Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
538 Research products
Relevance
arrow_drop_down
unfold_lessCompact results

 • 2023-2023
 • Open Access
 • Publications
 • Other research products
 • Other ORP type
 • TR
 • Turkish

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Demir, Abdullah;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ankara Yıldırım Beya...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zileli, Mehmet;

  Bu çalışma, deneysel bir modelde omurilik travmasının elektro- fizyolojik ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirmek, bunlara ve motor fonksiyona bazı tedavi şekillerinin etkilerini araş tırmak için planlanmıştır. Bu amaçla deney hayvanı' olarak 56 adet beyaz sıçan kullanılmış tır, intraperitoneal pentobarbital anestezisi ile orta dorsal laminektomi yapılmış ve Allen 'in modi fi ye ağırlık düşürme yönte mi ile 10-80 gm-cm şiddetinde travmalar uygulanmıştır. 7 denekte yapılan spontan elektromyelogram kayıtlarında, travma ile anlam lı değişiklikler olduğu görülmüştür. Bunların 6 sında travmadan 6 saat sonra alınan histolojik kesitler, travma şiddeti ile orantılı santral hemorajik nekroz yüzdelerinin varlığını göster miştir. Diğer 47 hayvanda somatosensoryel uyartı İmiş potansiyel (SEP) kayıtları yapılmıştır. Bunların 9 unda kayıt için kafa derisi altına konan iğne el ektr odlar, 38 inde paryetal epidural vida elektrodlar kullanılmıştır. Epidural kayıtlamanın diğerine göre üstün olduğu görülmüştür. Her hayvana travmadan önce, travmadan 12 saat sonra ve 14 gün sonra olmak üzere 3 kez SEP kaydı yapıl mıştır. Travma sonrası her iki bacağın stimülasyonunun önemi vurgul anmı şt ı r. 14 hayvana 2 mi %0.9 luk NaCl, 5 hayvana 2 mgr/kgr naloxone, 9 hayvana 10 mgr/kgr naloxone, 10 hayvana 15 mgr/kgr methylpredni- solone, 9 hayvana ise %40 lık solüsyon içinde 2 gr/kgr dimethyl 233sulfoxide verilmiştir. İlaçlar B0 gm-cm şiddetindeki travmadan 45 dakika sonra intraperitoneal bolus enjeksiyonlar şeklinde verilmiştir. Bu 5 grup hayvanın SEP lerinin ve 14 gün süreyle günlük motor fonksiyonlarının karşılaştırılması sonucunda; 7.0.9 luk NaCl veri.len grupla methyl prednisolone grubunun bir farkı olmadığı, naloxone 'un aksonal iletime ve az miktarda motor fonk siyona yararlı olduğu, dimethyl sulfoxide'in hem aksonal iletimi hem de motor fonksiyonu belirgin düzelttiği görülmüştür. 234

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Korkmaz, Dicle;

  No sponsor

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Antalya Bilim Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Antalya Bilim Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kahraman, Nilüfer;

