Collected From:Theseus
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (15)
 • Access Mode (1)
 • Type (11)
 • Language (6)
 • Content Provider (18)
 • Collected From (18)
Collected From:Theseus
(CSV)
 • Publication Date (15)
 • Access Mode (1)
 • Type (11)
 • Language (6)
 • Content Provider (18)
 • Collected From (18)
Results per page: Sort by:
19,975 publications, page 2 of 1,998
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Valkama, Maiju; Laurila, Jere;
  (2016)
  Laurila, Jere & Valkama, Maiju. Tunnetaitotuokiot päiväkodissa. Helsinki, syksy, 2016. 69s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutus-ohjelma, sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus + lastentarhaopettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyön tark...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Viheriäkoski, Titta; Retulainen, Helena; Venho, Inkeri;
  (2015)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää mikä viides- ja kuudesluokkalaisia poikia kiinnostaa murrosiässä ja sen muutoksissa. Toimeksiantajamme Hämeenlinnan Seminaarin alakoulun terveydenhoitaja kaipasi poikien murrosikäopasta työnsä avuksi. Ryhmämme koki tarpeellisek...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Petäistö, Hannu;
  (2011)
  Työ toteutettiin Kanteleen Voima Oy:n toimeksiannosta syksyllä 2010. Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tutkimusmateriaalia rikkipäästöjen vähentämiseksi Haapaveden turvevoimalaitoksella. Tutkimuksessa määritettiin rikkitase vuodelle 2006 ja nykytilanteessa. Tasemäär...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Brückner, Raoul; Matikkala, Karoliina;
  (2017)
  Brückner, Raoul & Matikkala, Karoliina. Terveyden edistämisen suunnitelma Ateswartalan maalaiskylään Intiaan. Helsinki, syksy 2017, s.44 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuo...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Kallinen, Sari;
  (2010)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten hoitotyöntekijät kokevat sähköisen kirjaamisen. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten sähköinen kirjaaminen vaikuttaa kirjaamisen sisältöön. Tavoitteena oli tiedon lisääminen kirjaamisesta sekä rakenteisen kirjaamisen v...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Björkstedt, Päivi; Kautto, Tuija;
  (2010)
  TIIVISTELMÄ Björkstedt, Päivi & Kautto, Tuija. Virikkeellistä päivätoimintaa ikäihmisille Koivulassa. Pieksämäki, kevät 2010. 41 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK). Kehittämis...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Lindlöf, Anu;
  (2013)
  Lindlöf, Anu. Perehdyttäminen Vesannon Vuodeosastolla. Pieksämäki, syksy 2013, 57 sivua, 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja, (AMK). Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä perehdy...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Savander, Samuel;
  (2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Hämeenlinnan Terveyspalveluiden tilaamana. Rintamaveteraanien avokuntoutus siirtyi yksityiseltä sektorilta julkiselle vuonna 2012 ja tilaaja halusi tietoa pilottivuoden onnistumisesta. Opinnäytetyön näkökulmaksi tarkentui pilottivuoden tarkastelu as...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Kylä-Nikkilä, Timo;
  (2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Stairon Oy:n eri lajien ruostumattomien terästen mekanisoitujen MIG/MAG ja TIG -hitsausprosessien laatua, jotta se vastaisi paremmin nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeita sekä hitsauksen laatustandardien vaatimuksia. Hi...
 • Bachelor thesis English OPEN
  Thapa, Mek;
  (2012)
  Nepal, the developing country in South Asia is considered as a visual paradise which is situated between China in the North and India in the South. Tourism has been the major source of revenue in Nepal. Through small development in tourism sector, the country can benefi...
Results per page: Sort by:
19,975 publications, page 2 of 1,998
Last index information