Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,333 research outcomes, page 1 of 334
 • publication . Article . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Omholt, Per Åsmund;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Novus

  This article is based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community Krøds - herad in the county of Buskerud between 1915 and 195...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Soldal, Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Barnehagelærarutdanninga BLU3-1006 7. januar 2019 BLU3-1006

 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil; Askeland, Knut Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Telemarksforsking Bø

  I slutten av november 2005 blei Telemarksforsking-Bø engasjert for å gjennomføre ei konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing mellom Bokn og Tysvær. Utgreiinga gjev ikkje nokon tilråding eller bestemt konklusjon om samanslåing eller ikkje. I rapporten har v...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 1979
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fykse, Haldor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Utgitt av Landbruksbokhandelen.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørskog, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I masteroppgåva gjer eg ei romleg nærlesing av Hanne Ørstaviks roman Hyenene (2012). Utgangspunktet for den romlege lesinga er å sjå korleis hovudpersonen Siv definerer seg sjølv med utgangspunkt i den romlege dimensjonen i romanen. K...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rogne, Jannike Gangstø;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Denne masteroppgåva har tatt utgangspunkt i problemstillinga: Korleis forstår tilsette ved barnevernstiltak for ungdom, eigd av ein diakonal stiftelse, organisasjonen sitt verdimessige og diakonale særpreg? Oppgåva er retta inn mot den diakonale institusjonen Styve Gard...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjaadal, Ragnhild Stende;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høystad, Ole Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne artikkelen handlar om forholdet mellom kjenslene og hjernen, korleis vårt kjensleliv er bestemt og betinga av korleis hjernen biologisk er oppbygd og nevrofysiologisk er sett saman. Artikkelen er ei vidareføring av eller eit tillegg til boka Hjertets kulturhistori...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ugulen, Jo Rune;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
3,333 research outcomes, page 1 of 334