Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down

 • 2013-2022
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Turkish

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Arıcı, İsmet; Korukçu, Abdurrrahim; Gündoğdu, Kemal Sulhi;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bursa Uludag Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bursa Uludag Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Herdem, Mustafa;

  Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 1990. 39 s. : rnk. res. ; 30 cm. Kaynakça (s. 36-39) var. TEZ876 …

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Çukurova University ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Çukurova University ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kapan, Metin; İpek, Turgut; Başoğlu, İrfan; Seçkin, Fatih Göksel;

  Metastatik kolon kanserinde metastaz yerine ve sayısına göre primer cerrahi ya da neoadjuvant tedavi seçenekler arasındadır. Karaciğer metastazlarında senkron cerrahi ya da iki aşamalı cerrahi yapılabilir. Adrenal metastaz kolorektal kanserde genellikle yaygın hastalık belirtecidir. Bu yazıda ön tanı olarak karaciğer ve adrenal metastazı olan obstrüksiyona neden olmuş inen kolon kanserinde cerrahi sonrası adrenal lenfoma tanısı alan hasta sunulmuştur. Primary surgical approach or neoadjuvant therapy can be the oprtions in metastatic colon carcinoma regarding site and number of metastatis. In hepatic metastasis synchronous surgical therapy or two stage approach can be applied. Adrenal metastasis is rare in colon cancer, and suggests systemic disease. In this report we presented a patient with prediagnosis of hepatic and adrenal metastasis of an obstructive left colon cancer, diagnosed as primary B cell lymphoma of adrenal gland after pathological examination.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility118
  visibilityviews118
  downloaddownloads109
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Haydaroğlu, Ayfer; Apaydın, Erdal; Şen, Sait; Kumbaracı, Banu Sarsık; +3 Authors

  Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-Haziran 2018 arası kanser tanısı konan ve tedavisi yapılan renal kanser tanılı hastaların genel özellikleri, tedavi modaliteleri ve sağ kalım sürelerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından toplanan renal kanser verileri CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilmiş, DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Fisher’s Exact Test,KaplanMeier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada 1397’si (%64,0) erkek ve 783’si (%35,9) kadın toplam 2180 renal kanser hastasının verileri analiz edildi. Hastaların yaş ortalaması 65 idi. Tümörlerin %91,9’u renal parankimden, %8,07’si renal pelvisten köken almıştı. Parankim tümörlerinin yaklaşık %85’ini renal hücreli karsinom (RCC) oluşturmaktadır. En sık görülen histolojik alt tip berrak hücreli karsinom olup, bunu nefroblastoma ve papiller karsinom izlemekteydi. Histolojik alt tipler arasında en iyi beş yıllık sağ kalım kromofob ve nefroblastomada idi. Berrak hücreli RCC ile diğer histolojik alt tipler arasında istatistiki fark yoktu. En kötü sağ kalım sarkom ve toplayıcı kanal tümörlerinde izlendi. Hastalar başvuru anında en sık evre 1 (%46,6), sonra sırayla evre 4 (%19,2), evre 2 (%14,9), evre 3 (%4) hastalık ile başvurmakta idi. Evre 1 hastalıkta beş yıllık sağ kalım %88, evre 2’de %65, evre 3’te %27 ve metastatik hastalıkta %17 idi. Hastaların %89 da primer tümöre yönelik cerrahi yapıldığı görüldü, %10,4 hastada cerrahi uygulanmamıştı ve %0,5’i ise bilinmemekte idi. Cerrahi yapılanlarda sağ kalım, yapılmayanlara göre anlamlı saptanmıştır. Sonuç: Berrak hücreli karsinomlar en sık görülen alt tip olup çoğunlukla malign tümörlerdir. Kromofob ve nefroblastoma ise genellikle benign tümörler olup daha iyi sağ kalım ile ilişkilidirler. Kadın cinsiyet ve cerrahi tedavi uygulanması daha iyi sağ kalımla ilişkilidir. Aim: The purpose of this study was to describe the general characteristics, treatment modalities and overall survival times of kidney cancer patients that diagnosed and treated in between 1992 –and June 2018 at Ege University Hospital. Materials and Methods: Ege University Cancer Control, Research and Application Center registered the collected kidney cancer data in CANREG which is a special computer program for grouping and analyzing the data in WHO and SEER based systems. Fisher’s Exact Test Kaplan Meier survival analyzing technique was used in statistical analysis. Log Rank(Mantel-Cox), Breslow(Generalized Wilcoxon) and Tarone-Ware statistical techniques were used in survival analysis. P<0,05 was considered significant in statistical analysis. Results: A total of 2180 kidney cancer patient (1397 male, 783 female) were included in the analysis. The mean age of the patients was 65 years.91.9% of them originated from renal parenchyma and 8,07% of them originated from renal pelvis. Approximately 85% of parenchymal tumors constitute renal cell carcinoma (RCC). The most common histological subtype was clear cell carcinoma, followed by papillary carcinoma and Wilms tumor. Among the histological subtypes, the best 5-year survival was in chromophobe and Wilms tumor. There was no statistical difference between clear cell RCC and other histological subtypes. The worst survival was detected at sarcoma and collecting canal tumor patients. The most common presentation was stage 1 (46.6%), followed by stage 4 (19.2%), stage 2 (14.9%), stage 3 (4%) disease. Five-year survival was 88%, 65%, 27% and 10.4% in stage 1, 2, 3 and metastatic patients respectively. We detected that 89% had undergone surgery for primary tumor, 10.4% had surgical intervention for their disease, and 0.5% was unknown. Survival was significantly higher in the surgical group than in the surgical group. Conclusion: Clear cell carcinomas are the most common subtype and mostly malignant tumors. Chromophobe and Wilms tumors are usually benign tumors and are associated with better survival. Female sex and surgical treatment are associated with better survival.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalak, Aysun;

