Keywords: "Economies' Horizons"
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (4)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (3)
 • Content Provider (1)
 • Collected From (1)
Keywords: "Economies' Horizons"
(CSV)
 • Publication Date (4)
 • Access Mode (1)
 • Type (1)
 • Language (3)
 • Content Provider (1)
 • Collected From (1)
Results per page: Sort by:
72 publications, page 1 of 8
 • ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ SWAP-КОНТРАКТОВ В ОПЕРАЦИЯХ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

  Article Russian OPEN
  Аюпов, Айдар Айратович; (2015)
  Рассматриваемая в работе модель swap-контракта актуальна для российских компаний и может быть ими использована для улучшения кредитного рейтинга и привлечения относительно недорогих зарубежных кредитов.
 • ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Article Ukrainian OPEN
  Демченко, Тетяна Анатоліївна; Чвертко, Людмила Андріївна; (2017)
  Аннотация. В статье раскрыто значение бухгалтерского учета производственных запасов для предприятий, исследованы предпосылки и принципы его правильной организации. Проанализирован существующий порядок ведения учета производственных запасов на предприятии, обозначены про...
 • ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  Article Ukrainian OPEN
  Митяй, Оксана Василівна; (2015)
  У статті досліджуються питання державного регулювання та нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва в Україні. Визначена провідна роль держави у забезпеченні фінансової безпеки, в контексті чого виділені її основні функції. На основі р...
 • ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ГОСТИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Article Ukrainian OPEN
  Маринюк, Альона Юріївна; (2017)
  Автором розкрито актуальні проблеми підготовки фахівців сфери обслуговування до професійної діяльності. Охарактеризовано найважливіші вимоги до професійної освіти в концепції модернізації національної освіти та підготовці компетентного, відповідального, мобільного та ко...
 • Інноваційні підходи до формування системи мотивації праці на мікро-, мезо- та макрорівнях (англійською)

  Article English OPEN
  Harnyk, Olena; (2017)
  Автором в процесі дослідження було проаналізовано трансформаційні зміни у системі мотивації праці на різних рівнях. Розроблено комплекс рекомендацій щодо формування ефективної системи мотивації здатної забезпечити стійкий соціально-економічний розвиток вітчизняної еконо...
 • КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО ЦЕНТРИЗМУ ТА КРИТЕРІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

  Article Ukrainian OPEN
  Єгоров, Юрій Іванович; (2017)
  Розглянуто планувальний розвиток, проаналізована структурна організація, удосконалена систематизація природно-культурної спадщини Уманщини. Сформульована концепція просторового центризму презентаційних територій та конкретизовані вимоги містобудівних перетворень туристи...
 • КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

  Article Ukrainian OPEN
  Стрембіцька, Леся Леонідівна; (2015)
  У статті розкривається сутність концепції гідної праці, окреслюються завдання, які взяла на себе Україна щодо досягнення основних її показників; актуалізуються проблеми, що перешкоджають успішній реалізації усіх складових концепції гідної праці на сучасному етапі соціал...
 • АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА

  Article Ukrainian OPEN
  Ніженська, Ірина Василівна; (2015)
  The interpretation of ‘shadow economy’ notion and its impact on economic life have been studied. The basic methodological approaches to ‘shadow economy’ notion understanding, in particular sociological, cyber and legal have been defined. The complexity and diversity of ...
 • FINANCING СIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN UKRAINE

  Article Ukrainian OPEN
  Дем'янишина, Олеся Андріївна; Станіславчук, Наталія Олексіївна; (2017)
  The article analyses the problem to improve the mechanisms of financial support for civil society organizations. The native policy to implement the financial support and the European experience of the model to finance the aforementioned institutions are analyzed. The wa...
 • СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ БЕЗПЕКИ

  Article Ukrainian OPEN
  Кістол, Анастасія Анатоліївна; (2015)
  У статті здійснюється теоретичний аналіз соціальної безпеки, з погляду різних наукових підходів, визначається роль та місце соціальної безпеки в системі національної безпеки держави серед інших складових, розкривається значення ролі, завдання та обов’язки, суб’єкт і об’...
Results per page: Sort by:
72 publications, page 1 of 8
Last index information