Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
53 Research products, page 1 of 6

 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Repository of the University of Ljubljana
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Publisher: Študentska založba
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Šaver, Boštjan;
  Publisher: Slovensko sociološko društvo, Fakulteta za družbene vede
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Zupančič, Martin;
  Publisher: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Čufar, Katarina; Velušček, Anton;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Predstavljamo rezultate raziskav lesa in drugih arheoloških najdb z zaščitnih izkopavanj v jarkih na ostankih bakrenodobne-eneolitske koliščarske naselbine Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju. Od 1315 vzorcev lesa smo jih dendrokronološko raziskali 35%. Sestavili smo dve jesenovi (Fraxinus sp.) in eno hrastovo (Quercus sp.) kronologijo širin branik. Rekonstruirali smo gradbene aktivnosti na naselbini, ki so trajale 90 let. Ugotovili smo, da so se časovno prepletale z aktivnostmi na 10 km oddaljeni naselbini Parte, ki je obstajala istočasno. Na osnovi radiokarbonskih datacij konec gradbenih aktivnosti na Založnici datiramo v 25. stoletje pr. Kr. Naselbina v zadnjih 40 letih obstoja tvori najmlajšo znano eneolitsko koliščarsko naselbino na Ljubljanskem barju in v Sloveniji. Na podlagi datiranega lesa in primerjave drugih arheoloških najdb utemeljujemo uvrstitev naselbine v kulturo Somogyvár-Vinkovci, kar je novost pri interpretaciji poselitvenih sprememb pred nastopom bronaste dobe na območju Ljubljanskega barja, Slovenije in sosednjih dežel. Investigations in wood and archaeological artefacts collected during rescue excavations in the drainage ditches on the location of copper-age, i. e. Eneolithic pile dwelling Založnica at Ljubljansko barje (Ljubljana Moors, Slovenia) are presented. 35% of 1315 samples were dendrochronologically investigated. We constructed three tree-ring chronologies, two of ash-wood (Fraxinus sp.) and one of oak (Quercus sp.), and reconstructed the building activities that occurred in the period of 90 years. We found out that the activities in Založnica coincided with those in another pile dwelling Parte, which existed in the same period and was located 10 km away from Založnica. Based on radiocarbon dating, the activities in Založnica ended in the 25th century BC. The last 40 years of the settlement delineate the youngest Copper Age settlement at Ljubljansko barje and in Slovenia. We describe how the dated wood and its relation to other archaeological artefacts helped us to place Zloznica in the Somogyvár-Vinkovci culture. This cultural classification constitutes a new interpretation of settlement activities before the Bronze Age began at Ljubljansko barje, in Slovenia in general, and in the neighbouring countries.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Južnič, Stane;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Piščanec, Ines;
  Publisher: I. Piščanec
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Levanič, Tom;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Kalin Golob, Monika;
  Publisher: Slavistično društvo Slovenije
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Vreg, France;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
  Country: Slovenia

  Retorika za vsakogar

 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Dragoš, Srečo;
  Publisher: Slovensko sociološko društvo, Fakulteta za družbene vede
  Country: Slovenia

  Do druge svetovne vojne sta bili za delovanje Katoliške cerkve v našem prostoru značilni dve strategiji. Vzpostavljali sta se z načinom razmejitve, skaterim je cerkveni sistem legitimiziral svojo razliko do okova, ta razlika pa je vplivala na uporabo vseh drugih razlik (do države, politike itd.). Če upoštevamo še položaj, v kakršnem se je znašla Cerkev po drugi svetovni vojni, potem lahko govorimo o štirih strategijah. Med sabo se razlikujejo predvsem ponačinu odzivanja na družbene spremembe, glede na vrednotenje razlik med posameznimi področji v družbi in po odnosu do politike.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
53 Research products, page 1 of 6
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Publisher: Študentska založba
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Šaver, Boštjan;
  Publisher: Slovensko sociološko društvo, Fakulteta za družbene vede
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Zupančič, Martin;
  Publisher: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Čufar, Katarina; Velušček, Anton;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Predstavljamo rezultate raziskav lesa in drugih arheoloških najdb z zaščitnih izkopavanj v jarkih na ostankih bakrenodobne-eneolitske koliščarske naselbine Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju. Od 1315 vzorcev lesa smo jih dendrokronološko raziskali 35%. Sestavili smo dve jesenovi (Fraxinus sp.) in eno hrastovo (Quercus sp.) kronologijo širin branik. Rekonstruirali smo gradbene aktivnosti na naselbini, ki so trajale 90 let. Ugotovili smo, da so se časovno prepletale z aktivnostmi na 10 km oddaljeni naselbini Parte, ki je obstajala istočasno. Na osnovi radiokarbonskih datacij konec gradbenih aktivnosti na Založnici datiramo v 25. stoletje pr. Kr. Naselbina v zadnjih 40 letih obstoja tvori najmlajšo znano eneolitsko koliščarsko naselbino na Ljubljanskem barju in v Sloveniji. Na podlagi datiranega lesa in primerjave drugih arheoloških najdb utemeljujemo uvrstitev naselbine v kulturo Somogyvár-Vinkovci, kar je novost pri interpretaciji poselitvenih sprememb pred nastopom bronaste dobe na območju Ljubljanskega barja, Slovenije in sosednjih dežel. Investigations in wood and archaeological artefacts collected during rescue excavations in the drainage ditches on the location of copper-age, i. e. Eneolithic pile dwelling Založnica at Ljubljansko barje (Ljubljana Moors, Slovenia) are presented. 35% of 1315 samples were dendrochronologically investigated. We constructed three tree-ring chronologies, two of ash-wood (Fraxinus sp.) and one of oak (Quercus sp.), and reconstructed the building activities that occurred in the period of 90 years. We found out that the activities in Založnica coincided with those in another pile dwelling Parte, which existed in the same period and was located 10 km away from Založnica. Based on radiocarbon dating, the activities in Založnica ended in the 25th century BC. The last 40 years of the settlement delineate the youngest Copper Age settlement at Ljubljansko barje and in Slovenia. We describe how the dated wood and its relation to other archaeological artefacts helped us to place Zloznica in the Somogyvár-Vinkovci culture. This cultural classification constitutes a new interpretation of settlement activities before the Bronze Age began at Ljubljansko barje, in Slovenia in general, and in the neighbouring countries.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Južnič, Stane;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Piščanec, Ines;
  Publisher: I. Piščanec
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Levanič, Tom;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Kalin Golob, Monika;
  Publisher: Slavistično društvo Slovenije
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Vreg, France;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
  Country: Slovenia

  Retorika za vsakogar

 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Dragoš, Srečo;
  Publisher: Slovensko sociološko društvo, Fakulteta za družbene vede
  Country: Slovenia

  Do druge svetovne vojne sta bili za delovanje Katoliške cerkve v našem prostoru značilni dve strategiji. Vzpostavljali sta se z načinom razmejitve, skaterim je cerkveni sistem legitimiziral svojo razliko do okova, ta razlika pa je vplivala na uporabo vseh drugih razlik (do države, politike itd.). Če upoštevamo še položaj, v kakršnem se je znašla Cerkev po drugi svetovni vojni, potem lahko govorimo o štirih strategijah. Med sabo se razlikujejo predvsem ponačinu odzivanja na družbene spremembe, glede na vrednotenje razlik med posameznimi področji v družbi in po odnosu do politike.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.