Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down

 • 2013-2022
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Other ORP type
 • TR
 • Turkish

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kızılkaya, Esat;

  Bu çalışma Haziran 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında Adıgüzel ve Cindere Baraj Göllerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde Adıgüzel Baraj Gölü’nde 15 takıma ait 39 familyadan 132 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 50 tanesi yerli, 39 tanesi yaz göçmeni, 23 tanesi kış göçmeni ve 20 tanesi transit göçerdir. Cindere Baraj Gölü’nde ise 16 takıma ait 41 familyadan 127 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 51 tanesi yerli, 35 tanesi yaz göçmeni, 18 tanesi kış göçmeni ve 23 tanesi transit göçerdir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’in kriterlerine göre; 3 tür NT (Tehlikeye yakın) kategorisindedir. Geriye kalan 146 tür ise LC (Önceliği düşük) kategorisindedir. This study was carried out between June 2013 and May 2014 in Adıgüzel and Cindere Dam Lake. As a result of field surveys, 132 bird species belonging to 42 family and 15 ordo were identified in Adıgüzel Dam Lake. Among them, 50 species are residents, 39 species are summer visitors, 23 species are winter visitors and 20 species are passege migrants. 127 bird species from 41 family belonging to 16 ordo were determined in Cindere Dam Lake. Among them, 51 species are residents, 35 species are summer visitors, 18 species are winter visitors and 23 species are passege migrants. According to the IUCN criterias; 3 species are in NT (near threatened) category. The remaining 146 species are in LC (least concern) category.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;

  Türkiye’den bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi’nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleşti. İGÜ’nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bozdemir, Enver;

  Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde menfaat grupları açısından özellikle de pay sahiplerinin sermaye kazançlarını zamanında elde edebil-meleri için kar payı avansının ve dönem karının dağıtılması gereklidir. Kar payı avansının dağıtımı, bir kısım yasal düzenlemelerle gerçekleşen mali-yet ve hakedişler arasındaki müspet fark hesap edilmek suretiyle verilebi-leceği ifade edilmektedir. Ancak Vergi Mevzuatına göre dönem kazancının tespit edilmesinde tamamlama yönteminin uygulanması ve bu yöntemde de ortakların dönem karından pay alıp almayacakları sorun teşkil etmek-tedir. Çalışmanın amacı, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde dönem içerisinde elde edilen kazancın tespit edilmesi yöntemini ortaya koyarak elde edilen karın payının ortaklara avans olarak dağıtılması ile ilgili bazı du-rumları ortaya koymaktır. Yasal olarak yıllık kazancın tespit edilmesinde ve kar payı avansı olarak dağıtılmasında 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan gerçekleşmiş hakediş ve maliyetler arasındaki farkın tespitinde kısmi tamamlanma yöntemi uygulanmaktadır. Yıllık kazancın tespitinde bu yöntemden ziyade Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 11 İnşaat Sözleşmeleri standardının öngördüğü tamamlanma yüzdesi yönte-minin uygulanması ve ortaklara dönem karının da dağıtılabilmesinin yasal düzenlemesi yapılmalıdır. In long-term construction and repair businesses, distribution of profit for the period and dividend advance payment is necessary in order for in-terest groups, especially shareholders to be able to get their capital ga-ins timely. The distribution of dividend advance payment can be given by calculating the positive difference between costs and progress payments incurred based on certain legal regulations. However, according to Tax Re-gulation, the implementation of semi-completed method in determining net profit for the period and whether shareholders receive share from net profit for the period in this method pose problems.The aim of the study is to identify certain cases related to distribution of di-vidend to the shareholders as advance payment by suggesting the method of determining the profit during the period for the long-term construction and repair works. Legally in detecting annual earnings and distributing as dividends advance, partial completion method in determining the diffe-rence between actual costs and progress payments which is identified in 6 Series No. Corporate Tax General Institutions Notification is applied. In determining of annual earnings, rather than this method, legal regulation for period profit to be able to distributed and implementation of the per-centage of completion method, which is foreseen by Turkey Accounting Standards (TAS) 11 Construction Contracts standard ust be made.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taşkın, Harun;

