(CSV)
Filters
Collected From:Theseus
Filter By:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (4)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
(CSV)
Filters
Collected From:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (4)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
Results per page: Sort by:
192 publications, page 5 of 20
 • Research English OPEN
  Kelly, Owen;
  (2014)
  This paper brings together research in the fields of consciousness studies, meme theory and neuro-science to suggest that the self is historically and socially constructed in ways that profoundly af-fect what we mean by media research. We think much less than we believe...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Tihinen, Suvi; Vuolle, Paula;
  (2017)
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Väestön vanhetessa kasvaa iäkkäiden osuus tapaturmapotilaista koko ajan. Iäkkäiden luunmurtumien suurimpana syynä on kaatuminen. Vuosina 1996-2008 Suomessa tapahtui noin 7000 lonkkamurtumaa per vuosi. Jo pelkästään Helsingin alueella hoidetaan 750 lonkkamurtumaa vuositt...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Simonson, Patrik;
  (2018)
  Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
  The impulse of this project was a company’s desire to become certified with ISO standard 9001:2015. As it makes chronological sense to first understand the aforementioned standard as well as how it applies to the company, the first step in the company’s certification pr...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Niemi,Toni;
  (2018)
  Publisher: Centria-ammattikorkeakoulu
  Tämä työ suoritettiin Siipotec Oy:n toimeksiannosta, joka tarjoaa räätälöityjä automatisointiratkaisuja puutuoteyrityksien tuotantoon. Yritys halusi analysoida tuotannon automaatioratkaisujen tarpeita puutuoteteollisuudessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarkastelukoht...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Hyttinen, Arja;
  (2017)
  Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista osaamista kätilöillä on ja missä kätilöt tarvitsevat lisäosaamista. Tarkoitus oli myös selvittää, miten osaamisen tarpee-seen vastataan. Tavoitteena oli luoda kehittämissuunnitelma osaamisen johtam...
 • Other literature type English OPEN
  Manninen, Kevin; Pusa, Heikki;
  (2010)
  Publisher: Jyväskylä University of Applied Sciences
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Sutinen, Riitta;
  (2013)
  Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
  Opinnäytetyössä tutkittiin muuttuneen (15.4.2011) maakäyttö- ja rakennuslain vaikutuksia kaupan ohjaukseen maakuntakaavoituksessa sekä kaupan sijainnin liikenteellisiä ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia. Maankäytön ohjauksen tarkoituksena on luoda eheä kestäväs...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Tolvanen, Toni;
  (2009)
  Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  Opinnäytetyöni aiheena oli turvallisuusoppaan tekoprosessin kuvaus suomalaisille puolustusasiamiehille. Opinnäytetyö rakentuu kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä osassa kuvataan oppaan tekoprosessia erilaisten turvallisuusohjeiden, lainsäädännön ja riskienhallinnan näk...
 • Research English OPEN
  Pulkkis (Ed.), Göran;
  (2015)
  The Department of Business Management and Analytics in Arcada University of Applied Sciences arranged a Workshop on Analytics in May 25, 2015. Four Working Papers presented in this workshop are published in this report.
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Brandt, Madeleine;
  (2018)
  Publisher: Centria-ammattikorkeakoulu
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, voiko case-yrityksen taloushallintoa saada digitaaliseksi vaihtamalla taloushallinto-ohjelmaa. Tarkoituksena oli tutkia, mitä taloushallinto-ohjelman vaihtaminen sisältää ja mitä hyötyjä se toisi yritykselle. Toimeksiantajana oli tili...
Results per page: Sort by:
192 publications, page 5 of 20
Last index information