Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
7,274 Research products

 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Other ORP type
 • TR
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yıldırım, Cennet; Can, Bilge;

  Özyeterlilik, bireyin herhangi bir konuda kendisiyle ilgili başarılı olup olamayacağına dair inancıdır. Bilimsel süreç becerilerine sahip bir birey problem çözme becerilerine sahip, etrafında gelişen olaylara anlam katabilen akılcı bir bireydir. Bu tür bireylerin yetişmesine fen dersinin katkısı çok büyüktür ve fen öğretmenleri bu konuda çok önemlidir. Çalışmanın amacı, bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin özyeterliliklerine olan etkisini belirlemektir. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine yönelik hazırlanan bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin özyeterliliklerine olan etkisini ortaya koymak amacıyla çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Manisa ili Sarıgöl ilçesi Atatürk Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan elli altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin özyeterliliklerini değerlendirmek üzere “Fen ve Teknolojiye Yönelik Özyeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler toplanmış olup çözümleme işlemleri yapılmaktadır. İki bağımsız grubun birbirlerine göre özyeterlilik inançlarının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için Independent Samples t Testi kullanılacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalak, Aysun;

  Kavram olarak fazla bilinmemesine rağmen, iş hayatında hiç de yabancı olunmayan “mobbing” kavramı işletmelerde psikolojik taciz olarak tanımlanabilmektedir. İşyerinde zorbalık, yıldırma ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. Bu süreç, işletmede huzurlu çalışma ortamına zarar vermekte, sistemli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, herhangi bir sınır tanımamaktadır. Birçok ülkedeki örgütlerde yaşanıldığı halde tanı konulamayan, önemsenmeyen, çoğu zaman görmezlikten gelinen ve hatta konuşulması bile rahatsızlık veren mobbing sürecinin mağdurları bu süreçten çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadırlar. Karşılaştığı ve çaresiz kaldığı bu süreçte kendine güveni kaybettirilen iş gören pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmekte, her şeyini tükettiği endişesi ile istifa etmek zorunda kalmaktadır. İş yaşamında gerçekleşen mobbing eylemleri, çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, depresyon, öfke gibi olumsuz duygular yaratan önemli etmenlerdir. Özellikle gelenekçi sosyo-kültürel değer yargılarının, kıskançlığın, “güçlü olma” ya da “görünme” kaygısının, saldırgan davranma eğiliminin, kişisel yetersizlik duygusunun ve rekabetin körüklediği bu davranışlar, günümüz iş dünyasında sıklıkla görülmeye başlayan ve gerek çalışanlar gerekse örgütsel işleyiş açısından önemli sorunlar doğuran hareketlerdir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde mobbing kavramı, süreci ve boyutları, mobbingi uygulayanlar ile mağdurların kişilik özellikleri ve mobbing sürecinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada yaşanmış mobbing vakalarınayer verilerek, mobbingin önlenmesine yönelik bireysel, yönetsel ve hukuksal boyutta önerilere yer verilmiştir. abstract Even though it is not a common expression, it is not also unfamiliar at workplaces, it is called emotional abuse or in other words mobbing. Bullying and harassment are situations where a worker or supervisor is systematically mistreated and victimized by fellow workers or supervisors through repeated negative acts like insulting remarks and ridicule, verbal abuse, offensive teasing, isolation, and social exclusion, or the constant degrading of one's work and efforts. This mobbing process damages even peaceful workplaces and as it continuously and systematically grows, there are no limits. As this phenomenon not easily diagnosed, in some cases ignored or even not being discussed at workplaces in organizations in some countries, victims might have some difficulties of coping with it. The workers who encounter with this mobbing process might have several problems. For instance, she/he might have some anxieties of losing everything she /he has; therefore, they feel like they have to resign. Mobbing at workplace can cause anxiety, guilt, stress, depression and anger on employees. In today’s business world the following movements have begun to be seen often. Especially traditionalist socio-cultural values, jealousy, being powerful or tendency to have aggressive behaviours, a sense of personal inadequacy and all these behaviours which are fueled by competition cause serious problems on both employees and corporations. The main aim of this study is to analyze workplace mobbing and its process and dimensions, the personal traits of mobbing perpetrators and victims; similarly, to analyze the effects of mobbing process on people. In this study, it is also aimed to stop mobbing incidents by exemplifying some true life mobbing that have been lived under different circumtances. Thus, certain recommendations on individual, managerial and legal basis were given in order to stop mobbing phenemenons.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alpay, Gündoğan;

  20. yüzyılın başlarına kadar Anadolu ve civarında yaşayan, ardından Lozan Antlaşması’nın Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne ilişkin maddesi ile Yunanistan’a göç ettirilen Karamanlılar, Türkçe konuşan, konuştukları Türkçeyi Grek haflerine dayalı bir alfabe ile yazan Hristiyan Türklerdir. Bu Türkçe konuşan Anadolulu Hristiyanların yazı diline ise Karamanlıca adı verilmektedir. Karamanlılar arkalarında gerek taşa gerek kâğıda yazılı pek çok eser bırakmışlardır. Karamanlıların arkalarında bıraktığı eserlerden birisi de bizim incelememize konu olan “Aleksandros Makedonialı Meşhur Padişahın Nakliyeti” adlı, 337 sayfalık metindir. İncelememizde, 1843 yılında yazılan Makedonyalı Büyük İskender’e ait olan bu halk hikâyesi işlenmiştir. Eserin incelememize konu olması Türk edebiyatında İskender-name olarak bilinen bir türün, Karamanlı edebiyatındaki versiyonunun ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu çalışmada öncelikle metnin çeviri yazısı yapılmıştır. Ardından metnin ayrıntılı yazım özellikleri ile biçim bilgisi incelemesi yapılarak, metinde kullanılan dönemin dil özellikleri ortaya konulmuştur. The Karamanlides, who lived in Anatolia and around until the beginning of the 20th century, and then immigrated to Greece with the clause about the Turkish-Greek Boundaries of the Treaty of Lausanne, are Christian Turks who speak Turkish and write with an alphabet based on Greek alphabet. This written language of Turkish-speaking Anatolian Christians is called Karamanlidika. The Karamanlides left behind many works written on stone or on paper. One of the works left behind by the Karamanlides is the 337 page manuscript, entitled “Aleksandros Macedonialı Meşhur Padişahın Nakliyeti”. The subject of this work is a folk story about Alexander the Great from Macedonian which was written in 1843. In Turkish Literature, known as İskender-name, a version of Karamanli literature was introduced. In this study, the translation of the text was done first. Then, detailed writing features of the text and morphological information were examined and language characteristics of the period used in the text were revealed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2018
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2018
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Arıcı, Nurullah;

  Bu araştırmada, Pamukkale ilçesinde ortaokullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel stres kaynakları ile iş doyumları arasındaki ilişki ve bunların farklı değişkenlerle arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019–2020 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Pamukkale ilçesinde ortaokullarda görev yapan 3813 öğretmen oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 243 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, “Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği” Cronbach Alpha değeri 0,926 ve “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,911 olarak bulunmuştur. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerinin “Orta Düzeyde” olduğu görülürken iş doyumu düzeylerinin ise “Yüksek” düzeyinde olduğu görülmüştür. Buradan hareketle öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri orta düzeyde ve iş doyumu düzeylerinin ise “Yüksek” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerinin örgütsel stres düzeyi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve okulun bulunduğu yerin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak yaş, branş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerinin İş doyumu düzeyleri ile cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve okulun bulunduğu yerin sosyo-kültürel ve sosyoekonomik durum değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak yaş, branş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri ile iş doyumu düzeyleri arasında manidarlık düzeyinde negatif, ters orantılı, yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri ile iş doyumları arasında yüksek düzeyde ters orantılı ilişki olduğu; örgütsel stres düzeyleri düşünce iş doyumunun arttığı ya da iş doyumu arttıkça örgütsel stresin azaldığı tespit edilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2020
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2020
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ocak, Abdulhakim;

  In this study, according to Izzet Derveze, the issue of woman was discussed in the Qur'an. Derveze who is closely interested in the topic of woman and has valuable views on this issue is a thinker and glossator. Derveze has written a separate work called ”Al-Mer'etü Fi'l-Qur'an and Sunnah” on this subject. In addition, his own Tafsir, “et-Tafsir al-Hadith”, also focused on this topic in detail in his Tafsir verses in which the topic of woman is mentioned. Because the issue of woman in the Qur'an is an open-ended issue and this issue has been studied a lot, we have considered it in a narrower framework. The study is divided into four sections. The first part is devoted to Izzet Derveze's life, scientific personality and his work et-Tafsir al-Hadith. In the second chapter, the issue of woman in ignorance and Islam was discussed, so it was aimed to introduce to the reader woman and their rights in both periods and to have preliminary knowledge. In the third chapter, the position of woman in front of man and the issues of woman's creation, equality, testimony, inheritance and cover-up were examined. In the fourth and final chapter, the woman's family life is mentioned. In this section, the issue of marriage, which is the beginning and basis of family life, is discussed and then the issues of custody, polygamy, marriage to Non Muslim and woman whose husband has disappeared in the marriage, which are related to the marriage and which are considered its subheadings, are covered. In addition, the issue of violence against woman, which is closely related to family life and marriage and is still a modern-day problem, was also mentioned. During the course of these topics, the opinions of the classical mufessir and contemporary thinkers were first conveyed, and then Derveze's views on the subject were given. Later, these opinions were compared and evaluated and a conclusion was reache. Bu çalışmada İzzet Derveze’ye Göre Kur'ân’da Kadın konusu ele alınmıştır. Derveze, kadın konusu ile yakından ilgilen ve bu hususta mühim görüşleri olan bir düşünür ve müfessirdir. Derveze bu konu ile ilgili ”el-Mer’etü fi’l-Kur'ân ve’s-Sünne” adlı müstakil bir eser kaleme almıştır. Bunun yanı sıra kendi tefsiri olan “et-Tefsîrü’l-hadîs” eserinde de kadın konusunun geçtiği âyetler üzerinde detaylıca durmuştur. Kur'ân’da Kadın konusu açık uçlu ve hakkında çok çalışma bulunan bir konu olduğu için tarafımızca daha dar bir çerçevede ele alınmıştır. Çalışma dört bölüme ayırılmıştır. Birinci bölüm İzzet Derveze’nin hayatı, ilmi kişiliği ve et-Tefsîrü’l-hadîs adlı eserine ayırılmıştır. İkinci bölümde cahiliye ve İslam’da kadın konusu ele alınmış bu vesile ile her iki devirde kadının ve haklarının tanıtılması ve okuyucunun ön bilgiye sahip olması amaçlanmıştır. Üçüncü bölümde kadının erkek karşısındaki konumu başlığı ile kadının yaratılışı, eşitliği, şahitliği, mirası ve örtünme konuları incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise kadının aile hayatına değinilmiştir. Bu bölümde öncelikle aile hayatının başlangıcı ve temeli olan nikâh konusu ele alınmış daha sonra nikâh ile ilgili olan ve onun alt başlıkları sayılan nikâhta velâyet, çok eşlilik, gayri müslim ile evlenme ve kocası kaybolan kadın konuları işlenmiştir. Ayrıca aile hayatı ve nikâhla yakından ilişkili olduğu ve hala günümüz problemi olan kadına yönelik şiddet meselesine de yer verilmiştir. Bu konular işlenirken önce klasik müfessir ve çağdaş düşünürlerin görüşleri aktarılmış ardından Derveze’nin konu hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Daha sonra söz konusu görüşler karşılaştırılıp değerlendirilerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2021
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2021
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koçdemir, Yasemin;