  Çalı?mamızın amacı pulmoner cerrahi sonrası solunum kas eğitiminin etkinliğini incelemekti. Çalı?mamıza ya? ortalamaları 55,55±10,54 olan, pulmoner cerrahi geçiren (28 erkek, 12 kadın) 40 olgu dahil edildi. Olgular randomize olarak iki gruba ayrıldı. Çalı?ma grubundaki olgulara(n=20), postoperatif dönemde günde 1 kez solunum kontrolü, diyafragma solunumu, kostal ekspansiyon egzersizleri, bron?iyal hijyen teknikleri, etkili öksürme, postür egzersizleri ve erken mobilizasyondan olu?an konvansiyonel pulmoner fizyoterapiye ek olarak günde 6 kez solunum kas eğitimi uygulandı. Kontrol grubundaki olgulara(n=20) ise postoperatif dönemde günde 1 kez sadece konvansiyonel pulmoner fizyoterapi uygulandı ve insentif spirometre kullanımı önerildi. Uygulanan tedaviler olgular taburcu olana kadar sürdürüldü. Tüm olguların preoperatif, postoperatif ve taburcu olmadan önce, ağrı düzeyi(VAS), solunum kas gücü (M?P-MEP), dispne düzeyi (MMRC), egzersiz kapasitesi (6DYT), anksiyete-depresyon düzeyi (HAD) değerlendirildi ve hastanede kalı? süreleri belirlendi. Tedavi sonucunda her iki grubun postoperatif dönemde azalan solunum kas gücünün taburcu olmadan önce arttığı, bu artı?ın çalı?ma grubunda anlamlı derecede daha fazla olduğu belirlendi (p0,05). Çalı?mamızın sonuçları pulmoner cerrahi geçiren olgularda, postoperatif dönemde konvansiyonel pulmoner fizyoterapiye ek olarak solunum kas eğitimi uygulamasının solunum kas gücü, dispne ve hastanede kalı? süreleri açısından olumlu sonuçları olabileceğini gösterdi. The aim of our study was to analyze the effectiveness of respiratory muscle training in addition to conventional pulmonary physiotherapy after pulmonary surgery. 28 male, 12 female, totally 40 subjects with a mean age of 55,55 ± 10,54 undergoing pulmonary surgery were included into the study. The subjects were divided into two groups randomly. The subjects who were in the study group (n=20) received respiratory muscle training six times a day added to conventional pulmonary physiotherapy once a day which consisted of control of breathing, diaphragmatic breathing, costal expansion exercises, bronchial hygiene techniques, effective coughing, posture exercises and early mobilization in postoperative period. The subjects who were in control group (n=20) received only conventional pulmonary physiotherapy once a day and were recommended to use incentive spirometry. The treatments were applied until discharge. The pain level (VAS), respiratory muscle strength (MIP-MEP), dyspnea level (MMRC), exercise capacity (6MWT), anxiety-depression (HAD) were measured pre-postoperatively and before discharge. The length of stay at hospital was determined. As a result of treatment, the respiratory muscle strength of subjects in both groups which had been decreased after surgery, was increased before discharge, and the increase was significantly higher in the study group (p<0, 05). The exercise capacity and dyspnea level of subjects which had been decreased postoperatively were returned to preoperative levels in study group whereas they decreased significantly in control group (p<0, 05) before discharge. The mean duration of stay of length at hospital was significantly shorter in study group (p<0, 05). There weren't any differences between groups in terms of pain level and HAD scores. The results of our study shows that addition of respiratory muscle training to conventional pulmonary physiotherapy after pulmonary surgery can have positive effects on respiratory muscle strength, dyspnea, exercise capacity and stay of length at hospital.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Fidancı, Sultan;

  Tekstil materyallerinin sıvı iletim özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak gözlemler dikkate alınıp yara üzerinde bulunabilecek fazla sıvının kullanıcılarda enfeksiyon riskini arttırabileceğinden yola çıkarak yara bakımında yara çevresinde sağlıklı hijyenik bir ortam oluşturması bu çalışmanın ilk amacını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada, sargı bezi ve bandaj numunelerinin sıvı absorpsiyonlarının geliştirilmesine yönelik olarak farklı reçeteler hazırlanarak emdirme ve çektirme yöntemlerine göre pamuklu kumaşlara uygulanmış ve elde edilen numunelerin su emicilik testleri, batma süresi testleri, çok yönlü sıvı performans testleri ve kuruma hızı testleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Nem yönetimi test cihazında gerçekleştirilen testlerde numunelerin ayrıca vücut üzerinde kullanımları da dikkate alınarak çift ve dört katlı olarak da test edilmiş ve su buharı/sıvı transfer özellikleri gözlemlenmiştir. Yapılan tüm testlerin bulguları birlikte değerlendirildiğinde sargı bezi ve bandaj için su buharı transfer özelliklerini çektirme yöntemine göre uygulanan sürecin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Elde edilen sonuçların konfor açısından reçetelerin geliştirilebilmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak yara tedavilerinin performansını ve konforunu etkileyen sıvı transferi özellikleri tespit edilip gelecekteki tasarımlarda ve uygulamalarda, sağlık ve konfor açısından avantajlı olabilecek reçetelerin önerileri yapılabilecektir. The first aim of this study is to create a healthy hygienic environment around the wound in wound care, taking into account the observations for determining the fluid transmission properties of textile materials, and considering that excess fluid may increase the risk of infection in users. In this study, different recipes were prepared to improve the liquid absorption of wound dressings and bandage samples and applied to cotton fabrics according to the impregnation and exhaustion methods, and the water absorbency tests, sinking time tests, versatile liquid performance tests and drying speed tests were performed and the obtained results were evaluated statistically. In the tests carried out in the moisture management test device, the samples were also tested in double and four layers considering their use on the body, and water vapor / liquid transfer properties were observed. When the findings of all the tests performed are evaluated together, it is possible to say that the exhaustion process applied according to the water vapor transfer properties for the wound dressings and bandage samples is effective. It is thought that the results obtained will provide significant contributions to the development of prescriptions in terms of comfort. Considering the results obtained, fluid transfer properties affecting the performance and comfort of wound treatments will be determined, and suggestions of prescriptions that may be advantageous in terms of health and comfort in future designs and applications will be conducted.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2021
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2021
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vatansever Ağca, Fahriye; Babur Güler, Gamze; Gürsoy, Mustafa Ozan; Özden, Özge; +2 Authors

  Kardiyovasküler İşlemlerde Görüntüleme 36540046

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility18
  visibilityviews18
  downloaddownloads5
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalak, Aysun;

  Kavram olarak fazla bilinmemesine rağmen, iş hayatında hiç de yabancı olunmayan “mobbing” kavramı işletmelerde psikolojik taciz olarak tanımlanabilmektedir. İşyerinde zorbalık, yıldırma ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. Bu süreç, işletmede huzurlu çalışma ortamına zarar vermekte, sistemli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, herhangi bir sınır tanımamaktadır. Birçok ülkedeki örgütlerde yaşanıldığı halde tanı konulamayan, önemsenmeyen, çoğu zaman görmezlikten gelinen ve hatta konuşulması bile rahatsızlık veren mobbing sürecinin mağdurları bu süreçten çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadırlar. Karşılaştığı ve çaresiz kaldığı bu süreçte kendine güveni kaybettirilen iş gören pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmekte, her şeyini tükettiği endişesi ile istifa etmek zorunda kalmaktadır. İş yaşamında gerçekleşen mobbing eylemleri, çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, depresyon, öfke gibi olumsuz duygular yaratan önemli etmenlerdir. Özellikle gelenekçi sosyo-kültürel değer yargılarının, kıskançlığın, “güçlü olma” ya da “görünme” kaygısının, saldırgan davranma eğiliminin, kişisel yetersizlik duygusunun ve rekabetin körüklediği bu davranışlar, günümüz iş dünyasında sıklıkla görülmeye başlayan ve gerek çalışanlar gerekse örgütsel işleyiş açısından önemli sorunlar doğuran hareketlerdir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde mobbing kavramı, süreci ve boyutları, mobbingi uygulayanlar ile mağdurların kişilik özellikleri ve mobbing sürecinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada yaşanmış mobbing vakalarınayer verilerek, mobbingin önlenmesine yönelik bireysel, yönetsel ve hukuksal boyutta önerilere yer verilmiştir. abstract Even though it is not a common expression, it is not also unfamiliar at workplaces, it is called emotional abuse or in other words mobbing. Bullying and harassment are situations where a worker or supervisor is systematically mistreated and victimized by fellow workers or supervisors through repeated negative acts like insulting remarks and ridicule, verbal abuse, offensive teasing, isolation, and social exclusion, or the constant degrading of one's work and efforts. This mobbing process damages even peaceful workplaces and as it continuously and systematically grows, there are no limits. As this phenomenon not easily diagnosed, in some cases ignored or even not being discussed at workplaces in organizations in some countries, victims might have some difficulties of coping with it. The workers who encounter with this mobbing process might have several problems. For instance, she/he might have some anxieties of losing everything she /he has; therefore, they feel like they have to resign. Mobbing at workplace can cause anxiety, guilt, stress, depression and anger on employees. In today’s business world the following movements have begun to be seen often. Especially traditionalist socio-cultural values, jealousy, being powerful or tendency to have aggressive behaviours, a sense of personal inadequacy and all these behaviours which are fueled by competition cause serious problems on both employees and corporations. The main aim of this study is to analyze workplace mobbing and its process and dimensions, the personal traits of mobbing perpetrators and victims; similarly, to analyze the effects of mobbing process on people. In this study, it is also aimed to stop mobbing incidents by exemplifying some true life mobbing that have been lived under different circumtances. Thus, certain recommendations on individual, managerial and legal basis were given in order to stop mobbing phenemenons.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Al-Wali, Ali Ahmed Mohammed;

