Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
609 Research products, page 1 of 61

 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • SE
 • Swedish
 • Lund University Publications

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Westberg, Peter;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Davidsson, Henrik; Johansson, Dennis; Kowshik Chowdary, Sunkavalli;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Andersson, Fredrik N G; Jonung, Lars;
  Publisher: Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
  Country: Sweden

  Nationalekonomiska institutionen delar Finansinspektionens oro för hushållens höga skuldsättning och de negativa effekter dessa kan få på samhällsekonomin i framtiden. Institutionen ställer sig emellertid inte bakom förslaget om ett skärpt amorteringskrav. Hushållens växande skulder är orsakade av låga räntor Amorteringskravet är förvisso en metod för att motverka de låga räntornas effekt på skuldsättningen. Kravet för dock med sig en rad negativa effekter vilka klart överväger den eventuellt dämpande verkan de kan ha på skuldsättningen. Bland dessa finns negativ påverkan på fördelningen av inkomster och förmögenheter samt inlåsningseffekter. Vidare krävs en ökad byråkrati för att kunna genomföra amorteringskravet, vilket utgör en samhällsekonomisk kostnad. Erfarenheten från tidigare kreditrestriktioner av den typ som amorteringskraven representerar inbjuder inte till en repris. Institutionen anser att ett förstärkt amorteringskrav är fel väg att gå. Det enda verktyget som effektivt och omedelbart kan motverka de låga räntornas effekt på hushållens skuldsättning är högre räntor.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Norberg, Per;
  Country: Sweden
 • Other research product . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Sjögren, Alf;
  Publisher: Sydsvenska Dagbladet
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Svensson, Ola;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Maunsbach, Ulf;
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Redaktionen, LUM;
  Publisher: LUM
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ekström, Oskar;
  Publisher: Sydsvenska Dagbladet
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Hansson, Åsa; Tjernberg, Mats;
  Country: Sweden
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
609 Research products, page 1 of 61
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Westberg, Peter;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Davidsson, Henrik; Johansson, Dennis; Kowshik Chowdary, Sunkavalli;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Andersson, Fredrik N G; Jonung, Lars;
  Publisher: Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
  Country: Sweden

  Nationalekonomiska institutionen delar Finansinspektionens oro för hushållens höga skuldsättning och de negativa effekter dessa kan få på samhällsekonomin i framtiden. Institutionen ställer sig emellertid inte bakom förslaget om ett skärpt amorteringskrav. Hushållens växande skulder är orsakade av låga räntor Amorteringskravet är förvisso en metod för att motverka de låga räntornas effekt på skuldsättningen. Kravet för dock med sig en rad negativa effekter vilka klart överväger den eventuellt dämpande verkan de kan ha på skuldsättningen. Bland dessa finns negativ påverkan på fördelningen av inkomster och förmögenheter samt inlåsningseffekter. Vidare krävs en ökad byråkrati för att kunna genomföra amorteringskravet, vilket utgör en samhällsekonomisk kostnad. Erfarenheten från tidigare kreditrestriktioner av den typ som amorteringskraven representerar inbjuder inte till en repris. Institutionen anser att ett förstärkt amorteringskrav är fel väg att gå. Det enda verktyget som effektivt och omedelbart kan motverka de låga räntornas effekt på hushållens skuldsättning är högre räntor.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Norberg, Per;
  Country: Sweden
 • Other research product . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Sjögren, Alf;
  Publisher: Sydsvenska Dagbladet
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Svensson, Ola;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Maunsbach, Ulf;
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Redaktionen, LUM;
  Publisher: LUM
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ekström, Oskar;
  Publisher: Sydsvenska Dagbladet
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Hansson, Åsa; Tjernberg, Mats;
  Country: Sweden
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.