(CSV)
Filters
Collected From:TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark
Filter By:
 • Funder (9)
 • Project (62)
 • Publication Date (90)
 • Access Mode (1)
 • Type (14)
 • Language (18)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Collected From:
 • Funder (9)
 • Project (62)
 • Publication Date (90)
 • Access Mode (1)
 • Type (14)
 • Language (18)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
355,690 publications, page 1 of 35,569
 • Article Turkish OPEN
  Kızıl, Ünal; Genç, Levent; Saçan, Melis;
  (2011)
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
  Biyolojik materyallerden yayılan uçucu bileşenleri değerlendirerek, bunların çeşitli özelliklerini belirleyen elektronik burun sistemleri gıda sektörü, çevre kontrolü, insan sağlığı gibi birçok alanda kullanılma olanağı bulmuştur. Bir elektronik burun sistemi, farklı öz...
 • Article Turkish OPEN
  Özçelik, Babür; Erzincanlı, Fehmi; Kandemir, İlyas;
  (2001)
  Publisher: Makina Tasarım ve İmalat Derneği
  Üst üste konulan onlarca kumaşınotomatik kesme sistemleri ile kesildikten sonra, robot elleri vasıtasıyla tektek kaldırılıp işlem göreceği yere götürülmesi gerekmektedir. Burada problem,kumaşların yığın üstünden tek tek kaldırılmasında meydana gelmektedir. Buçalışmada, ...
 • Article Turkish OPEN
  AÇIK, Şermin;
  (2014)
  Publisher: TUBITAK
  The present paper provides an updated taxonomic list of sipunculan species known from the coasts of Turkey. A total of 21 species belonging to 5 families have been reported from the region. Eighteen species were determined in the Levantine Sea, 17 species in the Aegean ...
 • Article OPEN
  Kaya, Aycan; Yıldır, Cem; Ağıralan, İbrahim; Çebi, Ferhan;
  (2016)
  Publisher: Ege University
  Bu çalışmada, Türkiye’de beyaz eşya sektöründe faaliyet göstermekte olan bir işletmenin yer seçimi ve dağıtım planlaması problemi ele alınarak, problemin çözümüne yönelik bütünleşik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşım kapsamında dağıtım merkezlerinin nereye...
 • Article Turkish OPEN
  Selçuk, Mustafa;
  (2015)
  Publisher: Marmara University
  I. Dünya Savaşı’nın süresi uzayıp bununla birlikte savaşın yıkıcı-yıpratıcı tesiri tahammül edilemez bir hâl alınca yorgun düşen Avrupa orduları ile savaşı yöneten komuta merkezleri, bu topyekûn harbi bir an önce sonlandırmak için ittifak devletleri ve halkları üzerinde...
 • Article Turkish OPEN
  SOZEN, Mehmet Ali;
  (2006)
  Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Obezite, kalp-damar hastalıkları ve Tip 2 diabet gibi komplikasyonlarıyla birlikte yüzyılımızda epidemik sınırlara yaklaşmaktadır. Günümüzde etkin bir tedavisi olmayan obezite, ciddi bir halk sağlığı problemidir. Obezite pozitif enerji bakiyesi sonucu ortaya çıkar ve ge...
 • Article OPEN
  AÇA, Mustafa; KELEŞ, İskender;
  (2017)
  Publisher: Ataturk University
  Coğrafi keĢifler sırasında yeni dünyadan getirilen tütün, dünyanın önemli tarım ürünlerinden biri olmuĢtur. 17. yüzyıla gelindiğinde tütün, Osmanlı coğrafyasında da rağbet edilen bir tarım ürünü olmaya baĢlamıĢtır. Tüketimine dönük olarak aralıklarla yürürlüğe konulan y...
 • Article Turkish OPEN
  DÜZENLİ, Yaşar;
  (2012)
  Publisher: Istanbul University
  Kur'ân-ı Kerim, miladi 610 yılında inmeye başlamış; Hicaz bölgesinde, Mekke ve Medine merkezli olmak üzere, 23 yıllık zaman diliminde , belirli periyotlarla, aşamalı olarak, kendisine kulak veren insanlar için bir dünya görüşü oluşturacak çerçevede iniş sürecini ta...
 • Article OPEN
  BAŞAR, Hatice;
  (2003)
  Publisher: Ensar Neşriyat
  Mustafa Sâtı el-Husrî, (1880-1968), one of the reformist pedagogues in the II. Constitutional Period of the Ottoman Empire, is well-known with his contributions to the education system through his articles published in periodicals, scientific discourses and his book cal...
 • Article Turkish OPEN
  Erdoğan, İbrahim Halil;
  (2018)
  Publisher: Hakan YILMAZ
  Tarihe bakıldığı zaman hakkın hâkim olduğu yerde batıl da varlığınısürdürmüştür. Bu anlamda nifak hareketinin insanlık tarihi kadar eski olduğunusöylemek mümkündür.  İslâm tarihinde isebu yapının ilk emareleri, müslümanların organize bir yapıya sahip olmaya doğ...
Results per page: Sort by:
355,690 publications, page 1 of 35,569
Last index information