  ortamındaki çeşitli etkiler nedeniyle geleneksel maliyetleme sistemleri yetersiz kalıp ve güncel maliyetleme sistemlerinin çıkmasına yol açmıştır. Güncel maliyetleme sistemlerinden biri olarak ifade edilen faaliyet ta¬banlı maliyetleme sistemi işletmelere yalnızca üretim faaliyetlerinde meydana gelen maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili katkılar sağlamakla kalmaz bunun yanında işletmenin sahip olduğu üretim faaliyetlerine bir süreç görünümü kazandırarak üretime katkı sağlamayan faaliyetlerin azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Üniversite hastane yöneticileri de diğer özel hastane yöneticileri gibi geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek, rasyonel kararlar alabilmek ve hastane kaynaklarının ne derece etkin ve verimli kullanıldığını belirlemek isterler. Bunun için hastane departmanlarında ve ünitelerinde verilen hizmet maliyetlerini daha sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplamakta ihtiyaç duyarlar. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi de hastanelerin yukarıda belirtilen ihtiyaçlarına cevap vermek ve hastane içerisindeki farklı maliyet unsurlarını değerlendirebilmek üzere kullanılan metotlardan biridir. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık hizmetleri ve hastane işlemeleri ile ilgili temel kavramlardan ve bu temel kavramların açıklanmasının ardından hastanelerde maliyet muhasebesi ihtiyacından bahsedilmiştir. İkinci bölümde geleneksel ve güncel maliyetleme kavramlarının ve sistemlerinin açıklanması, üçüncü bölümde faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin gelişimi, kavramları ve tasarımı konuları teorik olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise üniversite hastanelerin girişimsel radyoloji anjiyo ünitesinde faaliyete dayanarak birim hizmet maliyetlerini hesaplayıp mevcut SUT paket maliyetleri ile karşılaştırılması ve farklılıklarını değerlendirilmesi göstermek amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri girişimsel radyoloji anjiyo ünitesinde bir uygulama yapılmıştır. In view of the various current economic environment effects, such as increasing globalization and competition, the development of technology and traditional costing systems has become insufficient and lead to the emergence of modern estimation systems. Activity-based costing systems, which are expressed as one of the current cost systems, not only reduce costs incurred in production activities but also provide a practical view of the organization's production activities, thereby reducing activities that do not contribute to or eliminate production . Managers want to university hospitals like other private hospital managers to develop strategies for the future, and make rational decisions, and determine how effective and efficient use of hospital resources. Therefore, they need to calculate the cost of services provided in hospital departments and units in a healthier and more accurate manner. Activity-based costing system responding to the needs of the hospital mentioned above and is one of the methods used to evaluate the different cost elements in the hospital. The study consists of four chapters. In the first chapter, cost accounting is mentioned in the basic concepts of health services and hospital operations and in the explanation of these basic concepts. In the second chapter, explanation of the concepts of traditional and current costing and systems, In the third chapter, the development, concepts and design of the activity based costing system are tried to be theoretically discussed. In the fourth chapter, an application was made in Pamukkale University Hospitals interventional radiology angiography unit to calculate the unit service costs based on the activity in the interventional radiology angio unit of the university hospitals and to compare them with the existing SUT package costs and to evaluate their differences.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2019
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2019
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Odabaşıoğlu, Ayşegül;

  Bu çalışmada Köy Enstitülerinin Yönetimi incelenmiştir. Araştırmada Araştırma betimsel nitelikte olup yazılı kaynaklara ve çalışmanın katılımcılarını oluşturan yüksek köy enstitüsü ve köy enstitüsü mezunlarının düşüncelerine dayanan nitel bir araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmada, “Belge ?nceleme” tekniği kullanılmıştır. Belge inceleme, araştırma konusu hakkında bilgi içeren yazılı kaynakların analizini kapsamaktadır. Köy Enstitülerinde Okul Yönetimlerinin Amaçlarına bakıldığında; köylüyü köyden başlayarak TBMM?ye varıncaya kadar memleket vatandaşı haline getirme, Cumhuriyet vatandaşlığı bilinci uyandırma ve geliştirme, çocuğu işe, mesleğe ve ileri öğretime hazırlama, eğitimde fırsat eşitliği sağlama, eğitim politikalarını hayata geçirilmesini sağlayarak ülke kalkınmasında değerlendirme, eğitimin niteliğini arttırma, eğitim ve ülkenin demokratikleşmesine katkı sağlama, Türkiye?de becerikli bir insan kesimi yaratma, donanımlı insan donanımlı köyler ve nihayetinde donanımlı Türkiye?yi sağlaya çalışma, parasız ve karma eğitim, zorluklar aşma ve hedeflere odaklanarak gerçekleştirme, yetki ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesini sağlama, ölçme ve değerlendirmeyi amaç ve hedefleri gözeterek gerçekleştirme, ülkülü insanlar ve ülkülere uygun hedefleri oluşturma ve gerçekleştirme üzerine kurulu olduğu görülmüştür. Köy Enstitülerinin Okul Yönetimi Yapısına bakıldığında; köy enstitülerinin yapısını oluşturan yasaların oldukça fazla olduğu ve zaman ve koşullara göre gerekli yasa değişikliklerinin yapıldığı, enstitü programının ilkesinin ülke kalkınması, nitelikli birey ve gelişmeye uygun olduğu, eğitim yönetiminin günün koşullarına göre ileri ve demokratik olarak oluşturulduğu, köy enstitülerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin niteliklerinin yasalarla ve günün koşullarına göre belirlendiği, öğrenci seçimi köyden alıp köye verme sisteminin uygulandığı, derslerin dağılımı ve programların ülkenin ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirme için uygun ve yeterli olduğu, stajyerlik, öğretmenlik uygulamasının olduğu ve yükseköğrenim görme imkanlarının tanındığı ve eğitim sisteminin laik eğitim sistemi yapısının olduğu görülmüştür. Köy Enstitülerinde Okul Yönetimi Sürecinin öncelikle eğitmen yetiştirme ile başladığı, kültür, sanat etkinliklerine yeterli zaman ayrıldığı, iş içinde eğitim sisteminin uygulandığı ve üretimin artığı köylerin canlandığı, belki de Türkiye tarihinde ilk defa köy çocuklarının gelişimi ve pozitif ayrımcılıkla yetiştirilmesi uygulamasının olduğu, imece adı verilen katılımlı ve herkesin yardım ve desteğinin alınarak işin, başarının ve aynı zamanda başarısızlığın herkese ait olduğu uygulamasının yaşandığı, ihtiyaç duyulan dikiş, biçki, nakış, arıcılık, tarım vb. uygulamaların hayata geçirildiği, tatil ve iş planlamasıyla emsali pek görülmemiş iyi ve örnek uygulamaların hayat bulduğu, devrin şartlarının sonuna kadar zorlanarak yöntem ve tekniklerle eğitim öğretimin yapıldığı, mevcut olan araç gereç ve teknolojinin sonuna kadar kullanıldığı, eğitimin yakından uzağa ve merkezden çevreye ilkesiyle gerçekleştirildiği, demokratik, tam katılımlı, esnek bir eğitim yönetim sürecinin uygulandığı görülmüştür. Köy Enstitülerinde Örgütsel ?klime bakıldığında; demokrat ve samimi ilişkilerin olduğu, kendi kendine yetme ilkesi içinde ancak gerektiğinde imece sisteminin uygulandığı ve katılımcılık ruhunun canlı tutulduğu, eleştiri ve özeleştirinin yanında beğeni ve teşekkürlerin de bildirildiği, başarıların övüldüğü ve gerekenlere ödüllerin verildiği görülmüştür. Ayrıca etkin, bencil olmayan, yaratıcılığı gelişmiş, sorumluluk sahibi, kendine güvenen, üretken, eleştirel düşünen, araştırmacı, cesur, tutumlu, sağlıklı, kendi varlığına yabancılaşmamış bireyler yetiştirildiği kolektiflik/ortaklık bilinci, dayanışma ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu görülmüştür.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2017
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2017
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: İlic, Ulaş; Akbulut, Yavuz;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2018
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2018
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kızılkaya, Esat;

  Bu çalışma Haziran 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında Adıgüzel ve Cindere Baraj Göllerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde Adıgüzel Baraj Gölü’nde 15 takıma ait 39 familyadan 132 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 50 tanesi yerli, 39 tanesi yaz göçmeni, 23 tanesi kış göçmeni ve 20 tanesi transit göçerdir. Cindere Baraj Gölü’nde ise 16 takıma ait 41 familyadan 127 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 51 tanesi yerli, 35 tanesi yaz göçmeni, 18 tanesi kış göçmeni ve 23 tanesi transit göçerdir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’in kriterlerine göre; 3 tür NT (Tehlikeye yakın) kategorisindedir. Geriye kalan 146 tür ise LC (Önceliği düşük) kategorisindedir. This study was carried out between June 2013 and May 2014 in Adıgüzel and Cindere Dam Lake. As a result of field surveys, 132 bird species belonging to 42 family and 15 ordo were identified in Adıgüzel Dam Lake. Among them, 50 species are residents, 39 species are summer visitors, 23 species are winter visitors and 20 species are passege migrants. 127 bird species from 41 family belonging to 16 ordo were determined in Cindere Dam Lake. Among them, 51 species are residents, 35 species are summer visitors, 18 species are winter visitors and 23 species are passege migrants. According to the IUCN criterias; 3 species are in NT (near threatened) category. The remaining 146 species are in LC (least concern) category.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;

  Türkiye’den bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi’nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleşti. İGÜ’nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bozdemir, Enver;

  Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde menfaat grupları açısından özellikle de pay sahiplerinin sermaye kazançlarını zamanında elde edebil-meleri için kar payı avansının ve dönem karının dağıtılması gereklidir. Kar payı avansının dağıtımı, bir kısım yasal düzenlemelerle gerçekleşen mali-yet ve hakedişler arasındaki müspet fark hesap edilmek suretiyle verilebi-leceği ifade edilmektedir. Ancak Vergi Mevzuatına göre dönem kazancının tespit edilmesinde tamamlama yönteminin uygulanması ve bu yöntemde de ortakların dönem karından pay alıp almayacakları sorun teşkil etmek-tedir. Çalışmanın amacı, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde dönem içerisinde elde edilen kazancın tespit edilmesi yöntemini ortaya koyarak elde edilen karın payının ortaklara avans olarak dağıtılması ile ilgili bazı du-rumları ortaya koymaktır. Yasal olarak yıllık kazancın tespit edilmesinde ve kar payı avansı olarak dağıtılmasında 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan gerçekleşmiş hakediş ve maliyetler arasındaki farkın tespitinde kısmi tamamlanma yöntemi uygulanmaktadır. Yıllık kazancın tespitinde bu yöntemden ziyade Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 11 İnşaat Sözleşmeleri standardının öngördüğü tamamlanma yüzdesi yönte-minin uygulanması ve ortaklara dönem karının da dağıtılabilmesinin yasal düzenlemesi yapılmalıdır. In long-term construction and repair businesses, distribution of profit for the period and dividend advance payment is necessary in order for in-terest groups, especially shareholders to be able to get their capital ga-ins timely. The distribution of dividend advance payment can be given by calculating the positive difference between costs and progress payments incurred based on certain legal regulations. However, according to Tax Re-gulation, the implementation of semi-completed method in determining net profit for the period and whether shareholders receive share from net profit for the period in this method pose problems.The aim of the study is to identify certain cases related to distribution of di-vidend to the shareholders as advance payment by suggesting the method of determining the profit during the period for the long-term construction and repair works. Legally in detecting annual earnings and distributing as dividends advance, partial completion method in determining the diffe-rence between actual costs and progress payments which is identified in 6 Series No. Corporate Tax General Institutions Notification is applied. In determining of annual earnings, rather than this method, legal regulation for period profit to be able to distributed and implementation of the per-centage of completion method, which is foreseen by Turkey Accounting Standards (TAS) 11 Construction Contracts standard ust be made.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taşkın, Harun;

  Çalı?mamızın amacı pulmoner cerrahi sonrası solunum kas eğitiminin etkinliğini incelemekti. Çalı?mamıza ya? ortalamaları 55,55±10,54 olan, pulmoner cerrahi geçiren (28 erkek, 12 kadın) 40 olgu dahil edildi. Olgular randomize olarak iki gruba ayrıldı. Çalı?ma grubundaki olgulara(n=20), postoperatif dönemde günde 1 kez solunum kontrolü, diyafragma solunumu, kostal ekspansiyon egzersizleri, bron?iyal hijyen teknikleri, etkili öksürme, postür egzersizleri ve erken mobilizasyondan olu?an konvansiyonel pulmoner fizyoterapiye ek olarak günde 6 kez solunum kas eğitimi uygulandı. Kontrol grubundaki olgulara(n=20) ise postoperatif dönemde günde 1 kez sadece konvansiyonel pulmoner fizyoterapi uygulandı ve insentif spirometre kullanımı önerildi. Uygulanan tedaviler olgular taburcu olana kadar sürdürüldü. Tüm olguların preoperatif, postoperatif ve taburcu olmadan önce, ağrı düzeyi(VAS), solunum kas gücü (M?P-MEP), dispne düzeyi (MMRC), egzersiz kapasitesi (6DYT), anksiyete-depresyon düzeyi (HAD) değerlendirildi ve hastanede kalı? süreleri belirlendi. Tedavi sonucunda her iki grubun postoperatif dönemde azalan solunum kas gücünün taburcu olmadan önce arttığı, bu artı?ın çalı?ma grubunda anlamlı derecede daha fazla olduğu belirlendi (p0,05). Çalı?mamızın sonuçları pulmoner cerrahi geçiren olgularda, postoperatif dönemde konvansiyonel pulmoner fizyoterapiye ek olarak solunum kas eğitimi uygulamasının solunum kas gücü, dispne ve hastanede kalı? süreleri açısından olumlu sonuçları olabileceğini gösterdi. The aim of our study was to analyze the effectiveness of respiratory muscle training in addition to conventional pulmonary physiotherapy after pulmonary surgery. 28 male, 12 female, totally 40 subjects with a mean age of 55,55 ± 10,54 undergoing pulmonary surgery were included into the study. The subjects were divided into two groups randomly. The subjects who were in the study group (n=20) received respiratory muscle training six times a day added to conventional pulmonary physiotherapy once a day which consisted of control of breathing, diaphragmatic breathing, costal expansion exercises, bronchial hygiene techniques, effective coughing, posture exercises and early mobilization in postoperative period. The subjects who were in control group (n=20) received only conventional pulmonary physiotherapy once a day and were recommended to use incentive spirometry. The treatments were applied until discharge. The pain level (VAS), respiratory muscle strength (MIP-MEP), dyspnea level (MMRC), exercise capacity (6MWT), anxiety-depression (HAD) were measured pre-postoperatively and before discharge. The length of stay at hospital was determined. As a result of treatment, the respiratory muscle strength of subjects in both groups which had been decreased after surgery, was increased before discharge, and the increase was significantly higher in the study group (p<0, 05). The exercise capacity and dyspnea level of subjects which had been decreased postoperatively were returned to preoperative levels in study group whereas they decreased significantly in control group (p<0, 05) before discharge. The mean duration of stay of length at hospital was significantly shorter in study group (p<0, 05). There weren't any differences between groups in terms of pain level and HAD scores. The results of our study shows that addition of respiratory muscle training to conventional pulmonary physiotherapy after pulmonary surgery can have positive effects on respiratory muscle strength, dyspnea, exercise capacity and stay of length at hospital.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Fidancı, Sultan;

  Tekstil materyallerinin sıvı iletim özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak gözlemler dikkate alınıp yara üzerinde bulunabilecek fazla sıvının kullanıcılarda enfeksiyon riskini arttırabileceğinden yola çıkarak yara bakımında yara çevresinde sağlıklı hijyenik bir ortam oluşturması bu çalışmanın ilk amacını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada, sargı bezi ve bandaj numunelerinin sıvı absorpsiyonlarının geliştirilmesine yönelik olarak farklı reçeteler hazırlanarak emdirme ve çektirme yöntemlerine göre pamuklu kumaşlara uygulanmış ve elde edilen numunelerin su emicilik testleri, batma süresi testleri, çok yönlü sıvı performans testleri ve kuruma hızı testleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Nem yönetimi test cihazında gerçekleştirilen testlerde numunelerin ayrıca vücut üzerinde kullanımları da dikkate alınarak çift ve dört katlı olarak da test edilmiş ve su buharı/sıvı transfer özellikleri gözlemlenmiştir. Yapılan tüm testlerin bulguları birlikte değerlendirildiğinde sargı bezi ve bandaj için su buharı transfer özelliklerini çektirme yöntemine göre uygulanan sürecin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Elde edilen sonuçların konfor açısından reçetelerin geliştirilebilmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak yara tedavilerinin performansını ve konforunu etkileyen sıvı transferi özellikleri tespit edilip gelecekteki tasarımlarda ve uygulamalarda, sağlık ve konfor açısından avantajlı olabilecek reçetelerin önerileri yapılabilecektir. The first aim of this study is to create a healthy hygienic environment around the wound in wound care, taking into account the observations for determining the fluid transmission properties of textile materials, and considering that excess fluid may increase the risk of infection in users. In this study, different recipes were prepared to improve the liquid absorption of wound dressings and bandage samples and applied to cotton fabrics according to the impregnation and exhaustion methods, and the water absorbency tests, sinking time tests, versatile liquid performance tests and drying speed tests were performed and the obtained results were evaluated statistically. In the tests carried out in the moisture management test device, the samples were also tested in double and four layers considering their use on the body, and water vapor / liquid transfer properties were observed. When the findings of all the tests performed are evaluated together, it is possible to say that the exhaustion process applied according to the water vapor transfer properties for the wound dressings and bandage samples is effective. It is thought that the results obtained will provide significant contributions to the development of prescriptions in terms of comfort. Considering the results obtained, fluid transfer properties affecting the performance and comfort of wound treatments will be determined, and suggestions of prescriptions that may be advantageous in terms of health and comfort in future designs and applications will be conducted.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2021
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2021
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vatansever Ağca, Fahriye; Babur Güler, Gamze; Gürsoy, Mustafa Ozan; Özden, Özge; +2 Authors

  Kardiyovasküler İşlemlerde Görüntüleme 36540046

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility18
  visibilityviews18
  downloaddownloads5
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İstinye University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalak, Aysun;

  Kavram olarak fazla bilinmemesine rağmen, iş hayatında hiç de yabancı olunmayan “mobbing” kavramı işletmelerde psikolojik taciz olarak tanımlanabilmektedir. İşyerinde zorbalık, yıldırma ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. Bu süreç, işletmede huzurlu çalışma ortamına zarar vermekte, sistemli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, herhangi bir sınır tanımamaktadır. Birçok ülkedeki örgütlerde yaşanıldığı halde tanı konulamayan, önemsenmeyen, çoğu zaman görmezlikten gelinen ve hatta konuşulması bile rahatsızlık veren mobbing sürecinin mağdurları bu süreçten çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadırlar. Karşılaştığı ve çaresiz kaldığı bu süreçte kendine güveni kaybettirilen iş gören pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmekte, her şeyini tükettiği endişesi ile istifa etmek zorunda kalmaktadır. İş yaşamında gerçekleşen mobbing eylemleri, çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, depresyon, öfke gibi olumsuz duygular yaratan önemli etmenlerdir. Özellikle gelenekçi sosyo-kültürel değer yargılarının, kıskançlığın, “güçlü olma” ya da “görünme” kaygısının, saldırgan davranma eğiliminin, kişisel yetersizlik duygusunun ve rekabetin körüklediği bu davranışlar, günümüz iş dünyasında sıklıkla görülmeye başlayan ve gerek çalışanlar gerekse örgütsel işleyiş açısından önemli sorunlar doğuran hareketlerdir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde mobbing kavramı, süreci ve boyutları, mobbingi uygulayanlar ile mağdurların kişilik özellikleri ve mobbing sürecinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada yaşanmış mobbing vakalarınayer verilerek, mobbingin önlenmesine yönelik bireysel, yönetsel ve hukuksal boyutta önerilere yer verilmiştir. abstract Even though it is not a common expression, it is not also unfamiliar at workplaces, it is called emotional abuse or in other words mobbing. Bullying and harassment are situations where a worker or supervisor is systematically mistreated and victimized by fellow workers or supervisors through repeated negative acts like insulting remarks and ridicule, verbal abuse, offensive teasing, isolation, and social exclusion, or the constant degrading of one's work and efforts. This mobbing process damages even peaceful workplaces and as it continuously and systematically grows, there are no limits. As this phenomenon not easily diagnosed, in some cases ignored or even not being discussed at workplaces in organizations in some countries, victims might have some difficulties of coping with it. The workers who encounter with this mobbing process might have several problems. For instance, she/he might have some anxieties of losing everything she /he has; therefore, they feel like they have to resign. Mobbing at workplace can cause anxiety, guilt, stress, depression and anger on employees. In today’s business world the following movements have begun to be seen often. Especially traditionalist socio-cultural values, jealousy, being powerful or tendency to have aggressive behaviours, a sense of personal inadequacy and all these behaviours which are fueled by competition cause serious problems on both employees and corporations. The main aim of this study is to analyze workplace mobbing and its process and dimensions, the personal traits of mobbing perpetrators and victims; similarly, to analyze the effects of mobbing process on people. In this study, it is also aimed to stop mobbing incidents by exemplifying some true life mobbing that have been lived under different circumtances. Thus, certain recommendations on individual, managerial and legal basis were given in order to stop mobbing phenemenons.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Al-Wali, Ali Ahmed Mohammed;

  ortamındaki çeşitli etkiler nedeniyle geleneksel maliyetleme sistemleri yetersiz kalıp ve güncel maliyetleme sistemlerinin çıkmasına yol açmıştır. Güncel maliyetleme sistemlerinden biri olarak ifade edilen faaliyet ta¬banlı maliyetleme sistemi işletmelere yalnızca üretim faaliyetlerinde meydana gelen maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili katkılar sağlamakla kalmaz bunun yanında işletmenin sahip olduğu üretim faaliyetlerine bir süreç görünümü kazandırarak üretime katkı sağlamayan faaliyetlerin azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Üniversite hastane yöneticileri de diğer özel hastane yöneticileri gibi geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek, rasyonel kararlar alabilmek ve hastane kaynaklarının ne derece etkin ve verimli kullanıldığını belirlemek isterler. Bunun için hastane departmanlarında ve ünitelerinde verilen hizmet maliyetlerini daha sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplamakta ihtiyaç duyarlar. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi de hastanelerin yukarıda belirtilen ihtiyaçlarına cevap vermek ve hastane içerisindeki farklı maliyet unsurlarını değerlendirebilmek üzere kullanılan metotlardan biridir. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık hizmetleri ve hastane işlemeleri ile ilgili temel kavramlardan ve bu temel kavramların açıklanmasının ardından hastanelerde maliyet muhasebesi ihtiyacından bahsedilmiştir. İkinci bölümde geleneksel ve güncel maliyetleme kavramlarının ve sistemlerinin açıklanması, üçüncü bölümde faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin gelişimi, kavramları ve tasarımı konuları teorik olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise üniversite hastanelerin girişimsel radyoloji anjiyo ünitesinde faaliyete dayanarak birim hizmet maliyetlerini hesaplayıp mevcut SUT paket maliyetleri ile karşılaştırılması ve farklılıklarını değerlendirilmesi göstermek amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri girişimsel radyoloji anjiyo ünitesinde bir uygulama yapılmıştır. In view of the various current economic environment effects, such as increasing globalization and competition, the development of technology and traditional costing systems has become insufficient and lead to the emergence of modern estimation systems. Activity-based costing systems, which are expressed as one of the current cost systems, not only reduce costs incurred in production activities but also provide a practical view of the organization's production activities, thereby reducing activities that do not contribute to or eliminate production . Managers want to university hospitals like other private hospital managers to develop strategies for the future, and make rational decisions, and determine how effective and efficient use of hospital resources. Therefore, they need to calculate the cost of services provided in hospital departments and units in a healthier and more accurate manner. Activity-based costing system responding to the needs of the hospital mentioned above and is one of the methods used to evaluate the different cost elements in the hospital. The study consists of four chapters. In the first chapter, cost accounting is mentioned in the basic concepts of health services and hospital operations and in the explanation of these basic concepts. In the second chapter, explanation of the concepts of traditional and current costing and systems, In the third chapter, the development, concepts and design of the activity based costing system are tried to be theoretically discussed. In the fourth chapter, an application was made in Pamukkale University Hospitals interventional radiology angiography unit to calculate the unit service costs based on the activity in the interventional radiology angio u