Collected From:Theseus
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (15)
 • Access Mode (1)
 • Type (10)
 • Language (5)
 • Content Provider (19)
 • Collected From (18)
Collected From:Theseus
(CSV)
 • Publication Date (15)
 • Access Mode (1)
 • Type (10)
 • Language (5)
 • Content Provider (19)
 • Collected From (18)
Results per page: Sort by:
19,989 publications, page 3 of 1,999
 • Bachelor thesis English OPEN
  Hoang, Hong; (2017)
  The aim of the thesis was to analyze a suggestion for an efficient way of managing an international team through communication methods. This concept usually applied to multi-national companies and intercontinental corporations. The thesis aimed to give any leaders or ma...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Mustonen, Susanna; Kiiskinen, Katriina; (2012)
  TIIVISTELMÄ Kiiskinen Katriina ja Mustonen Susanna. Voimaa juurista – perhekuntoutusasiakkaiden vertaistukiryhmä voimavarapuu –menetelmällä. Pieksämäki, syksy 2012, 51s., 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, di...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Salmi, Miikka; (2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata YIT Rakennus Oy:n saneerauskohteissa käytössä olevia dokumentointi- ja arkistointimenetelmiä sekä etsiä näihin toimivia ratkaisuja tuleviin kohteisiin. Lisäksi opinnäytetyössä tuodaan esiin saneerauskohteissa tärkeiksi havaittuja dok...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Klubb, Kristiina; (2016)
  TIIVISTELMÄ Klubb, Kristiina. ”Matalan kynnyksen väylä omaan kirkkoon” - Perhetyö Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Helsinki, syksy 2016, 64 s., 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Kristillisen lapsi-ja nuorisotyön suuntautum...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Eronen, Minna; (2017)
  Tämän opinnäytetyöraportit tavoitteena on kuvata varhaiskasvattajien käyttöön tarkoitetun toiminnallisen kiertävän perinnekäsityöpaketin suunnittelu- ja tuotteistamisprosessi. Käsityöpaketti sisältää esineistöä ja käsityöohjeita ja sen avulla on mahdollisuus tutustua la...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Aalto, Mikko; (2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille mahdollisia ongelmakohteita Autoklinikka Raision korikorjaamon toiminnassa ja tehdä parannusehdotuksia niihin. Työssä esitellään aluksi korikorjaamon toimintaa ja prosessia, joka vaaditaan korikorjaamon henkilökunnalta aj...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Tikkakoski, Elina; (2013)
  Small and medium-size enterprises or SME’s led by owner-managers have a large yet growing impact on sustaining and reinforcing the national economy in terms of GDP, providing employment, innovations and productivity. Despite their obvious contribution, not much research...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Jillek, Mátyás; (2016)
  My thesis is basically a guide which explains the main steps and stages of the effective business plan writing. The target of the thesis work is to prepare a short and clear overall material including instruc-tions, tips and key success factors. Based in this instructio...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Muilu, Karla; Sulanne, Elina; (2014)
  TIIVISTELMÄ Muilu, Karla & Sulanne, Elina. Jeesuksen paikka – Jeesuksen paikantaminen kirkollisissa suomalaisen viittomakielen käännöksissä. Kevät 2014, 53 s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus, viittomakielentul...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Kylä-Kaila, Ville; (2018)
  Tämän opinnäyteyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia Juuresvakka Oy:n tuotannonsuunnittelun kehittämiseksi. Tavoitteena oli löytää sopiva kysynnän ennustamisen menetelmä, josta saataisiin hyvä työkalu tuotannonsuunnittelun tueksi. Teoriaosuudessa käsitellään ...
Results per page: Sort by:
19,989 publications, page 3 of 1,999
Last index information