Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
41 Research products, page 1 of 5

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Other ORP type
 • SE
 • Swedish
 • Publikationer från Umeå universitet

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Areljung, Sofie;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Skolverkets presentation av moduldelen: Substantiv som vatten och is är ofta utgångspunkt för undervisning i naturvetenskap. Den här delen handlar om hur man kan få syn på naturvetenskapliga processer och fenomen i vardagen genom att istället ha verb som smälta och stel...

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  From, Jörgen;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Att den svenska skolan ska vara likvärdig har länge varit såväl en självklar vision, som ett juridiskt faktum enligt Skollagen (2010:800, 1 kap, paragraf 8 & 9). Samtidigt har många skolhuvudmän problem med att erbjuda elever en likvärdig utbildning. Orsakerna till ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Popov, Oleg;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Country: Sweden

  Beprövad erfarenhet kan betraktas som en form av praxis grundad kunskap som omfattar kognitiva, praktiska och emotionella dimensioner. Om man betraktar beprövad erfarenhet som en kunskapsform så följer en fråga som är särskilt viktig för blivande lärare: Hur kan man ”lä...

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Popov, Oleg; Ödmark, Krister;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Country: Sweden

  Matematiska förmågorna är inte statiska utan det är utvecklingen som kännetecknar deras innersta egenskap och alla förmågor hos elever har potential att utvecklas. Kriterierna för olika nivåer i utvecklingen av förmågor måste synliggöras för eleverna och tillämpas i det...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Johansson, Elisabeth;
  Publisher: Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB)
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Arvidsson, Alf;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden

  Forskningsöversikt, primärt för undervisningsändamål

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  Country: Sweden

  Samverkan i fjällen

 • Other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Edlund, Johanna; Holmström, Marcus; Norin, Anna;
  Publisher: Umeå universitet, Centrum för regionalvetenskap (CERUM)
  Country: Sweden

  Utförd inom projektet ACANALYS med finansiering från EU:s strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner mfl kommuner, samt stöds av Företagarna Västerbotten och Västerbottens handelskammare. ACANALYS

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Popov, Oleg; Ödmark, Krister;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Country: Sweden

  Kommunikation är ett område man sedan länge intresserat sig för inom matematikdidaktik. Det handlar inte bara om att lära sig ett matematiskt innehåll genom att kommunicera utan att lära sig kommunicera matematiskt. Syftet med denna artikel är att belysa kommunikationsf...

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Pettersson, Fanny;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning som ska förbereda elever för framtida arbete och socialisation. Vi vet också att många skolor och kommuner har svårt att erbjuda elever en likvärdig utbildning, bland annat på grund av omfattande l...