Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
695 research outcomes, page 1 of 70
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kandal, Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Master i psykisk helsearbeid - Nord universitet 2019

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Alværen, Marianne; Hystad, Therese;
  Persistent Identifiers

  Balansert målstyring er eit styringssystem som har hatt eit gjennombrot dei siste åra, og denne masterutgreiinga gjev eit innblikk i korleis balansert målstyring fungerar i Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi samla inn data ved hjelp av kvalitative intervju, og ved å nytte...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vedeld, Sunniva Velle;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Samandrag Formålet med denne studien har vore å undersøkje korleis tre digitale lærebøker gjev rom for differensiering gjennom korleis leseopplæringstekstane i begynnaropplæringa er oppbygd. Problemstillinga er: «Korleis er leseopplæringstekstane i tre digitale lærebøke...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Helsing, Torunn Svalastog;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ødegård, Randi Haugen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Samandrag Tittel: Dialektutvikling hos barn og ungdom på industristadane Odda og Tyssedal Student: Randi Haugen Ødegård Rettleiar: Professor Gunnstein Akselberg Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet i Bergen Mai 2013 Denne sosiolingvis...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fauske, Anne Marte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Fisk nytta til styrking av populasjonar som veks opp hjå klekkeri, har vist seg å ha høgare dødelegheit enn vill fisk. Hovudårsakane til dette er svolt og predasjon. Med føremål å auke andelen fisk som overlev har ein i tidlegare studiar utført eksperiment og vist at op...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Floen, Kine Renate;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne studien har løysingsstrategiar for å omsetje mellom ulike representasjonar av lineære funksjonar vore i fokus. Følgande forskingsspørsmål har vore grunnlag for arbeidet: 1. Kva løysingsstrategiar brukar elevar i matematikkfaget 1P når dei skal omsetje mellom uli...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæther, Ingunn Gidske;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I dette masterprosjektet er hovudfokuset på gravide kvinner og deira kvardag. Ved hjelp av kvalitative forskingsintervju av åtte kvinner tilsette i fulltidsstillingar i helsevesenet, har eg fått mykje kunnskap om svangerskap, og om korleis graviditeten påverka desse kvi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Torkelsen, Christian N; Myklebust, Jørn Jakob Hamsaas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  In this study we examined the relation between a new measurement tool of psychopathy (CAPP) and negative affectivity (anxiety and depression, measured by HADS). There was no relation between the total scores of both tests, but closer examination revealed a positive corr...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berdal, Inger Line;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Utmarka har i lang tid vore ein viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i Noreg, særleg i form av utmarksbeite. Utmarksbeite er grunnlaget for sauenæringa, der ein haustar frå ein fornybar ressurs. Den tradisjonelle nyttinga av utmarka i form av beiting bidreg ti...

  Add to ORCIDorcid
695 research outcomes, page 1 of 70