Collected From: Norwegian Open Research A...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (17)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (17)
 • Language (27)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Collected From: Norwegian Open Research A...
(CSV)
 • Funder (17)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (17)
 • Language (27)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
188,694 publications, page 1 of 18,870
 • NPM and Beyond – Leadership, Culture, and Demography

  Research English OPEN
  Christensen, Tom; Lægreid, Per; (2007)
  In this paper we ask what happens to NPM and post-NPM reform elements when they encounter the realities of the Norwegian civil service. The empirical data used in the analysis are taken mainly from surveys of civil servants in the Norwegian ministries conducted...
 • Klasseledelse i utvikling

  Bachelor thesis Norwegian OPEN
  Pinaas, Ingelill; (2017)
  Norsk: Hvordan erfarer/opplever lærere sin egen klasseledelse ved bruk av IKT i undervisningen sammenliknet med undervisning uten bruk av IKT? Dagens samfunn er i stadig utvikling, også når det gjelder teknologi i skolen. Lærere må hele tiden utvikle seg og sin ko...
 • Rieber & Søn ASA : en verdsettelse basert på strategisk regnskapsanalyse

  Master thesis Norwegian OPEN
  Nordby, Anniken Helland; (2006)
  Formålet med denne oppgaven har vært å finne et verdiestimat på egenkapitalen til Rieber & Søn ASA per 31.12.2005. For å finne dette estimatet har jeg benyttet et rammeverk for strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse utarbeidet av Knivsflå (2005...
 • Ungdom og e-demokrati : hvilke ønsker og forventninger har ungdom til e-demokrati?

  Master thesis Norwegian OPEN
  Scheie, Svein Sundfør; Austbø, Jan Helge; (2007)
  E-demokrati er et satsningsområde i offentlig sektor. Det har i Norge vært synkende deltagelse i valg både til Storting og kommunevalg ved de siste valgene. Ungdom i aldersgruppen 18 til 21 år har lavere oppslutning rundt valgene enn eldre aldersgrupper. Flere ...
 • Technocratic dreams and troublesome beneficiaries : the Sardar Sarovar (Narmada) Project in Gujarat

  Doctoral thesis English OPEN
  Aandahl, Guro; (2010)
  En fersk doktoravhandling i samfunnsgeografi kaster nytt lys over den kontroversielle damutbyggingen på Narmada-elva i India. Sardar Sarovar-prosjektet var i verdens søkelys gjennom hele 1990-tallet pga massiv tvangsflytting og antatt negative miljøkonsekvenser. Sardar ...
 • Forskning gjennom skapende arbeid? Et fenomenologisk-hermeneutisk utgangspunkt for en drøfting av kunstfaglig FoU-arbeid

  Report Norwegian OPEN
  Halvorsen, Else Marie; (2005)
  The theme to be discussed is whether it is possible to use artistic works as part of a scientific approach. This is a rather important question because the master study in Art and Craft is based upon the assumption that it is possible to use the students own creative wo...
 • Før flommen : bærekraftig overvannshåndtering for økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder

  Master thesis Norwegian OPEN
  Aanderaa, Taran; Bothner, Nora Vaar Nøtsund; (2017)
  Resiliens er systemers evne til å opprettholde viktige prosesser og funksjoner i møte med endringer og forstyrrelser (Walker m.fl., 2004, s. 1). Oppgaven tar for seg hvordan resiliens kan brukes som strategi og tankesett når norske byer og tettsteder skal tilpasses et v...
 • Diakoniens hverdag

  Book Norwegian OPEN
  Nordstokke, Kjell; (1998)
 • Risk assessment and design of prevention structures for enhanced tsunami disaster resilience (RAPSODI) - Euro-Japan collaboration

  Article English OPEN
  Harbitz, Carl Bonnevie; Nakamura, Y.; Arikawa, T.; Baykal, C.; Dogan, G.G.; Frauenfelder, Regula; Glimsdal, Sylfest; Guler, H.G.; Issler, Dieter; Kaiser, Gunilla; Kânoǧlu, U.; Kisacik, D.; Kortenhaus, A.; Løvholt, Finn; Maruyama, Y.; ... (2016)
  The 2011 Tōhoku event showed the massive destruction potential of tsunamis. The Euro-Japan “Risk assessment and design of prevention structures for enhanced tsunami disaster resilience (RAPSODI)” project aimed at using data from the event to evaluate tsunami mitigation ...
 • Intercalibration: Invertebrate fauna 0307 (ICP Waters report 72/2003)

  Report OPEN
  Raddum, G.; (2003)
  The 7th intercalibration of invertebrates in the ICP-Water programme had contribution from 6 laboratories. All of the laboratories identified a high portion of the individuals in the test samples, usually ³ 90% of the total number of species. One laboratory, however, st...
Results per page: Sort by:
188,694 publications, page 1 of 18,870
Last index information