  Kavram olarak fazla bilinmemesine rağmen, iş hayatında hiç de yabancı olunmayan “mobbing” kavramı işletmelerde psikolojik taciz olarak tanımlanabilmektedir. İşyerinde zorbalık, yıldırma ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. Bu süreç, işletmede huzurlu çalışma ortamına zarar vermekte, sistemli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, herhangi bir sınır tanımamaktadır. Birçok ülkedeki örgütlerde yaşanıldığı halde tanı konulamayan, önemsenmeyen, çoğu zaman görmezlikten gelinen ve hatta konuşulması bile rahatsızlık veren mobbing sürecinin mağdurları bu süreçten çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadırlar. Karşılaştığı ve çaresiz kaldığı bu süreçte kendine güveni kaybettirilen iş gören pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmekte, her şeyini tükettiği endişesi ile istifa etmek zorunda kalmaktadır. İş yaşamında gerçekleşen mobbing eylemleri, çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, depresyon, öfke gibi olumsuz duygular yaratan önemli etmenlerdir. Özellikle gelenekçi sosyo-kültürel değer yargılarının, kıskançlığın, “güçlü olma” ya da “görünme” kaygısının, saldırgan davranma eğiliminin, kişisel yetersizlik duygusunun ve rekabetin körüklediği bu davranışlar, günümüz iş dünyasında sıklıkla görülmeye başlayan ve gerek çalışanlar gerekse örgütsel işleyiş açısından önemli sorunlar doğuran hareketlerdir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde mobbing kavramı, süreci ve boyutları, mobbingi uygulayanlar ile mağdurların kişilik özellikleri ve mobbing sürecinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada yaşanmış mobbing vakalarınayer verilerek, mobbingin önlenmesine yönelik bireysel, yönetsel ve hukuksal boyutta önerilere yer verilmiştir. abstract Even though it is not a common expression, it is not also unfamiliar at workplaces, it is called emotional abuse or in other words mobbing. Bullying and harassment are situations where a worker or supervisor is systematically mistreated and victimized by fellow workers or supervisors through repeated negative acts like insulting remarks and ridicule, verbal abuse, offensive teasing, isolation, and social exclusion, or the constant degrading of one's work and efforts. This mobbing process damages even peaceful workplaces and as it continuously and systematically grows, there are no limits. As this phenomenon not easily diagnosed, in some cases ignored or even not being discussed at workplaces in organizations in some countries, victims might have some difficulties of coping with it. The workers who encounter with this mobbing process might have several problems. For instance, she/he might have some anxieties of losing everything she /he has; therefore, they feel like they have to resign. Mobbing at workplace can cause anxiety, guilt, stress, depression and anger on employees. In today’s business world the following movements have begun to be seen often. Especially traditionalist socio-cultural values, jealousy, being powerful or tendency to have aggressive behaviours, a sense of personal inadequacy and all these behaviours which are fueled by competition cause serious problems on both employees and corporations. The main aim of this study is to analyze workplace mobbing and its process and dimensions, the personal traits of mobbing perpetrators and victims; similarly, to analyze the effects of mobbing process on people. In this study, it is also aimed to stop mobbing incidents by exemplifying some true life mobbing that have been lived under different circumtances. Thus, certain recommendations on individual, managerial and legal basis were given in order to stop mobbing phenemenons.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kayar, Erkan;

