Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3 )
Download Results
14,400 research outcomes, page 1 of 1,440
 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Зайонц, Антон Валерійович;
  Publisher: Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

  У статті досліджено процеси інтеграції інноваційних фінансових технологій в систему стратегічних цілей і формування конкурентних переваг банку. Розглянуто особливості прийняття та реалізації окремих видів стратегій з позиції стратегічної піраміди їх розробки, а також у ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Бойчевська, Ілона;
  Publisher: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

  У статті йдеться про деякі особливості вивчення іноземної мови в українських немовних вищих навчальних закладах. Наголошено, що основною метою вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ є формування комунікативної та мовної компетенції. Зазначено, що особливу увагу при вивч...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Шишка, А. Р.;
  Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  В статье сопоставляется опыт регулирования правоотношений в сфере рекламной деятельности, проанализировано национальное законодательство, выявлены особенности контрактного права, уровни егоправового моделирования, юридическая природа. По мнению автора,юридическую природ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Yablonska, Hanna;
  Publisher: Kyiv National University of Construction and Architecture

  Здійснено огляд науково-художнього видання «Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського», що вийшло з друку в 2019 році, яке присвячене науково-художній діяльності 50-х років ХХ ст. архітектора Д. Н. Яблонського. Надано опис досягнен...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Міхно, І.С.; Коваль, В.В.; Наволокіна, А.С.;
  Publisher: Інститут економіки промисловості НАН України

  Сучасні умови нестабільності та необхідність постійного коригування стратегій економічного розвитку стали причиною збільшення вірогідності настання непрогнозованих результатів, які можуть негативно вплинути на діяльність підприємства. У зв’язку з цим виникають ситуації,...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  archpriest Volodymyr Vakin;
  Publisher: EIKΩN, publishing house of the Volyn Orthodox Theological Academy

  When the independence of the Ukrainian state was proclaimed in 1991, the issue of the canonical independence of the Ukrainian Orthodox Church with its administrative church center in Kyiv was obvious to arise. Representatives of the Russian Orthodox Church began to oppo...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Кузіна, В.; Шугалій, Є.; Пеньковський, В.;
  Publisher: National Defence University of Ukraine named after Ivan Cheniahovskyi

  The article analyzes the concept of "identity" and reveals the semantic characteristics of the professional identity of a military leader. It is considered that the problem of research of identity is a socio-psychological phenomenon. The professional identity is defined...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Savel'chuk, Iryna; Seiko, Nataliia;
  Publisher: State University "Uzhhorod National University"

  Modern social work as a practice-oriented and socially significant activity contributes to the creation of optimal conditions for expanding opportunities for professional development of teachers of social work courses. A special role for attracting teachers to innovativ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Попенко, Демид Віталійович; Курдеча, Василь Васильович;
  Publisher: Institute of telecommunications Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

  У статті описуються існуючі методи серіалізації об’єктів, досліджено і проаналізовано продуктивність методів при різній кількості обчислювальних об’єктів, що є важливим для побудови платформи великих індустріальних даних. Визначено метод, який дозволить за критерієм час...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  ФІРСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА;
  Publisher: Zenodo

  В даній роботі ми спробуємо проаналізувати відображення просторових відношень у мові у світлі існуючих підходів до цього поняття, а також визначити його характеристики та типи. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: систематизувати й узагальнити...

14,400 research outcomes, page 1 of 1,440