  Introduction: Patient satisfaction with information on the patient's values and expectations of the level and quality of care that met the basic criteria is defined as. Patient satisfaction in emergency medicine literature is becoming increasingly important in recent years. Emergency medical service, good physical conditions for a quality building, medical equipment, skilled manpower, as well as characteristics of patients admitted to emergency service in that area must be well known. Opportunity for the development of many complaints. Stating a negative opinion about the quality of service to patients and relatives of the patient, in fact, allow us to solve problems. The purpose of this study, covering the period 11years period made for the emergency department of Ege University Medical Faculty Hospital, patients or their relatives complained of the examination of applications and to provide appropriate solutions.Methods: Ege University Hospital between 2001-2011 Public Relations unit, discipline and for preliminary review by the Director of Criminal Affairs unit and the hospital sent to the emergency department complaining of persons or institutions for a total of 474 petitions were two applicants. The data obtained were transferred to SPSS for Windows 16.0 statistical program. Spearman rank correlation test was used for correlation analysis between the groups. Frequency differences between the parametric analyzes, chi-square test for categorical variables were analyzed.Findings: This study examined 733 pieces of the application form complaint-satisfaction. 259 (35. 3%) application are not taken in the study. Applications are not taken in the study; 37 (5%) repeated references, 59 (8%) for the acquisition of information sent to the petitions, 34 (4.6%) of patients and their relatives are pleased petitions, 37 (5%) complaints by patients or relatives of patients who complain of the forms of credentials belonging to or granted to that complaint, which clearly stated to belong to the clinic for the investigation of making, the information can not be reached, 92 (12.6%) were excluded because of complaints by the different clinics.The number of patients presenting to the emergency department over the years and these rates were complaints over the years, among them there was a strong correlation (r = 0.979, p = 0.009). As the number of patients admitted to the emergency department was found to increase the number of complaints. All years of complaints by the number of patients admitted to the emergency department in 2010, this ratio is taken into consideration, there was a maximum.651 subject of the complaint is examined, 72.8% working arrangements applications for complaints (n = 474), 20.9% of applications related to medical malpractice claims (n = 136), complaining about the physical structure 6.3% (n = 41) were found to be the rate. About 33.8% of physicians complained of emergency medicine physicians, emergency medicine, while others were from outside physicians. Over the years, as a general increase in complaints to the emergency department medical malpractice claims, but in these complaints, general complaints were reduced in the ratio since 2006. Medical malpractice claims, the most frequent consultant physicians (10.5%), the second most common rotationer assistants (9%) were found to have been made.Complaints about working arrangements examined, the more complaints the subject "negative behavior of the staff" and the second most common "is a long waiting time" was about. "Waiting time is long" is examined complaints about, the rate of 40.4% "in the emergency department waiting for any admission to a clinic," 25.5% percent, while "holding triaj" was established. "Waiting longer duration" of complaints about "holding triaj" is related to the service related to the emergency department, other non-hospital emergency service organization of the causes of the detention was due to hardship.In the examination of all complaints to result, %95. 9 's (n = 624) the results achieved, and only % 16. 3 `s (n = 106) were deemed necessary by further investigation.Results: In Turkey within the scope of the health transformation program in recent years due to the ever-changing concept, patients in hospitals differs from expectations. Emergency services are very important role in the functioning of hospitals, and emergency services are different from other clinics.In the emergency departments, emergency fascilities, the responsibility of the medical experts in this area, have been trained in emergency medical services, and a sufficient number of experienced surgeon, with the participation of nurses and other staff must be organized so as to perform as a whole.Emergency services, carried out by a multidisciplinary team within the hospital. The majority of complaints to the emergency department with the operation of the hospital's emergency service that are not related. Collecting more data on this subject, arrangements in, a healthy debate about what to do in order to ensure the reference contains more than complain, prospectively designed studies are needed. Giriş: Hasta memnuniyeti ?hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren ve bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt? olarak tanımlanmaktadır. Acil Tıp literatüründe hasta memnuniyeti son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Kaliteli bir acil tıp hizmeti için fiziki şartları iyi bina, tıbbi donanım, kalifiye insan gücü yanında, o bölgede acil servise başvuran hasta özelliklerinin de iyi biliniyor olması gerekir. Birçok şikâyet gelişim için fırsattır. Servis hizmeti kalitesi hakkında olumsuz görüş bildiren hastalar ve hasta yakınları, aslında problemlerin çözümü için olanak sağlarlar. Bu çalışmanın amacı, 11 yıllık dönemi kapsayan sürede Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine yönelik yapılmış olan, hasta veya hasta yakınlarına, kurumlara ait şikâyet başvurularının incelenmesi, şikâyet nedenlerin belirlenerek uygun çözüm önerileri sunabilmektir.Araç ve Yöntem: 2001-2011 tarihleri arasında EÜTF Hastanesi Halkla İlişkiler birimi, Disiplin ve Ceza İşleri birimi ve Hastane Yönetimi tarafından ön inceleme için acil servise gönderilmiş şahıs veya kurumlara ait şikâyet dilekçeleri olmak üzere toplam 474 şikayet başvurusu incelendi. Elde edilen veriler SPSS For Windows 16. 0 istatistik programına aktarılarak değerlendirildi. Gruplar arası bağıntı analizlerinde Spearman korelasyon testi kullanıldı. Frekans analizleri ile kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar parametrik ki-kare testi ile analiz edildi.Bulgular: Bu çalışmada 733 başvuru formu incelendi. 259 adet başvuru çalışmaya alınmadı. Çalışmaya alınmayan başvuruların; %5' i mükerrer başvurular, %8' i bilgi edinme amaçlı gönderilen dilekçeler, %4. 6' sı hasta ve hasta yakınlarına ait memnuniyet dilekçeleri olduğundan, % 5' i ise hasta veya hasta yakınlarına ait şikâyet formlarında şikâyet eden veya edilene ait kimlik bilgileri verilmediği, şikâyetin hangi kliniğe ait olduğu net belirtilmediği için inceleme yapılamaması, bilgilere ulaşılamaması, 92' si (%12.6) farklı kliniklere ait şikâyetler olması nedeniyle çalışmaya alınmadı.Acil servise yıllara göre başvuran hasta sayısı ve bu yıllara göre şikayet oranları incelendiğinde, aralarında kuvvetli korelasyon olduğu saptandı (r:0.979, p:0.009). Acil servise başvuran hasta sayısı arttıkça şikâyet sayılarının da arttığı tespit edildi. Tüm yılların acil servise başvuran hasta sayısına göre şikâyet oranına bakıldığında bu oranın 2010 yılında en fazla olduğu saptandı.651 şikayet konusu incelendiğinde; işleyişle ilgili şikayet başvurularının %72. 8 (n=474), medikal hata iddiası ile ilgili başvuruların %20. 9 (n=136), fiziksel yapı ile ilgili şikayet başvurularının ise %6. 3 (n=41) oranında olduğu saptandı. Hakkında şikâyette bulunulan hekimlerin %33. 8' nin acil tıp hekimi, diğerlerinin ise acil tıp dışından hekimler olduğu saptandı. Yıllar içerisinde acil servise yönelik şikâyetlerin genel olarak arttığı fakat bu şikâyetler içerisindeki medikal hata iddialarının, genel şikâyetler içerisindeki oranının 2006 yılından itibaren azaldığı tespit edildi. Medikal hata iddialarının; en sık konsültan hekimlere (%10. 5), ikinci sıklıkta da rotasyoner hekimlere (%9) yapılmış olduğu tespit edildi.İşleyişle ilgili şikâyetler incelendiğinde; en fazla şikayet edilen konunun ?personelin davranışlarındaki olumsuzluk? ve ikinci sıklıkta ise ?bekleme süresinin uzun olması? ile ilgili olduğu görüldü. ?Bekleme süresinin uzun olması? ile ilgili şikâyetler incelendiğinde ise; %40. 4 oranında ?acilde herhangi bir kliniğe yatış için bekleme?, %25. 5 oranında ise ?triajda bekletilme? olduğu saptandı. ?Bekleme süresinin uzun olması? ile ilgili şikâyetlerin ?triajda bekletilme? ile ilgili bölümünün acil servisle ilgili olduğu, diğer bekletilme nedenlerinin acil servis dışı hastane organizasyonundaki sıkıntılardan kaynaklandığı saptandı.Tüm şikâyetlerin sonuçlanma durumuna bakıldığında; %95. 9' nun (n=624) sonuçlarına ulaşıldı ve yalnızca %16. 3' nün (n=106) ileri soruşturulmasına gerek görüldüğü tespit edildi.Sonuç: Türkiye' de son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı kapsamında her geçen gün değişen konsept nedeniyle, hastaların hastanelerden beklentileri de farklılaşmaktadır. Acil servislerin hastanelerdeki rolü oldukça önemlidir ve acil servis işleyişi diğer kliniklerden farklıdır.Acil servislerde; acil hizmetler, bu konuda uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeterli sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmesi gerekir.Acil servis hizmetleri, hastane içerisinde multidisipliner olarak yürütülmektedir. Acil servise yönelik şikâyetlerin büyük bir kısmı acil servisle ilgili olmayıp hastanenin diğer kliniklerin işleyişiyle ilgili olduğu görülmektedir. Bu konuda daha fazla veri toplayarak, düzenlemelere gidilmesi, ne yapılacağı konusunda daha sağlıklı tartışma ortamı sağlanabilmesi için, daha çok şikâyet başvurusunu içeren, prospektif tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Efe, Zekeriya;

  Hz. İbrâhim (as), tevhit inancını yaymak için başta Bâbil hükümdarı Nemrut olmak üzere pek çok kişiyle mücadele etmiş, hayatı bu mücadeleler içerisinde geçmiş, yaşamı boyunca nice imtihanlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birisi, belki de en zor olanı da oğlunu kurban etme emrini alması, yani zebîh meselesiyle imtihan olmasıdır. Zebh, kurban etmek, kesmek anlamına gelirken zebîh ise kurbanlık, kurban edilen/kesilen anlamına gelmektedir. Zebîh (أَذْبَحُكَ/seni kurban ediyorum) ifadesi şeklinde Kur’ân’ı Kerim’de Hz. İbrâhim’in kurban etmek için kesim yerine götürülen oğlu için kullanılmaktadır. Bu olayın gerçekleşmiş olması şüphesiz bir hakikattir. Ancak oğlun kim olduğu ise tartışılmaktadır. Bu nedenle bu konu bu çalışmada araştırılarak kurbanlık oğlun hangi oğul olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kur’ân’ın Saffât sûresinde ifade edilen zebîh meselesinin öne çıkan iki adayı vardır. Adaylardan ilkini İsmâil (as) oluştururken diğer tarafını ise kardeşi İshak (as) oluşturmaktadır. Yine bu çalışmada aynı zamanda babaları tarafından kurban edilme emrini aldıktan sonra emre itaate önem veren, bu emre muhatap olduğu için annesinin üzülmesinden endişe duyan oğulun bu iki oğuldan hangisinin olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kur’ân’ın ilgili âyetleri incelenmiş ve konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, bu tarama sonucu kaynaklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yaşanmış bu öykünün önemini vurgulayan muhaddis ve müfessirlerin yorumlarına başvurulmuş, tarama yapılırken sadece İslâmî kaynaklarla yetinilmemiş, bu konu hakkında Ehl-i Kitap dediğimiz diğer din mensuplarının kaynakları incelenerek bu konu hakkındaki görüşlerine de değinilmiştir. Abraham struggled with many people, especially the Babylonian ruler Nemrud, to spread the belief of oneness, his life passed in these struggles, and he faced many tests throughout his life. One of them, perhaps the most difficult one, is that he received the order to sacrifice his son, that is, he was tested with the issue of zabih. While zebh means sacrificing, slaughtering, zebîh means sacrificing, sacrificial/sacrificed. In the Qur'an, the expression 'zebîh' (the verb كَ ُ ْذَِب َأ (is used for the son of Ibrahim, who was taken to the slaughter place for sacrifice. Although it is certain that this event actually took place, it is debatable which son was taken to the place of sacrifice. This study primarily aims to reveal which of these is the son chosen for sacrifice. There are two prominent candidates for the issue of zabih, which is expressed in the Qur'an's chapter of Saffat. While Ishmael (as) is the first candidate, his brother Isaac (as) is the other one. It will also be revealed which son was the one who learned from his father that he would be sacrificed and submitted to this order and was worried that his mother would be upset because of this order. The relevant verses of the Qur'an were examined and the literature on the subject was searched, and the sources were tried to be determined as a result of this scanning. Interpretations of Hadith scholars and commentators emphasizing the importance of this lived story were consulted, while scanning, not only was the Islamic sources contented, but also the sources of other religion members, which we call the Ahl al-Kitab, were examined and their views on this subject were also mentioned.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Aksaray University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Aksaray University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beyitler, İlke;

