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
334 publications, page 4 of 34
 • Article Slovenian OPEN
  Marina Mencinger;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Zaviralci tirozin-kinaz so multitarčna zdravila, ki prek zaviranja različnih celičnih procesov učinkujejo pri več vrstah rakavih boleznih. Čeprav so stranski učinki ob zaviralcih tirozinskih kinaz v splošnem prenosljivi, pa so lahko tudi resni in povzročajo nemalo pregl...
 • Article Slovenian OPEN
  Barbara Jezeršek Novaković; Gorana Gašljević; Monika Jagodic; Tanja Južnič Šetina; Jana Pahole Goličnik; Veronika Kloboves-Prevodnik; Marija Skoblar Vidmar; Uroš Smrdel; Danijela Štrbac; Lorna Zadravec-Zaletel;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
 • Article Slovenian OPEN
  Andreja Cirila Škufca Smrdel; Mirjam Rojec;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Ob porastu števila onkoloških bolnikov, vse daljšem preživetju in vse večji ozaveščenosti o pomenu duševnega zdravja je psihoonkološka obravnava pomemben del celostne obravnave bolnikov z rakom. Oddelek za psihoonkologijo deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana od leta...
 • Article Slovenian OPEN
  Vaneja Velenik;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
 • Article Slovenian OPEN
  Katja Leskovšek; Janja Ocvirk;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Incidenca malignega melanoma v Sloveniji v zadnjih desetletjih strmo narašča, poznavanje malignega melanoma in dejavnikov tveganja pa je med populacijo še vedno vprašljivo in malo raziskano. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek bolezni je delovanje ultravijoličn...
 • Article Slovenian OPEN
  Marko Kokalj; Primož Strojan;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Stranski učinki so kljub napredku radioterapije v zadnjih desetletjih še vedno pomemben in neizogiben sopojav tovrstnega zdravljenja, ki pomembno vpliva na kvaliteto življenja bolnikov z rakom. Akutni stranski učinki se razvijejo znotraj 90 dni od pričetka obsevanja. Pr...
 • Article, Conference object Slovenian OPEN
  Borštnar, Simona;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Klinične raziskave ali klinična preskušanja so raziskave, ki vključujejo ljudi. Na njihovih izsledkih temelji vsakodnevna obravnava bolnikov, zdravljenje, ki temelji na dokazih. Klinična preskušanja razvrščamo v več faz. V fazi I ugotavljamo predvsem toksičnost, v fazi ...
 • Article Slovenian OPEN
  Ana Jeromen;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Obsevanje v področju trebuha in medenice je povezano s pojavom akutnih stranskih učinkov organov, ki se nahajajo v bližini obsevalnega tarčnega volumna. Prizadeto je predvsem tkivo z visoko proliferativno aktivnostjo celic - sluznice sečnega mehurja in gastrointestinaln...
 • Other literature type, Article sl OPEN
  Grošelj, Blaž; Oražem, Miha; Kovač, Viljem;
  (2018)
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike
  Uporaba derivatov konoplje (kanabinoidov) je v onkologiji občasno indicirana pri simptomatski terapiji slabosti in bruhanja, bolečini ter nevropsiholoških motnjah. V zadnjih letih je opaziti tudi čedalje pogostejše zastavljanje vprašanj v povezavi z morebitnimi zdraviln...
 • Article Slovenian OPEN
  Božidar Casar; Primož Strojan;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Ob kirurškem in sistemskem zdravljenju je radioterapija eden od treh stebrov zdravljenja raka. Izjemen tehnološki razvoj na področju pospeševalnikov nabitih delcev je pripeljal do uveljavitve protonske radioterapije kot terapije izbora pri določenih skupinah bolnikov ob...
Results per page: Sort by:
334 publications, page 4 of 34
Last index information