(CSV)
Filters
Collected From:Theseus
Filter By:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (4)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
(CSV)
Filters
Collected From:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (4)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
Results per page: Sort by:
192 publications, page 2 of 20
 • Other literature type Finnish OPEN
  Savolainen, Varpu;
  (2010)
  Publisher: Jyväskylä University of Applied Sciences
 • Research English OPEN
  Wiberg, Björn;
  (2014)
  An innovative new fuel tank was tested using a Direct Methanol Fuel Cell (DMFC). The aim of the fuel tank was to provide a fuel supply to the cell in all orientations while simultaneously capturing the carbon dioxide produced by the system in order to maintain a positiv...
 • Research English OPEN
  Liu, Shuhua; Jansson, Patrick;
  (2017)
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada Ab
  In this study, we explore unsupervised methods and models for identifying city events from Instagram data. We combine the use of event keywords with expansions based on word embeddings to identify semantically related terms and seed events, then retrieve event-relevant ...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Hardie, Stephanie; Oksanen, Laura;
  (2018)
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata maahanmuuttajataustaisen asiakkaan yhdenvertaisuutta edistäviä tekijöitä, sekä hoitotyötä ehkäiseviä tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hyvistä ja yhdenvertaisista hoitotyön keinoista, sekä kuinka niitä voidaan kehittä...
 • Master thesis Finnish OPEN
  Mattila, Tiia;
  (2017)
  Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Atea Finland Oy, joka toimittaa IT-laitteita ja -ratkaisuja yrityksille. Sen yhteydessä toimii rahoitusyhtiö, Atea Finance Oy, joka otti käyttöönsä laiteportaalin vuoden 2015 keväällä. Laiteportaali otettiin käyttöön asiakkaan ta...
 • Research English OPEN
  Pesonen, Laura; Otieno, Linah; Ezema, Loveth; Benewaa Kusi, Daisy; Hellstén, Thomas;
  (2017)
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada Ab
  In rehabilitation stroke and Multiple sclerosis (MS) are two very common causes of motor disability in adults. Traditional rehabilitation is very time-consuming and expensive. Therefore, rehabilitation professionals are looking to Virtual Reality (VR) technology in orde...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Seppälä, Olli;
  (2015)
  Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
  Opinnäytetyössä laadittiin suunnitteluohje pientalon hirsirungon jäykistyksen suunnitteluun. Tarkoituksena oli selvittää lähdekirjallisuuden perusteella, miten hirsirunko jäykistetään ja miten sen toteutuminen on osoitettavissa. Työssä selvitettiin teoriatiedon ja esime...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Haapiainen, Sara; Kanerva, Iida;
  (2018)
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävin syy sairauspoissaoloihin suun terveydenhuollon alalla. Suuhygienistin ergonomia on iso osa työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa suuhygienistiopiskelijan ergonomista työske...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Sjöblom, Taija;
  (2012)
  Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  Tämä työ on tehty toimeksiantona Porvoon museolle ja sen päällimmäisenä tavoitteena on tehostaa ja kehittää Porvoon museon markkinointia antamalla konkreettisia museon toiminnan mahdollisuudet ja rajoitukset huomioivia ehdotuksia ja ideoita. Porvoon museon on Itä-Uudenm...
 • Bachelor thesis Finnish OPEN
  Tohkanen, Nina;
  (2014)
  Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yritysryhmille liikunnallinen työhyvinvointituote, joka erottuu kilpailijoista, vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja tukee Pajulahden liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Työ toteutettiin vuoden 2014 maalis–marraskuun...
Results per page: Sort by:
192 publications, page 2 of 20
Last index information