research data . Dataset . 2020

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 14 Apr 2020
  • Publisher: Zenodo
Abstract
<p>Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques p&uacute;bliques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:</p> <ul> <li>Xarxes de biblioteques</li> <li>Biblioteques</li> <li>Sales de lectura</li> <li>Punt d&#39;acc&eacute;s,&nbsp;</li> <li>Bibliobusos</li> </ul> <p>Perfils actualitzats a Abril de 2020.</p> <p>Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informaci&oacute;. Un full de c&agrave;lcul versi&oacute; Microsoft Excel<strong> (.xlsx),&nbsp;</strong>un fitxer tabulat<strong>&nbsp;(.csv) </strong>i un fitxer en format text pla<strong> (.txt).&nbsp;</strong></p> <p>Cada registre disposa de les dades seg&uuml;ents:</p> <p>Comarca, &agrave;mb...
Subjects
free text keywords: xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques públiques de Catalunya, xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques públiques de Catalunya
Download fromView all 3 versions
Zenodo
Dataset . 2020
Provider: Zenodo
Zenodo
Dataset . 2020
Provider: Datacite
Zenodo
Dataset . 2020
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue