(CSV)
Filters
Collected From:Наукова електронна бібліо...
Filter By:
 • Funder (15)
 • Project (100+)
 • Publication Date (42)
 • Access Mode (1)
 • Type (12)
 • Language (14)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Collected From:
 • Funder (15)
 • Project (100+)
 • Publication Date (42)
 • Access Mode (1)
 • Type (12)
 • Language (14)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
143,186 publications, page 1 of 14,319
 • Article English OPEN
  (2016)
  Publisher: Інститут прикладної математики і механіки НАН України
  Distinguished Professor of Ivan Franko L'viv National University, Doctor of Sciences Mykola Komarnytskyi passed away on April 21, 2016. His sudden death is a great loss for L'viv mathematicians and for the entire Ukrainian mathematics community.
 • Article Ukrainian OPEN
  Сердюк, І.;
  (2017)
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
  У статті досліджуються стратегії і практики вибору хрещених батьків у суспільстві Гетьманщини. Розглядається два основних аспекти проблеми. Першим із них є канонічна модель хрещення та її дотримання чи порушення. У ХVІІІ ст. церква намагалася дисциплінувати свя...
 • Article Ukrainian OPEN
  Бердник, М.Г.;
  (2018)
  Publisher: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
  У статті вперше побудована узагальнена просторова математична модель розрахунку температурних полів у порожньому ізотропному тілі обертання з відомими рівняннями твірних ліній у циліндричній системі координат, яке обертається з постійною кутовою швидкістю навколо осі OZ...
 • Article Russian OPEN
  Фиалко, Е.Е.;
  (2015)
  Publisher: Інститут археології НАН України
  В статье, на основании привлечения и анализа разнородных и разновременных источников, обосновано, что амазонки — женщины-воительницы — это не узколокальное или узкохронологическое, а общеисторическое явление. Дослідження показали, що жінки-войовниці реально існ...
 • Article Ukrainian OPEN
  Євсєєва, Т.;
  (2003)
  Publisher: Інститут історії України НАН України
 • Article Ukrainian OPEN
  о. Мицик, Ю.; Михайловський, В.;
  (2015)
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
  Стаття присвячена незнаному досі цінному джерелу з історії України XVII століття і зокрема Чернігівщини – люстрації 1631-1633 рр. – документу, який з’явився внаслідок урядової акції Речі Посполитої, що проводилася за ухвалою сейму спеціальними комісіями з метою обрахува...
 • Article Russian OPEN
  Крапивин, Ю.Б.;
  (2012)
  Publisher: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
  В статье рассмотрено решение задачи автоматического распознавания фрагментов текстового документа, заимствованных из Интернет-доступных источников. Приведена постановка задачи автоматического распознавания плагиата, дается описание системы автоматического распознавания ...
 • Article Ukrainian OPEN
  Вільчанська, Ю.Ю.;
  (2012)
  Publisher: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
  На прикладі творчості мало дослідженого в Україні поета Б. Поплавського розкривається тема маргінальності в ракурсі релігійної детермінанти у дотику до антропологічної проблематики. Релігійна свідомість осмислюється в якості визначального фактора самоідентифікації. Реце...
 • Article Ukrainian OPEN
  Кудін, В.Г.; Романова, Л.О.; Кобилінська, Н.Г.; Судавцова, В.С.;
  (2015)
  Publisher: Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
  Із відомих термодинамічних властивостей розплавів подвійних граничних підсистем розраховано за різними моделями аналогічні параметри для розплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga. Из известных термодинамических свойств расплавов двойных граничных подсистем рассчитаны по р...
 • Article Ukrainian OPEN
  Короташ, І.В.; Руденко, Е.М.; Приходько, Г.П.; Нікіфоров, Ю.М.; Ржешевська, О.І.;
  (2009)
  Publisher: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
  В діяпазоні частот 1,5−2 ГГц досліджено взаємодію електромагнетного випромінення мікрохвильового діяпазону зі структурами вуглецевих нанорурок, допованими в діелектричні матриці (флюоропласт-4). Виявлено просторову анізотропію величини згасання А мікрохвильового с...
Results per page: Sort by:
143,186 publications, page 1 of 14,319
Last index information