research data . Film . 2008

Un día en reprografía

Adell, Mario; Bermúdez, Omar; García, Ana; Guillot, Sheila;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Universitat Jaume I
  • Country: Spain
Abstract
Reportatge sobre el funcionament del servei de reprografia a la Universitat Jaume I. Publicitat i Relacions Públiques. R46. Periodisme especialitzat. Curs acadèmic 2008/2009.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Reprografia, Reportatges
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue