Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
24 research outcomes, page 3 of 3
 • other research product . Other ORP type . 2001
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Havforskningsinstituttet;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Article . 1979
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nakken, Odd;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Godøy, Hallvard;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Uønskt fangst av kongekrabbe i torskefisket vert redusert monaleg ved å bruka stolpegarn. Forsøksfiske viser at stolpegarn som er løfta ein meter over botnen, gir tilfredsstillande fiskefangst.

 • publication . Report . 1990
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Senneset, Harald; Smedstad, Odd M.; Nedreaas, Kjell Harald;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 1985 starta Havforskningsinstituttet undersøkjingar for om mogeleg å få eit mål på årsklassestyrken av sei allereie på 0-gruppe stadiet. Dei kartlagde årsklassane i 1985 og 1986 byrjar no å gjere seg gjeldande i fisket, men foreløpig er det klart at 1985-årsklassen er...

24 research outcomes, page 3 of 3