Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
333 Research products, page 1 of 34

 • Publications
 • Research software
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Book
 • Hungarian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gyémánt Richárd;
  Publisher: Históriaantik Könyvesház Bt.
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Pál-Molnár Elemér; Raucsik Béla; Raucsikné Varga Andrea Beáta;
  Publisher: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  unknown;
  Publisher: Budapest
  Country: Hungary
  Project: EC | COLLMOT (227878)

  A kötet a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének éves szakmai konferenciáján elhangzott előadások alapján készült rövid tanulmányokat tartalmazza. A kötet bemutatja, hogy a szakemberek és segítő szervezetek közreműködésével miként lehet elősegíteni a speciális társadalmi megsegítést igényló gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javulását, esélyegyenlőségének megvalósulását.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra;
  Publisher: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
  Country: Hungary
 • Publication . Book . 2021
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gellén Klára; Farkas Csamangó Erika; Molnár Szabolcs;
  Publisher: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Üzleti Jogi Intézet
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Bencsik, Péter;
  Publisher: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Miklos Mezosi;
  Publisher: Zenodo

  Az európai irodalom aranykorában irodalom és zene békés, boldog szimbiózisban élt egymással. Az "irodalom" szó nem is létezett akkor. Friedrich Nietzsche így fogalmaz „A literatúra, az irodalom szó fogalmisága elgondolkodtató és előítéletet is hordoz. Az írás puszta eszköze volt a nyelv művészének, aki legelébb is beszédével és énekeivel lépett a közönség elé. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mindig több művészet kapcsolódik össze, legalábbis a cselekvés és a deklamáció művészete, de lehet a zene, a dal és a tánc is.” Az "Aranykor és sex appeal – Mnémosyné leányai" című kötet abba a világba hívja az olvasót, ahol az irodalomról folytatott diskurzusban a zene „nem kívülről meghívott vendég, hanem aktív résztvevő, és elősegíti az eszmecserét”. A könyv a szerző egyetemi kurzusaira és a hozzájuk kapcsolódó kutatásaira épül. Az antik és magyar irodalmi kánon néhány jól ismert darabja mellett operák képezik a vizsgálódás tárgyát. A szerző az irodalom, a mítosz és a zene kapcsolatának új perspektívákat adó felfedezésére invitálja olvasóit.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Pappné Sziládi, Katalin; Bíró, István; Beszédes, Sándor; Gál, József; Hampel, György; László, Zsuzsanna; Deák, Dalma;
  Publisher: University of Szeged Faculty of Engineering
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Monok, István;
  Publisher: MTA Könyvtár és Információs Központ
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  BALÁZS, Katalin; MÉSZÁROS, Dóra; PODMANICZKY, László; SIPOS, Balázs;
  Publisher: Zenodo

  Ez a kézikönyv az „AGRIDIAG” elnevezésű európai uniós „Egész életen át tartó tanulás program” Leonardo da Vinci innováció-transzfer projekt keretén belül készült. Az AGRIDIAG (Az agrárkörnyezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése) projekt célja a francia Dialecte rendszer „agrár-környezeti auditor” képzési csomaggá adaptálása és tesztelése hazai, illetve portugáliai szakmai környezetben. A projektben két éven keresztül működtünk együtt három európai ország (Magyarország, Franciaország, Portugália) hét intézményével. Projektpartnereink a szakmapolitika és a gyakorlat között közvetítő, sok éves tapasztalattal rendelkező kutató és képzési intézmények, van közöttük agrárkutatással foglalkozó intézmény, agrár szakoktatásért és szaktanácsadásért felelős nemzeti intézmény, agrár szakiskola, illetve szaktanácsadó szervezet. A hazai szakmai egyeztetések és próbaképzések nyomán létrejött a Dialecte szakértők (szaktanácsadók és szaktanárok) nemzeti hálózata. Ezzel megteremtődött a témakör állandó hazai szakmai fóruma, amely nyitva áll minden érdeklődő előtt. A kézikönyv az AGRIDIAG projekt egyik legfontosabb eredménye, az agrár-környezeti auditor képzés törzsanyaga. A környezeti fenntarthatóság és a mezőgazdasági környezeti teljesítmény-mérés nemzetközi példáinak bemutatását követően a kézikönyv részletesen tárgyalja az AGRIDIAG zöld-pont rendszer működését és használatát. A mellékletek között található egy pedagógiai függelék is, az agrár-környezeti üzemi értékelő rendszer szakoktatásban történő alkalmazási lehetőségeinek elősegítése érdekében. Az AGRIDIAG projekt eredményei módszertani újdonsággal és gyakorlattal szolgálnak a szakiskolai képzésben és szaktanácsadásban a fenntartható agrár-környezetgazdálkodás területén. Remélhetőleg hozzájárulnak a környezet és gazdálkodás egymásra utaltságának jobb megértéséhez, a környezettudatosabb gazdálkodói döntéshozatalhoz, valamint a környezeti adottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodás szemléletének terjesztéséhez. A kiadvány létrejöttét az „AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése” című projekt biztosította, mely az Európai Unió „Leonardo da Vinci – az egész életen át tartó tanulás program” keretében valósul meg. A projekt azonosító száma: 2012-1-HU1-LEO05-04850, a projekt témavezetője: Balázs Katalin (agridiag@gmail.com) ISBN 978-963-269-446-7 Hivatkozás Balázs K., Mészáros D., Podmaniczky L., Sipos B. (szerk.) Kézikönyv a „DIALECTE” agrár-környezeti értékelő rendszer használatához. Szent István Egyetem. 2014., 108 oldal 1. kiadás 2014. szeptember Nyomtatott példányszám: 800 db Ez úton köszönjük az AGRIDIAG agrár-környezeti aditor képzés kidolgozásában és a próbaképzéseken, valamint a próba üzemi auditok lefolytatásában részt vett szakemberek közreműködését és gyakorlati javaslatait. A DIALECTE név a SOLAGRO védjegye. {"references": ["OECD (2001), Multifuncionality: towards an analytical framework", "OECD (2013) Providing agri-environmental public goods through collective action", "K\u00fclgazdas\u00e1g, XLVIII. \u00e9vf., 2004. j\u00falius-augusztus: T\u00f6bbfunkci\u00f3s mez\u0151gazdas\u00e1g", "K\u00f6rt\u00e1j (2010), A fenntarthat\u00f3 t\u00e1jgazd\u00e1lkod\u00e1s birtokszint\u0171 \u00e9rt\u00e9kel\u00e9se a Tisza \u00e1rter\u00e9ben, 76 old.", "K\u00f6rt\u00e1j (2012), Z\u00f6ld-pont bevezet\u00e9s\u00e9nek lehet\u0151s\u00e9gei Mark\u00f3c t\u00e9rs\u00e9g\u00e9ben, 86 old.", "K\u00f6rnyezet \u00e9s T\u00e1jgazd\u00e1lkod\u00e1si Int\u00e9zet (2005), Als\u00f3-Tiszavid\u00e9ki Agr\u00e1r\u00f6kol\u00f3giai Monitoring Rendszer, 48 old.", "Peter Mayrhofer (2013), Climate ecopoints for farmers within the Lower Austrian Ecopoints Programme, 10 pgs", "Solagro (2011), Manuel Dialecte, 62 pgs", "FiBL (2013), Sustainability Monitoring and Assessment RouTine (SMART), Ablauf SMART Farm- Assessment, 18 pgs", "FiBL (2013), SMART - Paradigmenwechsel in der Nachhaltigkeitsbewertung, 8 pgs", "www.oekopunkte.at", "www.fibl.org", "dialecte.solagro.org"]}

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
333 Research products, page 1 of 34
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gyémánt Richárd;
  Publisher: Históriaantik Könyvesház Bt.
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Pál-Molnár Elemér; Raucsik Béla; Raucsikné Varga Andrea Beáta;
  Publisher: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  unknown;
  Publisher: Budapest
  Country: Hungary
  Project: EC | COLLMOT (227878)

  A kötet a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének éves szakmai konferenciáján elhangzott előadások alapján készült rövid tanulmányokat tartalmazza. A kötet bemutatja, hogy a szakemberek és segítő szervezetek közreműködésével miként lehet elősegíteni a speciális társadalmi megsegítést igényló gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javulását, esélyegyenlőségének megvalósulását.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Vidákovich, Tibor; Fűz, Nóra;
  Publisher: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
  Country: Hungary
 • Publication . Book . 2021
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gellén Klára; Farkas Csamangó Erika; Molnár Szabolcs;
  Publisher: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Üzleti Jogi Intézet
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Bencsik, Péter;
  Publisher: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Miklos Mezosi;
  Publisher: Zenodo

  Az európai irodalom aranykorában irodalom és zene békés, boldog szimbiózisban élt egymással. Az "irodalom" szó nem is létezett akkor. Friedrich Nietzsche így fogalmaz „A literatúra, az irodalom szó fogalmisága elgondolkodtató és előítéletet is hordoz. Az írás puszta eszköze volt a nyelv művészének, aki legelébb is beszédével és énekeivel lépett a közönség elé. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mindig több művészet kapcsolódik össze, legalábbis a cselekvés és a deklamáció művészete, de lehet a zene, a dal és a tánc is.” Az "Aranykor és sex appeal – Mnémosyné leányai" című kötet abba a világba hívja az olvasót, ahol az irodalomról folytatott diskurzusban a zene „nem kívülről meghívott vendég, hanem aktív résztvevő, és elősegíti az eszmecserét”. A könyv a szerző egyetemi kurzusaira és a hozzájuk kapcsolódó kutatásaira épül. Az antik és magyar irodalmi kánon néhány jól ismert darabja mellett operák képezik a vizsgálódás tárgyát. A szerző az irodalom, a mítosz és a zene kapcsolatának új perspektívákat adó felfedezésére invitálja olvasóit.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Pappné Sziládi, Katalin; Bíró, István; Beszédes, Sándor; Gál, József; Hampel, György; László, Zsuzsanna; Deák, Dalma;
  Publisher: University of Szeged Faculty of Engineering
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Monok, István;
  Publisher: MTA Könyvtár és Információs Központ
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  BALÁZS, Katalin; MÉSZÁROS, Dóra; PODMANICZKY, László; SIPOS, Balázs;
  Publisher: Zenodo

  Ez a kézikönyv az „AGRIDIAG” elnevezésű európai uniós „Egész életen át tartó tanulás program” Leonardo da Vinci innováció-transzfer projekt keretén belül készült. Az AGRIDIAG (Az agrárkörnyezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése) projekt célja a francia Dialecte rendszer „agrár-környezeti auditor” képzési csomaggá adaptálása és tesztelése hazai, illetve portugáliai szakmai környezetben. A projektben két éven keresztül működtünk együtt három európai ország (Magyarország, Franciaország, Portugália) hét intézményével. Projektpartnereink a szakmapolitika és a gyakorlat között közvetítő, sok éves tapasztalattal rendelkező kutató és képzési intézmények, van közöttük agrárkutatással foglalkozó intézmény, agrár szakoktatásért és szaktanácsadásért felelős nemzeti intézmény, agrár szakiskola, illetve szaktanácsadó szervezet. A hazai szakmai egyeztetések és próbaképzések nyomán létrejött a Dialecte szakértők (szaktanácsadók és szaktanárok) nemzeti hálózata. Ezzel megteremtődött a témakör állandó hazai szakmai fóruma, amely nyitva áll minden érdeklődő előtt. A kézikönyv az AGRIDIAG projekt egyik legfontosabb eredménye, az agrár-környezeti auditor képzés törzsanyaga. A környezeti fenntarthatóság és a mezőgazdasági környezeti teljesítmény-mérés nemzetközi példáinak bemutatását követően a kézikönyv részletesen tárgyalja az AGRIDIAG zöld-pont rendszer működését és használatát. A mellékletek között található egy pedagógiai függelék is, az agrár-környezeti üzemi értékelő rendszer szakoktatásban történő alkalmazási lehetőségeinek elősegítése érdekében. Az AGRIDIAG projekt eredményei módszertani újdonsággal és gyakorlattal szolgálnak a szakiskolai képzésben és szaktanácsadásban a fenntartható agrár-környezetgazdálkodás területén. Remélhetőleg hozzájárulnak a környezet és gazdálkodás egymásra utaltságának jobb megértéséhez, a környezettudatosabb gazdálkodói döntéshozatalhoz, valamint a környezeti adottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodás szemléletének terjesztéséhez. A kiadvány létrejöttét az „AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése” című projekt biztosította, mely az Európai Unió „Leonardo da Vinci – az egész életen át tartó tanulás program” keretében valósul meg. A projekt azonosító száma: 2012-1-HU1-LEO05-04850, a projekt témavezetője: Balázs Katalin (agridiag@gmail.com) ISBN 978-963-269-446-7 Hivatkozás Balázs K., Mészáros D., Podmaniczky L., Sipos B. (szerk.) Kézikönyv a „DIALECTE” agrár-környezeti értékelő rendszer használatához. Szent István Egyetem. 2014., 108 oldal 1. kiadás 2014. szeptember Nyomtatott példányszám: 800 db Ez úton köszönjük az AGRIDIAG agrár-környezeti aditor képzés kidolgozásában és a próbaképzéseken, valamint a próba üzemi auditok lefolytatásában részt vett szakemberek közreműködését és gyakorlati javaslatait. A DIALECTE név a SOLAGRO védjegye. {"references": ["OECD (2001), Multifuncionality: towards an analytical framework", "OECD (2013) Providing agri-environmental public goods through collective action", "K\u00fclgazdas\u00e1g, XLVIII. \u00e9vf., 2004. j\u00falius-augusztus: T\u00f6bbfunkci\u00f3s mez\u0151gazdas\u00e1g", "K\u00f6rt\u00e1j (2010), A fenntarthat\u00f3 t\u00e1jgazd\u00e1lkod\u00e1s birtokszint\u0171 \u00e9rt\u00e9kel\u00e9se a Tisza \u00e1rter\u00e9ben, 76 old.", "K\u00f6rt\u00e1j (2012), Z\u00f6ld-pont bevezet\u00e9s\u00e9nek lehet\u0151s\u00e9gei Mark\u00f3c t\u00e9rs\u00e9g\u00e9ben, 86 old.", "K\u00f6rnyezet \u00e9s T\u00e1jgazd\u00e1lkod\u00e1si Int\u00e9zet (2005), Als\u00f3-Tiszavid\u00e9ki Agr\u00e1r\u00f6kol\u00f3giai Monitoring Rendszer, 48 old.", "Peter Mayrhofer (2013), Climate ecopoints for farmers within the Lower Austrian Ecopoints Programme, 10 pgs", "Solagro (2011), Manuel Dialecte, 62 pgs", "FiBL (2013), Sustainability Monitoring and Assessment RouTine (SMART), Ablauf SMART Farm- Assessment, 18 pgs", "FiBL (2013), SMART - Paradigmenwechsel in der Nachhaltigkeitsbewertung, 8 pgs", "www.oekopunkte.at", "www.fibl.org", "dialecte.solagro.org"]}

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.