Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,493 research outcomes, page 1 of 150
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturfoskning (NINA)

  Ugedal, O., Saksgård, L.M., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017. NINA Rapport 1515. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Stortinget vedtok å utbygge elva for k...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Heggås, Jan;
  Persistent Identifiers

  Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B, Hagtvedt, M. & Heggås, J. 2016. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015 - NINA Kortrapport 12. 19 s. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms har antallet hekkende par horndykker blitt overvåket siden 2001. Siden...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Hans Chr.; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Brainerd, Scott; Brøseth, Henrik; Gundersen, Hege; Hjeljord, Olav; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning

  Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet - SKANDULV...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein I.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Johnsen, S. I. 2010. Nasjonal overvåking av edelkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus - NINA Rapport 492. 94 s. + vedlegg. DN utarbeidet i 1998 en nasjonal plan for overvåking av biologisk mangfold og ønsket at det skulle settes i gang et nasjonalt o...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Bård; Nybø, Signe;
  Persistent Identifiers

  Naturindeksens formål er å gi en kortfattet beskrivelse av naturens tilstand. Den sammenfatter og formidler tilgjengelig kunnskap om naturens tilstand og utvikling til beslutningstakere og all-mennheten, som har en intuitiv snarere enn en vitenskapelig forståelse av beg...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. (red.) 2008. Overvåking av elvemusling i Norge. Års-rapport for 2006 og 2007. - NINA Rapport 417. 60 s. Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 vassdrag i programmet. Det er gjennomført basisunder...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fløystad, Ida; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Fløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B. B., Eiken, H. G., Hagen, S. B. 2019. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2018. NINA Rapport 1658. Norsk institutt for naturforskning. Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Brandrud, T. E., Evju, M. & Skarpaas, O. 2014. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 1057. 37 s. Et nasjonalt overvåkingsprogram for kalklindeskog (utvalgt naturtype) og kalklin...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Hanssen, Øyvind Kanstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Svenning, M-A., Falkegård, M. & Hanssen, Ø.K. 2012. Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? - NINA Rapport 780. 61 s Sjørøye har kun utbredelse fra Bindal og nordover, og det finnes om lag 100 vassdrag i landsdelen som har en noenlunde livskraftig bestand av sjørøy...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hofgaard, Annika; Wilmann, Bodil Helene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hofgaard, A. & Wilmann, B. 2010. Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2009. – NINA Rapport 586. 42 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Programmet ...

  Add to ORCIDorcid
1,493 research outcomes, page 1 of 150