Ercüment Ekrem Talu

Image Turkish OPEN
(2015)
  • Subject: Memory | Death | Yazarlar, Türk | Söyleşiler | Görüşler | Interviews | Turkish Literature | Newspaper Cutting | Ölüm | Edebi Eserler | Literary Works | Memorial | Galatasaray Lisesi (İstanbul, Türkiye) | Views | Wit and Humor | Anı | Kupür | Galatasaray High School (İstanbul, Turkey) | Journalists, Turkish | Biography | Ortaç, Yusuf Ziya, 1895-1967 | Anma | Gazeteciler, Türk | Türk Edebiyatı | Talu, Ercümend Ekrem, 1886-1956 | Authors, Turkish | Biyografi | Nükte ve Mizah

Taha Toros Arşivi, Dosya No: 25-Ercüment Ekrem Talu. Not: Gazetenin "Türk Mizahının Öncüleri" köşesinde yayımlanmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)
Share - Bookmark