(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
Filter By:
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
(CSV)
Filters
Keywords:1581-3215
 • Publication Date (12)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (3)
 • Content Provider (5)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
334 publications, page 2 of 34
 • Article, Conference object Slovenian OPEN
  Borštnar Simona; Ana Blatnik; Andraž Perhavec; Barbara Gazić; Barbara Vidergar-Kralj; Erika Matos; Ivica Ratoša; Janez Žgajnar; Kristijana Hertl; Marko Hočevar; Mateja Krajc; Nikola Bešič; Snežna Paulin Košir; Tanja Marinko; Ulrika Klopčič;
  (2019)
  Publisher: Onkološki inštitut
  ni abstrakta
 • Other literature type, Article sl OPEN
  Špela Kos; Gregor Serša;
  (2019)
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike
  DNA vakcine predstavljajo obetaven pristop imunoterapije raka, predvsem zaradi njihove enostavnosti, stabilnosti in varnosti. DNA vakcine temeljijo na vnosu plazmidne DNA z zapisom za enega ali več tumorskih antigenov, udeleženih v nastanku, napredovanju ali zasevanju r...
 • Article Slovenian OPEN
  Uroš Ahčan; Igor Bertenjev; Ana Benedičič; Tomi Bremec; Aleksandra Dugonik; Aleš Grošelj; Nataša Grebenšek; Marko Hočevar; Boris Jančar; Boštjan Luznar; Lilijana Mervic; Janja Ocvirk; Jože Pižem; Mirjam Rogl Butina; Tanja Planinšek Ručigaj; ...
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
 • Article Slovenian OPEN
  Barbara Šegedin; Sebastjan Merlo; Darja Arko; Sonja Berbar; Olga Cerar; Branko Cvjetičanin; Barbara Gazić; Brigita Gregorič; Urška Ivanuš; Borut Kobal; Manja Kobav; Leon Meglič; Maja Pakiž; Nina Slabe; Špela Smrkolj; ...
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
 • Article Slovenian OPEN
  Tanja Žnidarič; Ivica Ratoša;
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Uvod: Karcinoza mening (LMK) nastane z zasevanjem tumorskih celic na možganske ovojnice in pomeni slabo prognozo. Obsevanje je ena izmed možnosti zdravljenja za ublažitev nevroloških simptomov. Metode: V retrospektivno analizo smo vključili 423 bolnic z rakom dojk ...
 • Article Slovenian OPEN
  Olga Blatnik; Marko Boc; Tomi Bremec; Marko Hočevar; Katarina Karner; Boštjan Luzar; Janja Ocvirk; Martina Reberšek; Primož Strojan; Barbara Perić; Jože Pižem;
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  ni abstrakta
 • Article Slovenian OPEN
  Katarina Lokar; Vesna Zadnik; Maruška Ferjančič; Polona Škulj; Darja Strle; Tina Žagar;
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Registri raka so ključni pri zbiranju in zagotavljanju podatkov o bremenu raka tako na populacijski kot na regionalni ravni. Bolnišnični registri raka se ukvarjajo z zbiranjem informacij o bolnikih z rakom, ki so obravnavani v določeni bolnišnici. Njihov glavni namen je...
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Žager Marciuš, Valerija;
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Uvod: Bolniku prijazne zdravstvene organizacije razumejo zadovoljstvo svojih bolnikov kot ključno pri načrtovanju in izvajanju zdravstvenih storitev. Analize o zadovoljstvu bolnikov so zdravstvenemu osebju v pomoč pri odkrivanju pomanjkljivosti pri zdravstveni oskrbi bo...
 • Other literature type, Article Slovenian OPEN
  Galunič, Nena; Petrovič, Barbara; Škufca Smrdel, Andreja Cirila; Žager Marciuš, Valerija;
  (2019)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Introduction: Radiotherapy is one of the more efficient methods of treating cancer. During preparation for radiation therapy, certain patients are fitted with an immobilization mask. This can cause feelings of anxiety or claustrophobia. Purpose: The aim of the study ...
 • Article Slovenian OPEN
  Vesna Pekarović Džakulin;
  (2018)
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  Rak spada med najpogostejše bolezni našega časa. V Sloveniji vsako leto zboli za rakom že okoli 13.500 ljudi . S starostjo se nevarnost bolezni povečuje. Toda, ne pozabimo, med nami živi okoli sto tisoč bolnikov in bolnic z rakom, kar pomeni, da rak ni več smrtna, ampak...
Results per page: Sort by:
334 publications, page 2 of 34
Last index information