  Amaç: Romatoid Artrit(RA) etiyolojisi bilinmeyen, eklem ve çevresindeki dokularda erozyon ve deformitelere yol açabilen kronik, sistemik, immün aracılı inflamatuar bir hastalıktır. Hem adaptif hem de doğal immün yanıtları bu hastalığın ilerlemesinde rol oynar. Otoimmün elementlerin, tiroid otoimmünitesi ve RA’nın ortak özellikleri olabileceği göz önüne alındığında, her iki hastalığın da bazı hastalarda birlikte bulunabileceği muhtemeldir. Amacımız kliniğimizde takip ettiğimiz, polikliniğe gelen RA’lı hastalarda otoimmün tiroiditin sıklığına ve kliniğe etkisine bakmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalı Polikliniği’ nde takipli olan, Uluslararası Çalışma Grubu’ nun Romatoid Artrit hastalığı sınıflandırma kriterlerini karşılayan ve rastgele seçilen 150 Romatoid artrit hastası dahil edildi. Hasta yaşı, hastalık süresi, tiroid hastalığı varlığı, kullandığı ilaçlar, aktivite kriteri (DAS28), laboratuvar bulguları (Hemogram, ESH, CRP, RF, ANTİ-CCP, ANA, TSH, ST4, ST3, Anti-TPO, Anti-Tg) ve Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ= Health Assessment Questionnaire) gibi verileri içeren bir Hasta Takip Formu düzenlenerek, çalışmaya alınan tüm bireyler için doldurulmuştur. Çalışmaya katılan tüm hastalara Nükleer Tıp A.B.D tarafından Tiroid USG yapılıp, katılımcıların tiroid bezi boyutları, parankim ekojenitesi, vaskülaritesi ve nodül varlığı değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 paket programı kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. Bulgular: Çalışmamızda RA’lı hastalarımızın % 81,3 (n: 122)’ünü ve otoimmün tiroid hastalığı olanlarında %93,3 (n:14)’ünü kadınlar oluşturuyordu. 150 RA’lı hastamızda diğer çalışmalara benzer şekilde Anti-TPO (% 20,7, n: 31) ve Anti Tg (% 12, n: 18) sıklığı artmıştı. Çalışmamızda RA’lı hastalarda otoimmün tiroidit sıklığı %10 (n:15) saptandı. Anti-CCP ile Anti-TPO ve Anti-Tg arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Bizim çalışmamızda OİTH tanılı hastalarda, olmayanlara göre DAS 28 CRP, DAS 28 ESR, HAQ skoru yüksekliği istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0,05). Bu sonuçlar RA aktivitesinin, tiroid otoantikor varlığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda levotiroksin kullanımının hastalık aktivitesine herhangi bir etkisi gözlenmedi. Sonuç: RA ve OİTH’nın birlikteliği sıktır ve bu nedenle RA’lı hastalar, tiroid hastalığı açısından dikkatli takip edilmelidir. Sonuçlarımız OİTH birlikteliğinin RA hastalık aktivitesini arttırabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu RA hastalarının klinik değerlendirmesinde faydalı olabilir. Object: Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic, systemic, immune-mediated inflammatory disease of unknown etiology that can lead to erosion and deformities in the joints and related tissues. Both adaptive and natural immune responses play a role in the progression of this disease. It can be considered that autoimmune elements may have common features of thyroid autoimmunity and RA, both of its two diseases can likely coexist. We aimed to look at the frequency and effect of autoimmune thyroiditis in RA patients who come to the outpatient clinic. Material and Method: The study group included 150 randomly selected patients who were followed up at the Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Rheumatology, and met the criteria of the International Working Group's Classification of Rheumatoid Arthritis. Patient age, disease duration, presence of thyroid disease, medications, activity criteria (DAS28), laboratory findings (Hemogram, ESH, CRP, RF, ANTI-CCP, ANA, TSH, FT4, FT3, Anti-TPO, Anti-Tg) and a Patient Tracking Form which contains the Health Assessment Questionnaire data. Thyroid USG was performed by Nuclear Medicine U.S.A., and thyroid gland size, parenchymal echogenicity, vascularity, and presence of nodules were evaluated. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 package program was used for statistical analysis of the data. The statistical significance level was taken as 0.05 in all tests. Results: In our study, 81.3% (n: 122) of our RA patients and 93.3% (n: 14) of those with autoimmune thyroid disease were women. Similar to other studies, our 150 RA patients had increased frequency of Anti-TPO (20.7%, n: 31) and Anti Tg (12%, n: 18). In our study, the frequency of autoimmune thyroiditis in RA patients was 10% (n: 15). There was no significant relationship between Anti-CCP and Anti-TPO and Anti-Tg (p> 0.05). In our study, the height of DAS 28 CRP, DAS 28 ESR, HAQ scores were found to be statistically significant in patients diagnosed with OITH (p <0.05). These results suggest that RA activity may be associated with the presence of thyroid autoantibodies. In our study, no effect of levothyroxine use on disease activity was observed. Conclusion: There is a common association between RA and OITH, and therefore patients with RA should be carefully monitored for thyroid disease. Our results suggest that OITH association may increase RA disease activity. This finding may be useful in the clinical evaluation of RA patients. Bu Çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje no: TTU-2019-12303. Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. IX, 54 s. :_res. (bzs. rnk.), tablo ;_29 cm. Kaynakça (s. 42-51) var. TEZ13171

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Çukurova University ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Çukurova University ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Elmas, Hüseyin;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Gazi Üniversitesi - ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Gazi Üniversitesi - ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Ece, Muhammet Nasih;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Van Yüzüncü Yıl Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Van Yüzüncü Yıl Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gönül DİNÇ;Necati DEDEOĞLU;Mehmet AKTEKİN;

  The study population consisted of 198 infants in Antalya Province Center who died in Antalya City Center hospitals between 1 January and 31 December 1993. Relatives of 149 of the infants who did (75.3%) were interviewed by a physician, and the symptoms and signs observed in the infants prior to death were compiled by means of a questionnaire. The questionnaires were evaluated by three specialists and three practitioners. Each physician established the infants' verbal autopsy causes of death. These death causes were identified separately by specialists and practitioners. Agreement in diagnosis by two of the three reviewers was accepted as the infant's verbal autopsy cause of death. The actual causes of death were determined after the hospital files of the infants were studied. In the end, validity of the verbal autopsy for disease categories (sensitivity, specificity, positive predictive value) was determined by comparing hospital diagnoses with those of the verbal autopsy. Sensitivity and specificity of the verbal autopsy diagnoses established by specialists were found to be quite high, at values ranging between 80-100 percent for all disease categories. For practitioners' diagnoses, sensitivity and specificity values for respiratory distress syndrome, pneumonia congenital anomaly, and low birth weight for age ranged between 66.6-87.5 percent and 70.0-100.0 percent, respectively. Sensitivity values of the practitioner's diagnoses for sepsis, birth injury/asphyxia, malnutrition and diarrhea were low. Çalışma grubunu Antalya kent merkezindeki hastanelerde 1 Ocak 1993-31 Aralık 1993 tarihleri arasında ölmüş olup merkez ilçede oturan 198 bebekten 149'u (% 75.3) oluşturmaktadır. Ölen bebeklerin yakınları ile bir hekimin görüşmesinden sonra anketler üçü pratisyen hekim ve üçü pediatri uzmanı olmak üzere altı hekim tarafından birbirinden ayrı olarak değerlendirilmiştir. Pratisyen ve uzman hekimlerin bebeklerin ölüm nedeni olarak belirttiği tanılar, pratisyen ve uzman hekimler için ayrı ayrı olmak üzere biraraya getirilmiş, üç hekimden ikisinin görüş birliğini vardığı tanılar bebeğin pratisyen ve uzman hekime göre sözel otopsi tanıları olarak belirlenmiştir. Bebeklerin gerçek ölüm nedenleri hastane dosyalarının incelenmesi ile saptanmıştır. En son aşamada uzman ve pratisyen hekim tanılarına göre belirlenen sözel otopsi tanıları ve hastanelerden saptanan gerçek ölüm nedenleri karşılaştırılarak analizler yapılmıştır. Uzman hekim tanılarının duyarlılık ve seçiciliği tüm hastalık kategorileri için % 80.0-100.0 arasında değişen değerlerde olmak üzere oldukça yüksek bulunmuştur. Pratisyen hekim tanılarında ise duyarlılık ve seçicilik değerleri respiratuvar distres sendromu, pnömoni, konjenital anomali, yaşına göre düşük doğum ağırlığı için % 66.6-87.5 ve % 70.0-100.0 olarak saptanmıştır. Pratisyen hekim tanılarında sepsis, doğum travması/ asfiksi, malnütrisyon ve ishal için duyarlılık düşük olarak saptanmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Manisa Celal Bayar Ü...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Manisa Celal Bayar Ü...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bozok, Nihan; Bozok, Mehmet;

  Dünyadaki yaşam insanla sınırlı değildir. Yaşam çok çeşitlidir ve her canlının yaşamı birbirine bağlıdır. Biyoçeşitliliği korumak için yaşamlarımızın, bitkilerin, hayvanların, toprağın ve suyun yaşamları ile birlikte sürdüğünü bilmeliyiz. Doğal kaynakları korumalıyız. Doğanın döngülerinin devam etmesine destek olmalıyız. Yaşamı mümkün kılan kaynakların gelecek kuşaklar için de var olmasına özen göstermeliyiz. Doğayı korumaya yönelik her çaba eşsiz değerdedir. Her birimiz yaşadığımız yere ilişkin bütünlüklü ekolojik bilgi edinirsek ve ekolojik okuryazarlık kapasitemizi geliştirirsek hem kendi yaşamımızı zenginleştirir hem de doğa korumaya katkı sağlarız. Ekolojik okuryazarlık, biyoçeşitliliğe, ekosisteme, doğal sistemlere ve dünyaya dair duyarlılığa, farkındalığa sahip olmak ve ekolojik döngülerin bilincinde olmak demektir. Bu okuryazarlık sürdürülebilir bir yaşam öğretisini interaktif biçimde geliştirebilme becerisini beraberinde getirir. Böylece, ekolojik okuryazarlığı olan birisi parçası olduğu doğayı bir kitap gibi dikkatli okuyabilir ve onun içinde günlerini ahenkli bir yazıyı yazar gibi geçirebilir. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yaşayanların, burayı ziyaret edenlerin, sonradan yerleşenlerin bölgeye ilişkin ekolojik okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu rehber iki yıldır süren sosyolojik bir araştırmanın sonucunda yazılmıştır. Bu nedenle bu rehber sözkonusu araştırmanın sınırlarıyla biçimlenmiştir. Bölgenin ekolojik ve toplumsal etkileri mevcut koruma alanının sınırlarından daha geniştir. Bu bakımdan, Sandras Dağı’nın değerli ekolojik varlığı da rehbere dahil edilmiştir. Doğanın zenginliği, verimkârlığı ve çeşitliliği düşünüldüğünde elbette daha pek çok şey yazılabilirdi. Doğa bir yaprağın düşüşünden bir yılanın sürünmesine değin birçok canlının, devinimin, varlığın sayısız hikayesini barındırıyor. Rehberin yazarları olarak bizler bölgede derlediğimiz veriyi herkesin yararına olabilecek prensipler, ipuçları, bilgiler halinde yazmaya gayret ettik. Umuyoruz ki rehber, bölgede doğanın korunmasına bir fayda sağlar. İyi okumalar dileriz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Arıcı, İsmet; Korukçu, Abdurrrahim; Gündoğdu, Kemal Sulhi;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bursa Uludag Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bursa Uludag Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Herdem, Mustafa;

  Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 1990. 39 s. : rnk. res. ; 30 cm. Kaynakça (s. 36-39) var. TEZ876 …

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Çukurova University ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Çukurova University ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kapan, Metin; İpek, Turgut; Başoğlu, İrfan; Seçkin, Fatih Göksel;

  Metastatik kolon kanserinde metastaz yerine ve sayısına göre primer cerrahi ya da neoadjuvant tedavi seçenekler arasındadır. Karaciğer metastazlarında senkron cerrahi ya da iki aşamalı cerrahi yapılabilir. Adrenal metastaz kolorektal kanserde genellikle yaygın hastalık belirtecidir. Bu yazıda ön tanı olarak karaciğer ve adrenal metastazı olan obstrüksiyona neden olmuş inen kolon kanserinde cerrahi sonrası adrenal lenfoma tanısı alan hasta sunulmuştur. Primary surgical approach or neoadjuvant therapy can be the oprtions in metastatic colon carcinoma regarding site and number of metastatis. In hepatic metastasis synchronous surgical therapy or two stage approach can be applied. Adrenal metastasis is rare in colon cancer, and suggests systemic disease. In this report we presented a patient with prediagnosis of hepatic and adrenal metastasis of an obstructive left colon cancer, diagnosed as primary B cell lymphoma of adrenal gland after pathological examination.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility118
  visibilityviews118
  downloaddownloads109
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Haydaroğlu, Ayfer; Apaydın, Erdal; Şen, Sait; Kumbaracı, Banu Sarsık; +3 Authors

  Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-Haziran 2018 arası kanser tanısı konan ve tedavisi yapılan renal kanser tanılı hastaların genel özellikleri, tedavi modaliteleri ve sağ kalım sürelerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından toplanan renal kanser verileri CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilmiş, DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Fisher’s Exact Test,KaplanMeier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada 1397’si (%64,0) erkek ve 783’si (%35,9) kadın toplam 2180 renal kanser hastasının verileri analiz edildi. Hastaların yaş ortalaması 65 idi. Tümörlerin %91,9’u renal parankimden, %8,07’si renal pelvisten köken almıştı. Parankim tümörlerinin yaklaşık %85’ini renal hücreli karsinom (RCC) oluşturmaktadır. En sık görülen histolojik alt tip berrak hücreli karsinom olup, bunu nefroblastoma ve papiller karsinom izlemekteydi. Histolojik alt tipler arasında en iyi beş yıllık sağ kalım kromofob ve nefroblastomada idi. Berrak hücreli RCC ile diğer histolojik alt tipler arasında istatistiki fark yoktu. En kötü sağ kalım sarkom ve toplayıcı kanal tümörlerinde izlendi. Hastalar başvuru anında en sık evre 1 (%46,6), sonra sırayla evre 4 (%19,2), evre 2 (%14,9), evre 3 (%4) hastalık ile başvurmakta idi. Evre 1 hastalıkta beş yıllık sağ kalım %88, evre 2’de %65, evre 3’te %27 ve metastatik hastalıkta %17 idi. Hastaların %89 da primer tümöre yönelik cerrahi yapıldığı görüldü, %10,4 hastada cerrahi uygulanmamıştı ve %0,5’i ise bilinmemekte idi. Cerrahi yapılanlarda sağ kalım, yapılmayanlara göre anlamlı saptanmıştır. Sonuç: Berrak hücreli karsinomlar en sık görülen alt tip olup çoğunlukla malign tümörlerdir. Kromofob ve nefroblastoma ise genellikle benign tümörler olup daha iyi sağ kalım ile ilişkilidirler. Kadın cinsiyet ve cerrahi tedavi uygulanması daha iyi sağ kalımla ilişkilidir. Aim: The purpose of this study was to describe the general characteristics, treatment modalities and overall survival times of kidney cancer patients that diagnosed and treated in between 1992 –and June 2018 at Ege University Hospital. Materials and Methods: Ege University Cancer Control, Research and Application Center registered the collected kidney cancer data in CANREG which is a special computer program for grouping and analyzing the data in WHO and SEER based systems. Fisher’s Exact Test Kaplan Meier survival analyzing technique was used in statistical analysis. Log Rank(Mantel-Cox), Breslow(Generalized Wilcoxon) and Tarone-Ware statistical techniques were used in survival analysis. P<0,05 was considered significant in statistical analysis. Results: A total of 2180 kidney cancer patient (1397 male, 783 female) were included in the analysis. The mean age of the patients was 65 years.91.9% of them originated from renal parenchyma and 8,07% of them originated from renal pelvis. Approximately 85% of parenchymal tumors constitute renal cell carcinoma (RCC). The most common histological subtype was clear cell carcinoma, followed by papillary carcinoma and Wilms tumor. Among the histological subtypes, the best 5-year survival was in chromophobe and Wilms tumor. There was no statistical difference between clear cell RCC and other histological subtypes. The worst survival was detected at sarcoma and collecting canal tumor patients. The most common presentation was stage 1 (46.6%), followed by stage 4 (19.2%), stage 2 (14.9%), stage 3 (4%) disease. Five-year survival was 88%, 65%, 27% and 10.4% in stage 1, 2, 3 and metastatic patients respectively. We detected that 89% had undergone surgery for primary tumor, 10.4% had surgical intervention for their disease, and 0.5% was unknown. Survival was significantly higher in the surgical group than in the surgical group. Conclusion: Clear cell carcinomas are the most common subtype and mostly malignant tumors. Chromophobe and Wilms tumors are usually benign tumors and are associated with better survival. Female sex and surgical treatment are associated with better survival.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalak, Aysun;

  Kavram olarak fazla bilinmemesine rağmen, iş hayatında hiç de yabancı olunmayan “mobbing” kavramı işletmelerde psikolojik taciz olarak tanımlanabilmektedir. İşyerinde zorbalık, yıldırma ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. Bu süreç, işletmede huzurlu çalışma ortamına zarar vermekte, sistemli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, herhangi bir sınır tanımamaktadır. Birçok ülkedeki örgütlerde yaşanıldığı halde tanı konulamayan, önemsenmeyen, çoğu zaman görmezlikten gelinen ve hatta konuşulması bile rahatsızlık veren mobbing sürecinin mağdurları bu süreçten çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadırlar. Karşılaştığı ve çaresiz kaldığı bu süreçte kendine güveni kaybettirilen iş gören pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmekte, her şeyini tükettiği endişesi ile istifa etmek zorunda kalmaktadır. İş yaşamında gerçekleşen mobbing eylemleri, çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, depresyon, öfke gibi olumsuz duygular yaratan önemli etmenlerdir. Özellikle gelenekçi sosyo-kültürel değer yargılarının, kıskançlığın, “güçlü olma” ya da “görünme” kaygısının, saldırgan davranma eğiliminin, kişisel yetersizlik duygusunun ve rekabetin körüklediği bu davranışlar, günümüz iş dünyasında sıklıkla görülmeye başlayan ve gerek çalışanlar gerekse örgütsel işleyiş açısından önemli sorunlar doğuran hareketlerdir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde mobbing kavramı, süreci ve boyutları, mobbingi uygulayanlar ile mağdurların kişilik özellikleri ve mobbing sürecinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada yaşanmış mobbing vakalarınayer verilerek, mobbingin önlenmesine yönelik bireysel, yönetsel ve hukuksal boyutta önerilere yer verilmiştir. abstract Even though it is not a common expression, it is not also unfamiliar at workplaces, it is called emotional abuse or in other words mobbing. Bullying and harassment are situations where a worker or supervisor is systematically mistreated and victimized by fellow workers or supervisors through repeated negative acts like insulting remarks and ridicule, verbal abuse, offensive teasing, isolation, and social exclusion, or the constant degrading of one's work and efforts. This mobbing process damages even peaceful workplaces and as it continuously and systematically grows, there are no limits. As this phenomenon not easily diagnosed, in some cases ignored or even not being discussed at workplaces in organizations in some countries, victims might have some difficulties of coping with it. The workers who encounter with this mobbing process might have several problems. For instance, she/he might have some anxieties of losing everything she /he has; therefore, they feel like they have to resign. Mobbing at workplace can cause anxiety, guilt, stress, depression and anger on employees. In today’s business world the following movements have begun to be seen often. Especially traditionalist socio-cultural values, jealousy, being powerful or tendency to have aggressive behaviours, a sense of personal inadequacy and all these behaviours which are fueled by competition cause serious problems on both employees and corporations. The main aim of this study is to analyze workplace mobbing and its process and dimensions, the personal traits of mobbing perpetrators and victims; similarly, to analyze the effects of mobbing process on people. In this study, it is also aimed to stop mobbing incidents by exemplifying some true life mobbing that have been lived under different circumtances. Thus, certain recommendations on individual, managerial and legal basis were given in order to stop mobbing phenemenons.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kayar, Erkan;

