Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
937 research outcomes, page 1 of 94
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Muren, Maria;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i læring og undervisning Avdeling for lærarutdanning, kultur og idrett Studiestad Sogndal Denne studien undersøker nettbrett som reiskap i den første lese- og skriveopplæringa. På bakgrunn av at stadig fleire skular innfører 1:1-forhold med digitale verktøy, alts...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvalvik, Karoline Jacobsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å sty...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berge, Tord;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Hovudtemaet i denne oppgåva, er ettervern i den norske barnevernstenesta. Dette er eit oppfølgingstilbod som gis til barnevernsbarn frå dei er 18 til 23 år. Målet med denne oppfølginga er å gi dei den støtta og rettleiinga dei treng for ein god overgang til eit sjølvste...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås;
  Publisher: Akademika forlag
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Oppedal, Malene;

  Grunnskulelærarutdanning PE379 Mai 2014 Kva vektlegg erfarne lærarar på ungdomsskulen i si klasseleiing? Eg vil belyse og utdjupe problemstillinga gjennom desse to forskingsspørsmåla: - Kva vektlegg erfarne lærarar for å etablere struktur og reglar? - Kva vektlegg erfar...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Borgund, Solveig Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 2010 lanserte dåverande Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Ny Giv – «ein nasjonal dugnad mot fråfall». For første gong blei det rulla ut eit så omfattande tiltak retta mot å få ned fråfallet i vidaregåande skule. Ny Giv skulle involvere både ungdomstrinnet og vidareg...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hope, Brita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Samandrag Denne studien tek sikte på å undersøke samanhengen mellom utviklinga av stølsdrift og samfunnsendringar i indre Sogn i jarnalderen og mellomalderen. Eit stort tal tufteanlegg i utmarks- og fjellområde i indre Sogn er registrerte og granska dei siste 40 åra. De...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Linga, Bård;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne teksten skal handle om større musikkfaglige prosjekt i grunnskulen, eksempelvis musikal, revy og storkonsertar, og kva innvirkning denne typen prosjekt kan ha på sosiale ferdighetar, samarbeidsferdighetar, inkludering og fellesskapsfølelse innad i ei elevgruppe un...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vefring, Idun Nessestrand;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  The focus of this master thesis lies on the possibility to identify the source of the minerogenic material in proglacial lake sediments, downstream the glacier Nordfonna. The identification is based on the comparison between lake sediments and catchment samples. At the ...

  Add to ORCIDorcid
937 research outcomes, page 1 of 94