Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
1,237 research outcomes, page 1 of 124
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vedeld, Sunniva Velle;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway

  Samandrag Formålet med denne studien har vore å undersøkje korleis tre digitale lærebøker gjev rom for differensiering gjennom korleis leseopplæringstekstane i begynnaropplæringa er oppbygd. Problemstillinga er: «Korleis er leseopplæringstekstane i tre digitale lærebøke...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvalvik, Karoline Jacobsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å sty...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solvang, Ove Lønning;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Master idrettsvitskap Idrett/Høgskulen på Vestlandet- Sogndal/Norges Idrettshøgskule Innleveringsdato: 30.05.2018 Studiedesign: Systematisk oversikt Bakgrunn: Korsryggsmerter er eit av det største helseproblema i den vestlege verden. Det er motstridande funn i den evide...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Farsund, Mali Storvik;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  PE379 1 BO 2018 VÅR Grunnskulelærarutdanning 5.-10. PE379 1 BO 2018 VÅR Grunnskulelærarutdanning 5.-10.

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Muren, Maria;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Master i læring og undervisning Avdeling for lærarutdanning, kultur og idrett Studiestad Sogndal Denne studien undersøker nettbrett som reiskap i den første lese- og skriveopplæringa. På bakgrunn av at stadig fleire skular innfører 1:1-forhold med digitale verktøy, alts...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ersland, Elisabeth Habbestad;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet
  Country: Norway

  Grunnskulelærar GLU 1-7. Deltid Høgskulen på Vestlandet/Avd. Stord DLU1-PEL 415

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Legland, Elin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
  Country: Norway

  Master i undervisningsvitskap, deltid Denne masteroppgåva tek for seg lærar si oppleving av å vere vegleiar for elevar, og ser på tema gjennom ein fenomenologisk studie. Forskinga er gjort gjennom ein kvalitativ studie av data samla gjennom semistrukturerte intervju frå...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søgnesand, Anne Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solheim, Håkon;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
  Country: Norway

  Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk Denne oppgåva er eit casestudie i samfunnsfag, der World Peace Game (WPG) blir vurdert som undervisingmetode. 60 elevar i 10.klasse frå ein norsk skule gjennomførde dette dramapedagogiske rollespelet, der politisk simulering er sentr...

1,237 research outcomes, page 1 of 124