(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
Filter By:
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
334 publications, page 3 of 34
 • Other literature type, Article, Conference object Slovenian OPEN
  Hočevar, Marko; Strojan, Primož; Ocvirk, Janja; Reberšek, Martina; Boc, Marko; Perić, Barbara; Luzar, Boštjan; Pižem, Jože; Blatnik, Olga; Karner, Katarina; Bremec, Tomi; Ručigaj Planinšek, Tanja;
  (2018)
  Publisher: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva
  Incidenca melanoma v svetu in Sloveniji še vedno narašča, skupaj z njo pa žal tudi umrljivost. V zadnjem desetletju se je incidenca podvojila. Preživetje se je v zadnjih 20 letih izboljšalo, predvsem zaradi zgodnejšega odkrivanja melanoma in enotnih pristopov v primarne...
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Novak, Marko;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Jerele, Cene; Šurlan Popovič, Katarina;
  (2018)
  Publisher: Onkološki inštitut
  Karcinomi glave in vratu predstavljajo pomemben zdravstveni problem in so šesti najpogostejši karcinom na svetu. Okoli 90 % karcinomov glave in vratu je ploščatoceličnih karcinomov, ki predstavljajo globalno letno incidenco okoli 650.000, v Sloveniji pa okoli 440 primer...
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Vesna Zadnik; Mateja Krajc;
  (2018)
  Publisher: Onkološki inštitut
  Danes poznamo različne matematične modele za izračunavanje individualne ogroženosti za raka dojk. Trenutno je kot najbolj dosleden model razpoznan Tyrer-Cuzickov algoritem vključen v program IBIS. V Sloveniji smo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Razvoj in imple...
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Jesenko, Tanja; Grašič Kuhar, Cvetka; Čemažar, Maja;
  (2018)
  Publisher: Onkološki inštitut
  V zadnjih letih smo v onkologiji priča hitremu napredku na področju biopsije telesnih tekočin oz. tekočinske biopsije. Tekočinska biopsija predstavlja analizo vzorca odvzete telesne tekočine (v onkologiji je to običajno kri), v katerem iščemo znake navzočnosti raka. V k...
 • Article Slovenian OPEN
  Marta Globočnik Kukovica; Nežka Hribernik; Ana Herzog; Tanja Čufer;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Dopolnilna kemoterapija (KT) na bazi platine je srednje močan dejavnik tveganja za pojav febrilne nevtropenije (10- do 20-odstotna incidenca) pri operabilnem raku pljuč. Namen raziskave je bil preveriti pojavnost febrilne nevtropenije (FN) in nevtropenije višje stopnje ...
 • Article Slovenian OPEN
  Olivera Masten Cuznar;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Zgodnja diagnostika, nove terapevtske možnosti in uspešnejše zdravljenje raka so pripomogli tudi k temu, da se lahko večji delež bolnikov po zdravljenju raka vsaj deloma, če ne v celoti, vrne na delo. Za izvajalce zdravstvene oskrbe pomeni vrnitev na delo uspešen zaklju...
 • Article Slovenian OPEN
  Barbara Šegedin; Sebastjan Merlo; Špela Smrkolj; Sonja Bebar; Ana Blatnik; Olga Cerar; Branko Cvjetičanin; Barbara Gazić; Andreja Gornjec; Borut Kobal; Mateja Krajc; Ksenija Strojnik; Manja Šešek; Erik Škof; Iztok Takač; ...
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
 • Article Slovenian OPEN
  Katja Leskovšek; Janja Ocvirk;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Incidenca malignega melanoma v Sloveniji v zadnjih desetletjih strmo narašča, poznavanje malignega melanoma in dejavnikov tveganja pa je med populacijo še vedno vprašljivo in malo raziskano. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek bolezni je delovanje ultravijoličn...
 • Article Slovenian OPEN
  Marko Kokalj; Primož Strojan;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Stranski učinki so kljub napredku radioterapije v zadnjih desetletjih še vedno pomemben in neizogiben sopojav tovrstnega zdravljenja, ki pomembno vpliva na kvaliteto življenja bolnikov z rakom. Akutni stranski učinki se razvijejo znotraj 90 dni od pričetka obsevanja. Pr...
Results per page: Sort by:
334 publications, page 3 of 34
Last index information