Collected From:Theseus
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (15)
 • Access Mode (1)
 • Type (11)
 • Language (6)
 • Content Provider (18)
 • Collected From (18)
Collected From:Theseus
(CSV)
 • Publication Date (15)
 • Access Mode (1)
 • Type (11)
 • Language (6)
 • Content Provider (18)
 • Collected From (18)
Results per page: Sort by:
19,975 publications, page 4 of 1,998
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Into, Ellen;
  (2017)
  Myynnin ollessa murroksessa, tulee myyjän pohtia omaa myyntiprosessiaan. Sosiaalinen media on oiva työkalu nykyaikaiseen myynnin tekemiseen, mutta myyjä harva sitä on vielä täysin ymmärtänyt. Opinnäytetyössä tutkitaan, miten sosiaalinen media voi aidosti tukea myyntipro...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Poikela, Vesa;
  (2014)
  Opinnäytetyöni ideana oli suorittaa Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kymen Piirin jokavuotinen kasvinsuojeluaineiden ja kastelulannoitteiden yhteishankinta ja kartoittaa sen kehittämismahdollisuudet. Piirin yhteis-hankinnan suoritti vuoteen 2012 saakka silloinen Pr...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Poutanen, Ulla;
  (2012)
  Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat haasteen edessä, kun raken-nustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2013. Euroopan Unionin rakennustuoteasetus astuu silloin voimaan kaikilta osin. Kansalliset päällekkäiset säädökset tulee olla silloin kumottu. CE-...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Vainola, Kati;
  (2012)
  A high-quality software product has to fulfill a customer’s demands from viewpoints of both the content and schedule, and it has to be free from errors. In addition to fulfilling the customer’s demands, successful and profitable software product creation uses the availa...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Tulonen, Taru;
  (2016)
  Lapsilähtöinen pienryhmätoimintamalli –Kirsikkapäiväkodit Oy:n kehittämishanke käynnistyi marraskuussa 2015 jatkuen vuoden loppuun. Kehittämishankkeeseen osallistui yhteensä noin 30 iältään 1–5 -vuotiasta lasta ja kuusi aikuista Kirsikkapäiväkotien Kyrön varhaiskasvatus...
 • Master thesis English OPEN
  Tuovinen, Jonna;
  (2018)
  The objective of this thesis is to create a competence management process and a functioning model for competence management for a vocational education and training consortium. The reform of the vocational education and training took place in the beginning of 2018 and in...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Simonen, Marianne;
  (2010)
  TIIVISTELMÄ Marianne Simonen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Positiiviset ry:ssä. Helsinki, kevät 2010, 56 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Sosiaali-terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyön tarko...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Kettinen, Mikko;
  (2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esille yleisimpiä haasteita ja kompastuskiviä, joita Venäjälle vientiä harjoittavat yritykset kohtaavat jokapäiväisessä toiminnassaan. Opinnäytetyön ensimmäisessä kappaleessa käsitellään Venäjää kauppakumppanina. Ymmärtääkseen...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Smith, Tiina;
  (2011)
  During autumn 2010 and spring 2011 the author did two practical placements in the Young Women’s Christian Association (YWCA) of Helsinki. The new Girls' Cottage-venture run by the association had just taken its first steps. Therefore, this thesis was written to support ...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Jaakola, Jonna;
  (2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mihin vakuutusten hinnoittelu perustuu ja millaista problematiikkaa vakuutusten hinnoitteluun liittyy. Tavoitteena oli siis ymmärtää vakuutusten hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja siinä esille tulevia haasteita. Lisäks...
Results per page: Sort by:
19,975 publications, page 4 of 1,998
Last index information