  Bu araştırmada Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, okul müdürlerinin liderlik stillerini uygulama durumları araştırılmıştır. Araştırmada tarama modeli ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılı merkez ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenliği branşından 2195 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi için evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 320 öğretmen seçilmiştir. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Müdürleri Liderlik Stili Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin analizinde, Bağımsız örneklem t-Testi ve Tek yönlü varyans analizlerinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Öğretmenlerin okul müdürlerinin liderlik stillerinin alt boyutlardan en yüksek düzeyin dönüşümcü liderlik olduğu bunu sürdürümcü liderlik alt boyutunun izlediği, en düşük düzeyin serbest bırakıcı liderlik alt boyutuna ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin liderlik stili alt boyutlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi sonucunda cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği, kıdem, yaş, eğitim düzeyi ve mevcut müdürle çalışma süresine göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2022
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2022
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kurt, Osman;

  The study area is located in the Çürüksu Graben (Denizli Basin), which developed during the neotectonic period. The Menderes Massif metamorphics and Lycian nappes (Honaz shale, cherty marble, Sandak unit and Honaz ophiolite) form the basement rocks of the study area. The basement rocks are unconformably overlain by Cenozoic units which consist of conglomerate, sandstone, siltstone, claystone, marl and limestone. The Quaternary is represented by alluvium, alluvial fan, talus and travertines. Marble, recrystallized limestone, quartzite, quartzschist and calcschists of the Menderes massif, limestone and dolomites of the Lycian nappes and travertine karst-jointed rock aquifers, alluvium and alluvial fan units form porous rock aquifers. The emergence of the springs is controlled by faults in the E-W, NE-SW and NW-SE direction. In the study area, chemical and isotopic analysis were carried out by taking samples from 26 of the many springs and wells that supply drinking water to Denizli city center. The temperatures of the sampled waters vary between 9.6 and 21.0 degrees Celsius, their electrical conductivity varies between 297 and 890 microsiemens/cm and pH values between 7.11 and 8.13. Most of the waters are of the calcium-magnesium-bicarbonate type. The chemical composition of the spring waters is mainly controlled by the dissolution of carbonate minerals. Delta oxygen-18 values of the waters are between -6.43 and -9.54 per thousand (VSMOW) and deuterium values are between -45.57 and -60.90 per thousand, and they are of meteoric origin. Tritium values range from 0.51 to 4.95 TU. These values show that the modern rainfall is effective in feeding the waters of the study area. According to the delta 13C (DIC) (VPDB) values of the waters, the main source of carbon in the waters is the dissolution of calcite or other carbonate minerals in aquifer rocks. At the sampling temperature and pH, the waters of the study area are saturated with respect to calcite, aragonite and dolomite minerals. All of the waters have the characteristics of very good or good quality drinking water. Generally, the waters are in the class of C2-S1 (water with medium salt and low sodium) as agricultural irrigation water, and all plants can be irrigated without salinity and sodium hazard for medium drainage soils. İnceleme alanı neotektonik dönemde gelişen Çürüksu Grabeni (Denizli Havzası) içinde bulunur. İnceleme alanının temelini Menderes Masifi metamorfitleri ve Likya napları (Honaz şeyli, çörtlü mermer, Sandak birimi ve Honaz ofiyoliti) oluşturur. Temel kayaçlar üzerine uyumsuzlukla Senozoyik yaşlı birimler gelir. Senozoyik yaşlı birimler çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, marn ve kireçtaşından oluşur. Kuvaterner, alüvyon, alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve travertenler ile temsil edilir. Menderes masifinin mermer, rekristalize kireçtaşı, kuvarsit, kuvarsşist ve kalkşistleri, Likya naplarının kireçtaşı ve dolomitleri ile Kuvaterner traverten karstik-çatlaklı kaya akiferlerini, alüvyon ve alüvyon yelpazesi ise gözenekli kaya akiferlerini oluşturur. İnceleme alanındaki D-B, KD-GB ve KB-GD doğrultulu faylar kaynak çıkışlarını kontrol eder. İnceleme alanında Denizli il merkezine içme suyu temin eden çok sayıda kaynak ve sondajdan 26 adedi örneklenerek kimyasal ve izotopik analizi yapılmıştır. Örneklenen suların sıcaklıkları 9,6 ile 21,0 santigrat derece, elektriksel iletkenlikleri 297 ile 890 mirosiemens/cm ve pH değerleri 7.11-8.13 arasında değişmektedir. Suların çoğunluğu kalsiyum-magnezyum-bikarbonat tipindedir. Suların kimyasal kompozisyonu başlıca karbonat çözünmesi ile şekillenmiştir. Suların delta oksijen-18 değerleri binde -6,43 ile -9,54 (binde VSMOW) ve döteryum değerleri binde -45,57 ile -60,90 arasında olup meteorik kökenlidirler. Trityum değerleri 0,51 ile 4,95 TU arasındadır. Bu değerler inceleme alanı sularının beslenmesinde güncel yağışların etkin olduğunu göstermektedir. Suların delta 13C (DIC) (binde VPDB) değerlerine göre sulardaki karbonun başlıca kökeni akifer kayaçlarındaki kalsit veya diğer karbonat minerallerinin çözünmesidir. Örnekleme sıcaklığı ve pH'ında, inceleme alanı suları kalsit, aragonit ve dolomit minerallerince doygundur. Suların tümü çok iyi ya da iyi kaliteli içme suyu özelliğindedir. Genellikle sular tarımsal sulama suyu olarak C2-S1 (orta tuzlu ve az sodyumlu sular) sınıfında olup orta akaçlama özelliğindeki topraklarda tuzluluk ve sodyum tehlikesi olmadan tüm bitkiler sulanabilir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2022
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2022
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Akçay, Fatih;

