research data . Film . 2018

Xeneralidades sobre pesticidas

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística;
Open Access Galician
  • Published: 01 Jan 2018
  • Country: Spain
Abstract
Que é un pesticida? Cales son os beneficios na súa utilización e que prevención hai que ter co seu uso? O emprego destes produtos ao longo da historia. Estas e outras cuestións trátaas a profesora Julia Melgar neste vídeo
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Pesticidas, Vídeos didácticos
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue