Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Liv Helene Willumsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Publisert versjon er også tilgjengelig hos utgiver: http://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2016-02-07

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rognald Heiseldal Bergesen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Published version. Source at http://dx.doi.org/10.7557/13.3689. The interior of the parish church at Trondenes in Harstad in Northern Norway is one of the best-preserved medieval interiors in Scandinavia. Four of its reredos have survived, three of them in situ. A signi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vasaasen, Jan Ove; Aas, Øystein; Skurdal, Jostein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Sportsfisket i snever betydning har sin moderne opprinnelse som et overklassefenomen i England for mer enn 400 år siden. Sportsfiske slik vi bruker det er et fritidsfenomen, hvor målet ikke er å få mest fisk, men den beste opplevelsen. Sportsfisket ble overført til den ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frode Lerum Boasson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Denne artikkelens tittel er en omformulering av den berømte karakteristikken Georg Brandes ga Friedrich Nietzsche da han introduserte den tyske filosofen i en rekke forelesninger våren 1888 som senere ble trykket under overskriften «Aristokratisk radikalisme: En Afhandl...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lise Bender Jørgensen; Dagfinn Moe;
  Persistent Identifiers

  Over many years, illustrator Miranda Bødtker (1896–1996) carried out drawings for botanists, zoologists and archaeologists at Bergen Museum, the University of Bergen. After her death, thousands of drawings were discovered in her estate. Among them were numerous unpublis...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglund, Birgitta; Solem, Thyra Lise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Munningen av Trondheimsfjorden strekker seg langt inn i landet mot øst. Ferdselsveier langs de store elvene fører videre fra Trondheimsfjorden til Bottenhavet. Her diskuteres maktkontinuitet ved fjordmunningen ut fra materielle levninger fra yngre bronsealder til tidlig...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hans-Olav Hodøl; Roy Emanuelsen; Geir Christian Johannessen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Store deler av Norge ble digitale da landet nærmest stengte ned våren 2020. Denne artikkelen dreier seg om hva som skjedde da kirker og menigheter byttet kirkerommet med det digitale rom som følge av korona-pandemien. Det ble holdt gudstjenester og til og med...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Peter Svare Valeur;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Artikkelen nærleser den såkalte bie-sekvensen i Sylvia Plaths diktsamling Ariel (1965) bestående av dikt om bier og birøkt («The Bee Meeting», «The Arrival of the Bee Box», «Stings», og «Wintering»). Jeg vil vise hvordan bie-diktene sentrerer seg rundt det so...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordeide, Sæbjørg Walaker;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Viking Age art is dominated by animal motifs. In particular, the so-called ‘gripping-beasts’ spread from the end of the eighth century. This article discusses a couple of examples of motifs on archaeological objects in which people and animals are combined, namely from ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæter, Oddrun; Aure, Venke; Bergaust, Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Common ground

  This article present a case study of artists' role in urban development processes. The focus is upon an evacuation process from a factory building where about 250 artists lived and worked, and how they managed to get back into the building some months later. We put this...

  Add to ORCIDorcid
20 research outcomes, page 1 of 2