  In this study, the relationship between energy consumption and economic growth is tested. In recent years, there has been a shift from fossil energy sources to the use of new and renewable energy sources, especially due to environmental damages, limited reserve resources and reduced reserve life. In the context of this transformation, the relationship between energy consumption and economic growth for G7 countries and Turkey is empirically analyzed by means of time series methods in 1970-2015 period. The literature contribution of the study is that energy consumption is separated into fossil and non-fossil energy consumption and included in the newly developed econometric models. Empirical analysis is containing the application of unit root tests to the variables in the model, the testing of the existence of cointegration between variables and the testing of causality. Suggestions for policy makers based on the link between energy consumption and growth are also included in the study. Finally, policy proposals for policy makers based on the link between energy consumption and growth have been included in the resulting findings. Bu çalışmada enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı test edilmektedir. Son dönemlerde özellikle yarattığı çevresel zararlar, sınırlı rezerv kaynakları ve rezerv ömrünün azalması sebebiyle fosil enerji kaynaklarından, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanıma geçişin gerçekleştiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm kapsamında, G7 ülkeleri ve Türkiye için enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 1970-2015 döneminde zaman serisi yöntemleri ile ampirik olarak analiz edilmektedir. Çalışmanın literatüre katkısı ise, enerji tüketiminin fosil ve fosil olmayan enerji tüketimi şeklinde ayrıştırılarak, yeni geliştirilmiş ekonometrik modellere dahil edilmesidir. Ampirik analiz; modelde yer alan değişkenlere birim kök testlerinin uygulanması, değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığının sınanması ve nedensellik testlerinin yapılmasına dayanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere dayalı politika yapıcıları için önerilere de çalışmada yer verilmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2017
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2017
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Atılgan, Taner;

  Very low birth weight (VLBW) infants carry high risk for development of morbidities such as acute kidney injury (AKI), sepsis, necrotizing enterocolitis (NEC), bronchopulmonary dysplasia (BPD) and retinopathy of prematurity (ROP). To diagnosis these diseases, there is a necessity of disease specific markers. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), which is a glycoprotein, first time isolated from neutrophils, is recommended as an early marker of acute kidney injury. In this study, the relationship between co morbid conditions and urinary NGAL (uNGAL) levels in VLBW infants was investigated. Seventy three infants with birth weight <1500 g that are followed in neonatal intensive care unit, were included the study. Cases with chromosomal anomaly, suspicion of syndromic diseases, congenital renal and heart diseases and cases died in first week of life were excluded from the study. Demographic and clinical features of patients were recorded. Serum samples for renal function tests and urinary samples for uNGAL of all infants were taken in first 48 hours after birth, 7th, 14th, 21th, and 28th ((±1) days. Oral ibuprofen therapy with doses of 10/5/5 mg/kg/dose in 24 hour intervals was administered to prematures with hemodynamically significant patent ductusarteriousus. From these infants, before ibuprofen treatment, 12-24 hours after each ibuprofen doses and for infants diagnosed with sepsis and NEC, before and after treatment renal function tests, uNGAL was studied. It was determined that uNGAL levels were increased with reduce in gestational age and birth weight; were decreased with increase in postnatal age. It was established that uNGAL levels in patients with treated ibuprofen were increased with respect to not treated patients, and that presence of maternal oligohydramniosis/anhydramniosis was increased AKI risk in infants with AKI depended on ibuprofen, and that uNGAL levels were decreased after sepsis treatment compared with its high levels of in diagnosis, and that uNGAL levels were significantly high after 48 hours of birth, 7th, 14th, 21th and 28th days in infants with BPD and ROP. As a result, uNGAL levels may be useful a new marker not only in acute kidney damage, but also in early diagnosis and following of co morbidities such as BPD and ROPin the first month of VLBW infants.. Çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) bebekler, akut böbrek hasarı (AKI), sepsis, nekrotizan enterokolit (NEK), bronkopulmoner displazi (BPD) ve prematüre retinopatisi (ROP) gibi morbiditelerin gelişimi için yüksek risk taşırlar. Bu hastalıkların erken tanısında hastalığa özgü belirteçlere ihtiyaç vardır. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), ilk olarak nötrofillerden izole edilen bir glikoprotein olup, akut böbrek hasarının erken tanısında kullanılması önerilen bir belirteçtir. Bu çalışmada VLBW bebeklerde klinik tabloya eşlik eden komorbit durumlarla üriner NGAL (üNGAL) düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen, doğum ağırlığı <1500 gr olan 73 preterm bebek çalışmaya alındı. Kromozom anomalisi, sendromik hastalık şüphesi, doğumsal böbrek ve kalp hastalığı olan, ilk hafta içinde exitus olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografİk ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm bebeklerden doğumdan sonra ilk 48 saat içinde, 7., 14., 21., 28. (±1) günlerde böbrek fonksiyon testleri için kan, üNGAL ölçümü için idrar örnekleri toplandı. Hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriozus saptanan prematürelere oral ibuprofen10/5/5 mg/kg/dozda 24 saat aralıklarla uygulandı. Bu bebeklerden ibuprofenle tedaviden önce, her ibuprofen dozundan 12-24 saat sonra, sepsis, NEK saptanan bebeklerde tedavinin başlangıcı ve sonunda böbrek fonksiyon testleri ve eş zamanlı üNGAL çalışıldı. üNGAL düzeylerinin gebelik yaşı ve doğum ağırlığı düştükçe arttığı, postnatal yaş arttıkça azaldığı görüldü. İbuprofen verilenlerde ibuprofen tedavisi almayanlara göre üNGAL düzeylerinin arttığı, ibuprofene bağlı AKI gelişen bebeklerde maternal oligohidramniyoz/anhidramniyoz varlığının AKI riskini arttırdığı, sepsis başlangıcında artan üNGAL'nin tedavi sonunda düzeyinin düştüğü, BPD ve ROP gelişen bebeklerde doğumdan sonra ilk 48 saatten itibaren 7., 14., 21. ve 28. günlerde üNGAL düzeylerinin belirgin yüksek olduğu görüldü. Sonuç olarak, VLBW bebeklerde doğumdan itibaren ilk ay üNGAL düzeylerinin izleminin, böbrek hasarı yanında, sepsis, BPD ve ROP gibi komorbit durumların erken tanısında ve takibinde yararlı olabileceği düşünüldü.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Duymaz, İsmail;

  Konya 2,6 milyon hektar tarım arazisi ile Türkiye tarım arazisinin % 11’lik kısmını kapsayan çok önemli bir tarım şehridir. Şeker pancarı, buğday, arpa, mısır, patates, ayçiçeği, yonca gibi bitkisel ürünlerin önemli bir kısmı Konya’da yetişmektedir.Konya özellikle tahıl ürünleri başta olmak üzere tohumculuk açısından da Türkiye genelinde %38’lik üretim payı ile ilk sıralarda yer almaktadır. Konya bölgesinin tarım ürünlerinin üretimindeki en önemli sorunusu ihtiyacı yüksek olan bitki desenlerinin kullanılmasıdır. Bu durum yeraltı sularında ciddi oranda azalmaya sebep olmaktadır.Bölgenin çiftçileri ile yapılan görüşmelerde iseçok su/çok ürün algısının yaygın olması bölgenin su kaynaklarının hızla azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çok su/çok ürün algısı su israfı ile birlikte basınçlı sulama sistemlerinde fazladan yakıt ve elektrik kullanımına sebep olmaktadır.Bölgedeki açılan kuyuların yaklaşık olarak %70’lik kısmının kaçak olması, bölgenin durumunu daha vahim hale getirmektedir.Bu çalışma kapsamında mevcut sorunları önlemek için çözüm önerileri oluşturulmuştur. Konya Turkey with 2.6 million hectares of farmland and 11% of agricultural land covering a portion of it is a very important agricultural city. Sugar beet, wheat, barley, corn, potatoes, sunflowers, alfalfa herbal products such as a significant part of Konya. Konya especially cereal products, especially in terms of seed raising Turkey 38% production share across first. The production of agricultural products of the region the most important issue is the use of plant pattern with high water needs. This situation causes to decline significantly in the groundwater. In discussions with the farmers of the region's water-is the common area has a lot of product logic resources rapidly decreased. It is also very waterwaste water with pressure very product logic irrigation systems causes the use of extra fuel and electricity. Wells drilled in the region at a distance of approximately 70% of the portion of the leak, the status of the region makes it worse The scope of this study to prevent problems with solutions available.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2017
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2017
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
7,274 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yıldırım, Cennet; Can, Bilge;

  Özyeterlilik, bireyin herhangi bir konuda kendisiyle ilgili başarılı olup olamayacağına dair inancıdır. Bilimsel süreç becerilerine sahip bir birey problem çözme becerilerine sahip, etrafında gelişen olaylara anlam katabilen akılcı bir bireydir. Bu tür bireylerin yetişmesine fen dersinin katkısı çok büyüktür ve fen öğretmenleri bu konuda çok önemlidir. Çalışmanın amacı, bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin özyeterliliklerine olan etkisini belirlemektir. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine yönelik hazırlanan bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin özyeterliliklerine olan etkisini ortaya koymak amacıyla çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Manisa ili Sarıgöl ilçesi Atatürk Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan elli altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin özyeterliliklerini değerlendirmek üzere “Fen ve Teknolojiye Yönelik Özyeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler toplanmış olup çözümleme işlemleri yapılmaktadır. İki bağımsız grubun birbirlerine göre özyeterlilik inançlarının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için Independent Samples t Testi kullanılacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalak, Aysun;

  Kavram olarak fazla bilinmemesine rağmen, iş hayatında hiç de yabancı olunmayan “mobbing” kavramı işletmelerde psikolojik taciz olarak tanımlanabilmektedir. İşyerinde zorbalık, yıldırma ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır. Bu süreç, işletmede huzurlu çalışma ortamına zarar vermekte, sistemli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, herhangi bir sınır tanımamaktadır. Birçok ülkedeki örgütlerde yaşanıldığı halde tanı konulamayan, önemsenmeyen, çoğu zaman görmezlikten gelinen ve hatta konuşulması bile rahatsızlık veren mobbing sürecinin mağdurları bu süreçten çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadırlar. Karşılaştığı ve çaresiz kaldığı bu süreçte kendine güveni kaybettirilen iş gören pek çok olumsuzlukla karşılaşabilmekte, her şeyini tükettiği endişesi ile istifa etmek zorunda kalmaktadır. İş yaşamında gerçekleşen mobbing eylemleri, çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, depresyon, öfke gibi olumsuz duygular yaratan önemli etmenlerdir. Özellikle gelenekçi sosyo-kültürel değer yargılarının, kıskançlığın, “güçlü olma” ya da “görünme” kaygısının, saldırgan davranma eğiliminin, kişisel yetersizlik duygusunun ve rekabetin körüklediği bu davranışlar, günümüz iş dünyasında sıklıkla görülmeye başlayan ve gerek çalışanlar gerekse örgütsel işleyiş açısından önemli sorunlar doğuran hareketlerdir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde mobbing kavramı, süreci ve boyutları, mobbingi uygulayanlar ile mağdurların kişilik özellikleri ve mobbing sürecinin bireyler üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada yaşanmış mobbing vakalarınayer verilerek, mobbingin önlenmesine yönelik bireysel, yönetsel ve hukuksal boyutta önerilere yer verilmiştir. abstract Even though it is not a common expression, it is not also unfamiliar at workplaces, it is called emotional abuse or in other words mobbing. Bullying and harassment are situations where a worker or supervisor is systematically mistreated and victimized by fellow workers or supervisors through repeated negative acts like insulting remarks and ridicule, verbal abuse, offensive teasing, isolation, and social exclusion, or the constant degrading of one's work and efforts. This mobbing process damages even peaceful workplaces and as it continuously and systematically grows, there are no limits. As this phenomenon not easily diagnosed, in some cases ignored or even not being discussed at workplaces in organizations in some countries, victims might have some difficulties of coping with it. The workers who encounter with this mobbing process might have several problems. For instance, she/he might have some anxieties of losing everything she /he has; therefore, they feel like they have to resign. Mobbing at workplace can cause anxiety, guilt, stress, depression and anger on employees. In today’s business world the following movements have begun to be seen often. Especially traditionalist socio-cultural values, jealousy, being powerful or tendency to have aggressive behaviours, a sense of personal inadequacy and all these behaviours which are fueled by competition cause serious problems on both employees and corporations. The main aim of this study is to analyze workplace mobbing and its process and dimensions, the personal traits of mobbing perpetrators and victims; similarly, to analyze the effects of mobbing process on people. In this study, it is also aimed to stop mobbing incidents by exemplifying some true life mobbing that have been lived under different circumtances. Thus, certain recommendations on individual, managerial and legal basis were given in order to stop mobbing phenemenons.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alpay, Gündoğan;

  20. yüzyılın başlarına kadar Anadolu ve civarında yaşayan, ardından Lozan Antlaşması’nın Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne ilişkin maddesi ile Yunanistan’a göç ettirilen Karamanlılar, Türkçe konuşan, konuştukları Türkçeyi Grek haflerine dayalı bir alfabe ile yazan Hristiyan Türklerdir. Bu Türkçe konuşan Anadolulu Hristiyanların yazı diline ise Karamanlıca adı verilmektedir. Karamanlılar arkalarında gerek taşa gerek kâğıda yazılı pek çok eser bırakmışlardır. Karamanlıların arkalarında bıraktığı eserlerden birisi de bizim incelememize konu olan “Aleksandros Makedonialı Meşhur Padişahın Nakliyeti” adlı, 337 sayfalık metindir. İncelememizde, 1843 yılında yazılan Makedonyalı Büyük İskender’e ait olan bu halk hikâyesi işlenmiştir. Eserin incelememize konu olması Türk edebiyatında İskender-name olarak bilinen bir türün, Karamanlı edebiyatındaki versiyonunun ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu çalışmada öncelikle metnin çeviri yazısı yapılmıştır. Ardından metnin ayrıntılı yazım özellikleri ile biçim bilgisi incelemesi yapılarak, metinde kullanılan dönemin dil özellikleri ortaya konulmuştur. The Karamanlides, who lived in Anatolia and around until the beginning of the 20th century, and then immigrated to Greece with the clause about the Turkish-Greek Boundaries of the Treaty of Lausanne, are Christian Turks who speak Turkish and write with an alphabet based on Greek alphabet. This written language of Turkish-speaking Anatolian Christians is called Karamanlidika. The Karamanlides left behind many works written on stone or on paper. One of the works left behind by the Karamanlides is the 337 page manuscript, entitled “Aleksandros Macedonialı Meşhur Padişahın Nakliyeti”. The subject of this work is a folk story about Alexander the Great from Macedonian which was written in 1843. In Turkish Literature, known as İskender-name, a version of Karamanli literature was introduced. In this study, the translation of the text was done first. Then, detailed writing features of the text and morphological information were examined and language characteristics of the period used in the text were revealed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2018
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2018
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Arıcı, Nurullah;

  Bu araştırmada, Pamukkale ilçesinde ortaokullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel stres kaynakları ile iş doyumları arasındaki ilişki ve bunların farklı değişkenlerle arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019–2020 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Pamukkale ilçesinde ortaokullarda görev yapan 3813 öğretmen oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 243 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, “Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği” Cronbach Alpha değeri 0,926 ve “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,911 olarak bulunmuştur. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerinin “Orta Düzeyde” olduğu görülürken iş doyumu düzeylerinin ise “Yüksek” düzeyinde olduğu görülmüştür. Buradan hareketle öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri orta düzeyde ve iş doyumu düzeylerinin ise “Yüksek” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerinin örgütsel stres düzeyi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve okulun bulunduğu yerin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak yaş, branş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerinin İş doyumu düzeyleri ile cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve okulun bulunduğu yerin sosyo-kültürel ve sosyoekonomik durum değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak yaş, branş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri ile iş doyumu düzeyleri arasında manidarlık düzeyinde negatif, ters orantılı, yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri ile iş doyumları arasında yüksek düzeyde ters orantılı ilişki olduğu; örgütsel stres düzeyleri düşünce iş doyumunun arttığı ya da iş doyumu arttıkça örgütsel stresin azaldığı tespit edilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2020
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2020
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ocak, Abdulhakim;

  In this study, according to Izzet Derveze, the issue of woman was discussed in the Qur'an. Derveze who is closely interested in the topic of woman and has valuable views on this issue is a thinker and glossator. Derveze has written a separate work called ”Al-Mer'etü Fi'l-Qur'an and Sunnah” on this subject. In addition, his own Tafsir, “et-Tafsir al-Hadith”, also focused on this topic in detail in his Tafsir verses in which the topic of woman is mentioned. Because the issue of woman in the Qur'an is an open-ended issue and this issue has been studied a lot, we have considered it in a narrower framework. The study is divided into four sections. The first part is devoted to Izzet Derveze's life, scientific personality and his work et-Tafsir al-Hadith. In the second chapter, the issue of woman in ignorance and Islam was discussed, so it was aimed to introduce to the reader woman and their rights in both periods and to have preliminary knowledge. In the third chapter, the position of woman in front of man and the issues of woman's creation, equality, testimony, inheritance and cover-up were examined. In the fourth and final chapter, the woman's family life is mentioned. In this section, the issue of marriage, which is the beginning and basis of family life, is discussed and then the issues of custody, polygamy, marriage to Non Muslim and woman whose husband has disappeared in the marriage, which are related to the marriage and which are considered its subheadings, are covered. In addition, the issue of violence against woman, which is closely related to family life and marriage and is still a modern-day problem, was also mentioned. During the course of these topics, the opinions of the classical mufessir and contemporary thinkers were first conveyed, and then Derveze's views on the subject were given. Later, these opinions were compared and evaluated and a conclusion was reache. Bu çalışmada İzzet Derveze’ye Göre Kur'ân’da Kadın konusu ele alınmıştır. Derveze, kadın konusu ile yakından ilgilen ve bu hususta mühim görüşleri olan bir düşünür ve müfessirdir. Derveze bu konu ile ilgili ”el-Mer’etü fi’l-Kur'ân ve’s-Sünne” adlı müstakil bir eser kaleme almıştır. Bunun yanı sıra kendi tefsiri olan “et-Tefsîrü’l-hadîs” eserinde de kadın konusunun geçtiği âyetler üzerinde detaylıca durmuştur. Kur'ân’da Kadın konusu açık uçlu ve hakkında çok çalışma bulunan bir konu olduğu için tarafımızca daha dar bir çerçevede ele alınmıştır. Çalışma dört bölüme ayırılmıştır. Birinci bölüm İzzet Derveze’nin hayatı, ilmi kişiliği ve et-Tefsîrü’l-hadîs adlı eserine ayırılmıştır. İkinci bölümde cahiliye ve İslam’da kadın konusu ele alınmış bu vesile ile her iki devirde kadının ve haklarının tanıtılması ve okuyucunun ön bilgiye sahip olması amaçlanmıştır. Üçüncü bölümde kadının erkek karşısındaki konumu başlığı ile kadının yaratılışı, eşitliği, şahitliği, mirası ve örtünme konuları incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise kadının aile hayatına değinilmiştir. Bu bölümde öncelikle aile hayatının başlangıcı ve temeli olan nikâh konusu ele alınmış daha sonra nikâh ile ilgili olan ve onun alt başlıkları sayılan nikâhta velâyet, çok eşlilik, gayri müslim ile evlenme ve kocası kaybolan kadın konuları işlenmiştir. Ayrıca aile hayatı ve nikâhla yakından ilişkili olduğu ve hala günümüz problemi olan kadına yönelik şiddet meselesine de yer verilmiştir. Bu konular işlenirken önce klasik müfessir ve çağdaş düşünürlerin görüşleri aktarılmış ardından Derveze’nin konu hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Daha sonra söz konusu görüşler karşılaştırılıp değerlendirilerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2021
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2021
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koçdemir, Yasemin;

  Bu araştırmada Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, okul müdürlerinin liderlik stillerini uygulama durumları araştırılmıştır. Araştırmada tarama modeli ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılı merkez ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenliği branşından 2195 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi için evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 320 öğretmen seçilmiştir. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Müdürleri Liderlik Stili Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin analizinde, Bağımsız örneklem t-Testi ve Tek yönlü varyans analizlerinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Öğretmenlerin okul müdürlerinin liderlik stillerinin alt boyutlardan en yüksek düzeyin dönüşümcü liderlik olduğu bunu sürdürümcü liderlik alt boyutunun izlediği, en düşük düzeyin serbest bırakıcı liderlik alt boyutuna ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin liderlik stili alt boyutlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi sonucunda cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği, kıdem, yaş, eğitim düzeyi ve mevcut müdürle çalışma süresine göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2022
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2022
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kurt, Osman;

  The study area is located in the Çürüksu Graben (Denizli Basin), which developed during the neotectonic period. The Menderes Massif metamorphics and Lycian nappes (Honaz shale, cherty marble, Sandak unit and Honaz ophiolite) form the basement rocks of the study area. The basement rocks are unconformably overlain by Cenozoic units which consist of conglomerate, sandstone, siltstone, claystone, marl and limestone. The Quaternary is represented by alluvium, alluvial fan, talus and travertines. Marble, recrystallized limestone, quartzite, quartzschist and calcschists of the Menderes massif, limestone and dolomites of the Lycian nappes and travertine karst-jointed rock aquifers, alluvium and alluvial fan units form porous rock aquifers. The emergence of the springs is controlled by faults in the E-W, NE-SW and NW-SE direction. In the study area, chemical and isotopic analysis were carried out by taking samples from 26 of the many springs and wells that supply drinking water to Denizli city center. The temperatures of the sampled waters vary between 9.6 and 21.0 degrees Celsius, their electrical conductivity varies between 297 and 890 microsiemens/cm and pH values between 7.11 and 8.13. Most of the waters are of the calcium-magnesium-bicarbonate type. The chemical composition of the spring waters is mainly controlled by the dissolution of carbonate minerals. Delta oxygen-18 values of the waters are between -6.43 and -9.54 per thousand (VSMOW) and deuterium values are between -45.57 and -60.90 per thousand, and they are of meteoric origin. Tritium values range from 0.51 to 4.95 TU. These values show that the modern rainfall is effective in feeding the waters of the study area. According to the delta 13C (DIC) (VPDB) values of the waters, the main source of carbon in the waters is the dissolution of calcite or other carbonate minerals in aquifer rocks. At the sampling temperature and pH, the waters of the study area are saturated with respect to calcite, aragonite and dolomite minerals. All of the waters have the characteristics of very good or good quality drinking water. Generally, the waters are in the class of C2-S1 (water with medium salt and low sodium) as agricultural irrigation water, and all plants can be irrigated without salinity and sodium hazard for medium drainage soils. İnceleme alanı neotektonik dönemde gelişen Çürüksu Grabeni (Denizli Havzası) içinde bulunur. İnceleme alanının temelini Menderes Masifi metamorfitleri ve Likya napları (Honaz şeyli, çörtlü mermer, Sandak birimi ve Honaz ofiyoliti) oluşturur. Temel kayaçlar üzerine uyumsuzlukla Senozoyik yaşlı birimler gelir. Senozoyik yaşlı birimler çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, marn ve kireçtaşından oluşur. Kuvaterner, alüvyon, alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve travertenler ile temsil edilir. Menderes masifinin mermer, rekristalize kireçtaşı, kuvarsit, kuvarsşist ve kalkşistleri, Likya naplarının kireçtaşı ve dolomitleri ile Kuvaterner traverten karstik-çatlaklı kaya akiferlerini, alüvyon ve alüvyon yelpazesi ise gözenekli kaya akiferlerini oluşturur. İnceleme alanındaki D-B, KD-GB ve KB-GD doğrultulu faylar kaynak çıkışlarını kontrol eder. İnceleme alanında Denizli il merkezine içme suyu temin eden çok sayıda kaynak ve sondajdan 26 adedi örneklenerek kimyasal ve izotopik analizi yapılmıştır. Örneklenen suların sıcaklıkları 9,6 ile 21,0 santigrat derece, elektriksel iletkenlikleri 297 ile 890 mirosiemens/cm ve pH değerleri 7.11-8.13 arasında değişmektedir. Suların çoğunluğu kalsiyum-magnezyum-bikarbonat tipindedir. Suların kimyasal kompozisyonu başlıca karbonat çözünmesi ile şekillenmiştir. Suların delta oksijen-18 değerleri binde -6,43 ile -9,54 (binde VSMOW) ve döteryum değerleri binde -45,57 ile -60,90 arasında olup meteorik kökenlidirler. Trityum değerleri 0,51 ile 4,95 TU arasındadır. Bu değerler inceleme alanı sularının beslenmesinde güncel yağışların etkin olduğunu göstermektedir. Suların delta 13C (DIC) (binde VPDB) değerlerine göre sulardaki karbonun başlıca kökeni akifer kayaçlarındaki kalsit veya diğer karbonat minerallerinin çözünmesidir. Örnekleme sıcaklığı ve pH'ında, inceleme alanı suları kalsit, aragonit ve dolomit minerallerince doygundur. Suların tümü çok iyi ya da iyi kaliteli içme suyu özelliğindedir. Genellikle sular tarımsal sulama suyu olarak C2-S1 (orta tuzlu ve az sodyumlu sular) sınıfında olup orta akaçlama özelliğindeki topraklarda tuzluluk ve sodyum tehlikesi olmadan tüm bitkiler sulanabilir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2022
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2022
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Akçay, Fatih;

  In this study, the relationship between energy consumption and economic growth is tested. In recent years, there has been a shift from fossil energy sources to the use of new and renewable energy sources, especially due to environmental damages, limited reserve resources and reduced reserve life. In the context of this transformation, the relationship between energy consumption and economic growth for G7 countries and Turkey is empirically analyzed by means of time series methods in 1970-2015 period. The literature contribution of the study is that energy consumption is separated into fossil and non-fossil energy consumption and included in the newly developed econometric models. Empirical analysis is containing the application of unit root tests to the variables in the model, the testing of the existence of cointegration between variables and the testing of causality. Suggestions for policy makers based on the link between energy consumption and growth are also included in the study. Finally, policy proposals for policy makers based on the link between energy consumption and growth have been included in the resulting findings. Bu çalışmada enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı test edilmektedir. Son dönemlerde özellikle yarattığı çevresel zararlar, sınırlı rezerv kaynakları ve rezerv ömrünün azalması sebebiyle fosil enerji kaynaklarından, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanıma geçişin gerçekleştiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm kapsamında, G7 ülkeleri ve Türkiye için enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 1970-2015 döneminde zaman serisi yöntemleri ile ampirik olarak analiz edilmektedir. Çalışmanın literatüre katkısı ise, enerji tüketiminin fosil ve fosil olmayan enerji tüketimi şeklinde ayrıştırılarak, yeni geliştirilmiş ekonometrik modellere dahil edilmesidir. Ampirik analiz; modelde yer alan değişkenlere birim kök testlerinin uygulanması, değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığının sınanması ve nedensellik testlerinin yapılmasına dayanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere dayalı politika yapıcıları için önerilere de çalışmada yer verilmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/