(CSV)
Filters
Collected From:Theseus
Filter By:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (4)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
(CSV)
Filters
Collected From:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (4)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
Results per page: Sort by:
192 publications, page 4 of 20
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Järvelä, Julia;
  (2018)
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yksi kuvitus kolmesta Lapin jumalasta. Lisäksi teen kuvituskuvan pohjalta lyhyen animation After Effects -ohjelmaa käyttäen. Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa taustoitan aihetta selvittämällä, mitä nämä jumalat...
 • Research English OPEN
  Hyde-Clarke, Nathalie;
  (2014)
  The mainstream news media is frequently criticized for presenting news in a bipolar and superfi-cial manner, often choosing sensationalism over practicalities, and escalation over solution-oriented goals. The peace journalism model offers a different approach to news ga...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Elbeller, Yasar;
  (2017)
  Publisher: Poliisiammattikorkeakoulu
  Tämän opinnäytetyön aiheena on väkivalta miesten ammattilaisjääkiekossa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen ja se on tyypiltään kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistona käytin internetistä hankittua julkista tietoa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää jääkiekkoväk...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Saarinen, Jukka;
  (2015)
  Publisher: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  Tämän työn tavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla selvittää, millaiseksi ilmapiiri koettiin Tiistilän koulussa. Tutkimuksella selvitettiin, millaiseksi oppilaat kokivat, oppilaiden väliset vuorovaikutussuhteet, sekä oppilaiden ja opettajien väliset vuorovaikutussuhtee...
 • Other literature type Finnish OPEN
  Koskinen, Elina;
  (2009)
  Publisher: JAMK University of Applied Sciences
  Työn tavoitteena oli selvittää Suomen Rehun panimohiivasta valmistaman hiivavalmisteen, Progutin, vaikutuksia vasikoiden terveyteen, kasvuun ja kasvatuksen kannattavuuteen ruokinnassa. Ruokinnalla on suuri merkitys vasikoiden terveyteen ja kasvuun. Hyvin alkaneella pikk...
 • Other literature type English OPEN
  Ikonen, Hannu;
  (2010)
  Publisher: Jyväskylä University of Applied Sciences
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Smolander, Noora;
  (2014)
  Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  Tässä tutkimuksessa kartoitettiin tyypin 1 diabetesta sairastavien kilpaurheilijoiden harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyviä kokemuksia. Tavoitteena oli selvittää, millaisilla strategioilla kilpaurheilevat diabeetikot voivat selviytyä sairauden ja kilpaurheilemisen y...
 • Book English OPEN
  Hyde-Clarke (ed.), Nathalie; Wikström-Grotell (red.), Camilla;
  (2016)
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada Ab
  REDAKTÖRERNAS FÖRORD / EDITORIAL FOREWORD E-lärande i någon form ingår i alla studier på Arcada och är därmed en del av studentens och lärarens vardag. Dialogen mellan lärare, studenter och aktörer i arbetslivet är en central förutsättning för lärande, men närvaron ...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Hamberg, Harri;
  (2019)
  Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia komentosillan näkyvyysalueeseen liittyviä ongelmia käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksella haluttiin selvittää myös luokituslaitosten, valmistajien ja varustamoiden onnistumista suunnittelussa, toteutuksessa ja ohjeistuksessa siihen,...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Greijus, Antti;
  (2014)
  Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  Työn ja työyhteisön jatkuva kehittäminen on nykypäivää. Kehittäminen on prosessi, jossa uusia toimintamenetelmiä kokeilemalla ja käyttämällä pyritään tuomaan muutosta työn tekemiseen ja työyhteisön toimivuuteen. Pysyvään muutokseen pääseminen edellyttää koko työyhteisön...
Results per page: Sort by:
192 publications, page 4 of 20
Last index information