  Amaç: Romatoid Artrit(RA) etiyolojisi bilinmeyen, eklem ve çevresindeki dokularda erozyon ve deformitelere yol açabilen kronik, sistemik, immün aracılı inflamatuar bir hastalıktır. Hem adaptif hem de doğal immün yanıtları bu hastalığın ilerlemesinde rol oynar. Otoimmün elementlerin, tiroid otoimmünitesi ve RA’nın ortak özellikleri olabileceği göz önüne alındığında, her iki hastalığın da bazı hastalarda birlikte bulunabileceği muhtemeldir. Amacımız kliniğimizde takip ettiğimiz, polikliniğe gelen RA’lı hastalarda otoimmün tiroiditin sıklığına ve kliniğe etkisine bakmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalı Polikliniği’ nde takipli olan, Uluslararası Çalışma Grubu’ nun Romatoid Artrit hastalığı sınıflandırma kriterlerini karşılayan ve rastgele seçilen 150 Romatoid artrit hastası dahil edildi. Hasta yaşı, hastalık süresi, tiroid hastalığı varlığı, kullandığı ilaçlar, aktivite kriteri (DAS28), laboratuvar bulguları (Hemogram, ESH, CRP, RF, ANTİ-CCP, ANA, TSH, ST4, ST3, Anti-TPO, Anti-Tg) ve Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ= Health Assessment Questionnaire) gibi verileri içeren bir Hasta Takip Formu düzenlenerek, çalışmaya alınan tüm bireyler için doldurulmuştur. Çalışmaya katılan tüm hastalara Nükleer Tıp A.B.D tarafından Tiroid USG yapılıp, katılımcıların tiroid bezi boyutları, parankim ekojenitesi, vaskülaritesi ve nodül varlığı değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 paket programı kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. Bulgular: Çalışmamızda RA’lı hastalarımızın % 81,3 (n: 122)’ünü ve otoimmün tiroid hastalığı olanlarında %93,3 (n:14)’ünü kadınlar oluşturuyordu. 150 RA’lı hastamızda diğer çalışmalara benzer şekilde Anti-TPO (% 20,7, n: 31) ve Anti Tg (% 12, n: 18) sıklığı artmıştı. Çalışmamızda RA’lı hastalarda otoimmün tiroidit sıklığı %10 (n:15) saptandı. Anti-CCP ile Anti-TPO ve Anti-Tg arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Bizim çalışmamızda OİTH tanılı hastalarda, olmayanlara göre DAS 28 CRP, DAS 28 ESR, HAQ skoru yüksekliği istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0,05). Bu sonuçlar RA aktivitesinin, tiroid otoantikor varlığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda levotiroksin kullanımının hastalık aktivitesine herhangi bir etkisi gözlenmedi. Sonuç: RA ve OİTH’nın birlikteliği sıktır ve bu nedenle RA’lı hastalar, tiroid hastalığı açısından dikkatli takip edilmelidir. Sonuçlarımız OİTH birlikteliğinin RA hastalık aktivitesini arttırabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu RA hastalarının klinik değerlendirmesinde faydalı olabilir. Object: Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic, systemic, immune-mediated inflammatory disease of unknown etiology that can lead to erosion and deformities in the joints and related tissues. Both adaptive and natural immune responses play a role in the progression of this disease. It can be considered that autoimmune elements may have common features of thyroid autoimmunity and RA, both of its two diseases can likely coexist. We aimed to look at the frequency and effect of autoimmune thyroiditis in RA patients who come to the outpatient clinic. Material and Method: The study group included 150 randomly selected patients who were followed up at the Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Rheumatology, and met the criteria of the International Working Group's Classification of Rheumatoid Arthritis. Patient age, disease duration, presence of thyroid disease, medications, activity criteria (DAS28), laboratory findings (Hemogram, ESH, CRP, RF, ANTI-CCP, ANA, TSH, FT4, FT3, Anti-TPO, Anti-Tg) and a Patient Tracking Form which contains the Health Assessment Questionnaire data. Thyroid USG was performed by Nuclear Medicine U.S.A., and thyroid gland size, parenchymal echogenicity, vascularity, and presence of nodules were evaluated. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 package program was used for statistical analysis of the data. The statistical significance level was taken as 0.05 in all tests. Results: In our study, 81.3% (n: 122) of our RA patients and 93.3% (n: 14) of those with autoimmune thyroid disease were women. Similar to other studies, our 150 RA patients had increased frequency of Anti-TPO (20.7%, n: 31) and Anti Tg (12%, n: 18). In our study, the frequency of autoimmune thyroiditis in RA patients was 10% (n: 15). There was no significant relationship between Anti-CCP and Anti-TPO and Anti-Tg (p> 0.05). In our study, the height of DAS 28 CRP, DAS 28 ESR, HAQ scores were found to be statistically significant in patients diagnosed with OITH (p <0.05). These results suggest that RA activity may be associated with the presence of thyroid autoantibodies. In our study, no effect of levothyroxine use on disease activity was observed. Conclusion: There is a common association between RA and OITH, and therefore patients with RA should be carefully monitored for thyroid disease. Our results suggest that OITH association may increase RA disease activity. This finding may be useful in the clinical evaluation of RA patients. Bu Çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje no: TTU-2019-12303. Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. IX, 54 s. :_res. (bzs. rnk.), tablo ;_29 cm. Kaynakça (s. 42-51) var. TEZ13171

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Çukurova University ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Çukurova University ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Elmas, Hüseyin;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Gazi Üniversitesi - ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Gazi Üniversitesi - ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao