Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
187,367 Research products

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Norwegian
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Vitenskapsmuseet, NTNU (arkeologi);

  Samling med 2 Gravrøyser innen et areal på ca. 20 x 8 meter. Lengst mot NØ, og omtrent midt på haugen, Røys 1. Rund, uklart markert da den er rotet og utkastet. Består vesentlig av mosedekt rundkamp og bruddstein. Også en del gressvekst og flere middels høye grantrær. Røysen er bare synlig på noen meters avstand pga skogen. Mål: diameter ca. 7 meter, høyde 0,7 meter. Ca. 5 meter SV for røys 1: 2. Røys. Om mulig enda mer rotet og utkastet rundrøys. Uklart markert. Også denne består av rundkamp og bruddstein. Mosebevokst og tett bevokst av grantrær. Derfor enda mindre synlig enn røys 1. Mål: diameter ca. 8 meter, høyde ca. 0,45 meter. 2012: Geometri endret.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2004
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2004
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Liten rund gravhaug, ca 7m i diameter og 0,8m høy. Gravhaugen er lyng bevokst, og to store graner står oppe på selve haugen. I øst går det et lite bekkefar som går kant i kant med gravhaugens ytre avgrensing.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2012
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2012
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Fornminne: Kullgrop,

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2015
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2015
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Det ble registrert 35 automatisk freda kulturminner hvorav det ene innehold et gjenstandsfunn i form av et sverd fra merovingertid. Registreringene omfatter 9 kokegroper, 1 stolpehull, 4 stolpehull/kokegroper, 12 stolpehull/groper, 3 koksteinskonsentrasjoner, 2 uspesifiserte groper, 1 kullkonsentrasjon, 4 røyser . 139902-30 undersøkt av KHM 2012.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2010
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2010
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2011
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2011
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2010
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2010
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2011
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2011
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Konisk brikke i bly, spillebrikke?

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Rogaland fylkeskommune;

  Stakktuft, 7 m i diameter, synlig. Stakktuften er en steinsirkel med en enkelt stakk, dvs skoning i midten.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Lokalitet med to svake forsenkninger i rullestein på kanten av terrasse. Terrassekanten er ca. 20 moh. og stuper bratt ned mot ca. 6 til 8 moh. hvor terrenget flater ut mot fjæra. Forsenkningene ("tuftene") er ovale i formen og ca. 1,5 x 2,5 m. i diameter. Den ene er litt større enn den andre. De er ikke nedgravde, dvs. stein ser ikke ut til å være flyttet på, de fremstår mer som nedslitt/nedtråkket (mulig avtrykk etter telt).

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  I sør ligg det ein sirkel av små steinar og med to steinar inni. Sirkelen har ca. 1,5 m diameter. På vestsida av denne ligg det ein bearbås (steinar lagde i form av ein U) der U-en har opning mot nord og er lukka mot sør. Nord for den fyrst nemnde sirkelen ligg det ein annan sirkel av små steinar med tre steinar inni. Sirkelen har ca. 2 m diameter. Alt saman held på med å gro under i lyng. Det er uvisst om desse sirklane verkeleg er likkviler. Dei ligg iallfall i den gamle vegen som gjekk frå Apåsland om nordsida av Smørtjønn til Hattefossen og vidare over Skòrehei til Butveit.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Funnsted for mulig ringspenne. Diameter 17,89 mm. Funnet ved metallsøk av Magnus Meistad i åker 10 cm under overflaten 03.05.2016 i et område som er kartlagt som planert i Skog og landskaps sin database. I aksesjonsnummer 2016/91 var det i tillegg vedlagt en ring i kobberlegering, beskrevet som ringspenne uten nål (Askeladden ID: 220759). Gjenstanden har ikke latt seg identifisere av NTNU-Vitenskapsmuseet. Muligens er det en ringspenne som foreslått, men det kan også tilhøre noe annet. Da det virker usannsynlig at gjenstanden vil la seg identifisere eller datere på noe vis vil den ikke bli innlemmet i samlingen. Gjenstanden er levert tilbake til Magnus Meistad.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Lav, rund gravrøys, ca. 3,2 meter i diameter og mindre enn 50 cm høy. Bygd av stein i ca. håndballstørrelse, bevokst med mose og lav. Ligger på en naturlig haug som er en del av et øst-vestgående høydedrag, en tør rabb i myr. Det er godt utsyn fra røysa utover myra til alle kanter, samt mot skaret i sørvest.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2019
   Data sources: B2FIND
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
187,367 Research products
 • Authors: Vitenskapsmuseet, NTNU (arkeologi);

  Samling med 2 Gravrøyser innen et areal på ca. 20 x 8 meter. Lengst mot NØ, og omtrent midt på haugen, Røys 1. Rund, uklart markert da den er rotet og utkastet. Består vesentlig av mosedekt rundkamp og bruddstein. Også en del gressvekst og flere middels høye grantrær. Røysen er bare synlig på noen meters avstand pga skogen. Mål: diameter ca. 7 meter, høyde 0,7 meter. Ca. 5 meter SV for røys 1: 2. Røys. Om mulig enda mer rotet og utkastet rundrøys. Uklart markert. Også denne består av rundkamp og bruddstein. Mosebevokst og tett bevokst av grantrær. Derfor enda mindre synlig enn røys 1. Mål: diameter ca. 8 meter, høyde ca. 0,45 meter. 2012: Geometri endret.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2004
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2004
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Liten rund gravhaug, ca 7m i diameter og 0,8m høy. Gravhaugen er lyng bevokst, og to store graner står oppe på selve haugen. I øst går det et lite bekkefar som går kant i kant med gravhaugens ytre avgrensing.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2012
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2012
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Fornminne: Kullgrop,

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2015
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2015
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Det ble registrert 35 automatisk freda kulturminner hvorav det ene innehold et gjenstandsfunn i form av et sverd fra merovingertid. Registreringene omfatter 9 kokegroper, 1 stolpehull, 4 stolpehull/kokegroper, 12 stolpehull/groper, 3 koksteinskonsentrasjoner, 2 uspesifiserte groper, 1 kullkonsentrasjon, 4 røyser . 139902-30 undersøkt av KHM 2012.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2010
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2010
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2011
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2011
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2010
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2010
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2011
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2011
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Konisk brikke i bly, spillebrikke?

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Rogaland fylkeskommune;

  Stakktuft, 7 m i diameter, synlig. Stakktuften er en steinsirkel med en enkelt stakk, dvs skoning i midten.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Lokalitet med to svake forsenkninger i rullestein på kanten av terrasse. Terrassekanten er ca. 20 moh. og stuper bratt ned mot ca. 6 til 8 moh. hvor terrenget flater ut mot fjæra. Forsenkningene ("tuftene") er ovale i formen og ca. 1,5 x 2,5 m. i diameter. Den ene er litt større enn den andre. De er ikke nedgravde, dvs. stein ser ikke ut til å være flyttet på, de fremstår mer som nedslitt/nedtråkket (mulig avtrykk etter telt).

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  I sør ligg det ein sirkel av små steinar og med to steinar inni. Sirkelen har ca. 1,5 m diameter. På vestsida av denne ligg det ein bearbås (steinar lagde i form av ein U) der U-en har opning mot nord og er lukka mot sør. Nord for den fyrst nemnde sirkelen ligg det ein annan sirkel av små steinar med tre steinar inni. Sirkelen har ca. 2 m diameter. Alt saman held på med å gro under i lyng. Det er uvisst om desse sirklane verkeleg er likkviler. Dei ligg iallfall i den gamle vegen som gjekk frå Apåsland om nordsida av Smørtjønn til Hattefossen og vidare over Skòrehei til Butveit.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Funnsted for mulig ringspenne. Diameter 17,89 mm. Funnet ved metallsøk av Magnus Meistad i åker 10 cm under overflaten 03.05.2016 i et område som er kartlagt som planert i Skog og landskaps sin database. I aksesjonsnummer 2016/91 var det i tillegg vedlagt en ring i kobberlegering, beskrevet som ringspenne uten nål (Askeladden ID: 220759). Gjenstanden har ikke latt seg identifisere av NTNU-Vitenskapsmuseet. Muligens er det en ringspenne som foreslått, men det kan også tilhøre noe annet. Da det virker usannsynlig at gjenstanden vil la seg identifisere eller datere på noe vis vil den ikke bli innlemmet i samlingen. Gjenstanden er levert tilbake til Magnus Meistad.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Lav, rund gravrøys, ca. 3,2 meter i diameter og mindre enn 50 cm høy. Bygd av stein i ca. håndballstørrelse, bevokst med mose og lav. Ligger på en naturlig haug som er en del av et øst-vestgående høydedrag, en tør rabb i myr. Det er godt utsyn fra røysa utover myra til alle kanter, samt mot skaret i sørvest.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2019
   Data sources: B2FIND