Collected From: E-resource repository of ...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (7)
 • Content Provider (16)
 • Collected From (14)
Collected From: E-resource repository of ...
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (7)
 • Content Provider (16)
 • Collected From (14)
Results per page: Sort by:
34,662 publications, page 1 of 3,467
 • Projekts: Uzņēmuma "KarMa" dibināšana

  Master thesis Latvian OPEN
  Kārkliņa, Karlīna; (2018)
  Ņemot vērā ierobežoto apjomu, šeit ir atspoguļota daļa no pilnās anotācijas, ko var atrast noslēguma darbā. Maģistra darba mērķis ir jauna uzņēmuma – sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk arī – SIA) “KarMa” dibināšana, turpmāko trīs gadu saimnieciskās darbības un...
 • Электродинамика и механика сплошных сред

  Book Russian OPEN
  Латвийский государственный университет. Кафедра электродинамики и механики сплошных сред; (1985)
 • Servisu orientēta biznesa procesu modelēšana

  Master thesis OPEN
  Tjukova, Jekaterina; (2009)
  Neskatoties uz servisu orientētas pieejas aktualitāti programmatūras izstrādes sfērā, šī pieeja joprojām tiek nepareizi izprasta, pielietota un novērtēta. Lai gan servisu orientācija nav pielietojama visos gadījumos, tā nodrošina plašu metožu un vadlīniju klāstu uzņēmum...
 • Vispārējās izglītības sovjetizācija Cēsu apriņķī (rajonā) (1944-1950)

  Bachelor thesis OPEN
  Kravale, Inga; (2006)
  Analīzei pakļauts sovetizācijas process vispārējās izglītības kontekstā caur pēckara pirmās piecgades reģionālo pieredzi. Par pētījuma objektiem izmantoti pasākumu kopumi: mācību iestāžu materiāli tehniskā stāvokļa pārkārtošana piemērojoties politiskajai situācijai vals...
 • Vaska batikas un komplekso tekstildarbu apguve 9.klasē mājturības un tehnoloģiju stundās

  Bachelor thesis OPEN
  Logina, Sabīne; (2015)
  Diplomdarba „Vaska batikas un komplekso tekstildarbu apguve 9. klasē mājturības un tehnoloģiju stundās” mērķis ir izpētīt un izstrādāt mācību saturu tēmai „Vaska batika un kompleksie tekstildarbi” mājturībā un tehnoloģijās 9. klasē, aprobēt to praksē. Diplomdarba t...
 • Latvijas augu nosaukumu daudzvalodu vārdnīcas modeļa vadlīniju izstrāde

  Master thesis OPEN
  Bernsone, Inese; (2013)
  Maģistra darba autore ir konstatējusi steidzamu nepieciešamību pēc Latvijas augu nosaukumu vārdnīcas. Pētījuma nolūks ir izpētīt situāciju botānikā Latvijā no augu terminoloģijas viedokļa, studēt leksikogrāfisko literatūru par specializēto vārdnīcu sastādīšanas principi...
 • Ieguldījumu pakalpojumi un to uzraudzība Latvijā

  Master thesis OPEN
  Salmanova, Nataļja; (2010)
  Darba mērķis ir analizējot LR likumus un MiFID direktīvas prasības izpētīt kādi ir kontroles mehānismi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Latvijā un noteikt iespējamus uzlabojumus ieguldījumu tirgus attīstībai. Darbā autore apskata ieguldījumu pakalpojumu būtību, vei...
 • Uzņēmuma "Strawberries.lv" mārketinga plāns 2017. gada sezonai.

  Bachelor thesis Latvian OPEN
  Opelte, Dagmāra; (2017)
  Darba mērķis ir pamatojoties uz teorētiskām arziņām, aptaujas un intervijas rezultātiem, izstrādāt uzņēmuma "Strawberries.lv" mārketinga plānu 2017 gada sezonai, atklāt nepilnības mārketinga darbībā, sniegt priekšlikumus darbības pilnveidošanai. Pētījumā ir analizēta uz...
 • Sludinājuma portāla izstrāde, izmantojot Codeigniter

  Bachelor thesis OPEN
  Mikasenoks, Kristaps; (2013)
  Dokumentā aprakstītā kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt tīmekļa lapu, kurā ir iespējams izvietot un apskatīt automobiļu sludinājumus. Nereģistrētie lietotāji varēs tikai tos apskatīt, savukārt lietotāji, kuri būs veikuši reģistrāciju, varēs ievietot sludinājumus u...
 • Ķīna kā faktors starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām un tās prognozējamā ietekme

  Bachelor thesis OPEN
  Timofejeva, Anna; (2015)
  Ķīna ir viens no veiksmīgākajiem 21.gadsimta ekonomikas izaugsmes piemēriem. Tas liecina par to, cik strauju attīstību var sasniegt valsts ekonomikā, pateicoties efektīvai makroekonomikas pārvaldībai un ilgtermiņa ārvalstu investīciju piesaistīšanas politikai. Diplo...
Results per page: Sort by:
34,662 publications, page 1 of 3,467
Last index information