  GİRİŞ: Fonksiyonel kabızlık, çok sayıda etyolojik faktöre bağlı, çocuklarda görülen dışkılama ve kolonik motilite bozukluğunun en sık nedenidir. Büyük çocuklarda kabızlık nedenlerinin %95'ini oluşturur. Bu olgularda barsağın yapısı ve innervasyonu normaldir. Fonksiyonel kabızlık nedenleri arasında yer alan depresyon ve anksiyete önemli bir yere sahiptir.AMAÇ: Fonksiyonel kabızlık nedeniyle başvuran hastalarda depresyon ile anksiyete sıklığını araştırmak, yaşam kalitesini değerlendirmek amaçlanmıştır.MATERYAL METOD: Pediatrik Gastroenteroloji polikliniği ve Hasta Çocuk polikliniğine başvuran hastalardan ailelerden gönüllü onam alındıktan sonra fonksiyonel kabızlığı olan 40 olgu ve sağlıklı 40 olgu çalışmaya alındı. Kabızlığın saptanması için olgulara Roma 3 kabızlık formu dolduruldu. Olgularda depresyon ve anksiyete varlığı ile yaşam kalitesininin değerlendirilmesi amacıyla Sürekli Kaygı Envanteri, Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, STAI Anksiyete Ölçeği ve Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği tüm olgulara doldurtuldu.SONUÇLAR: Kabız grupta depresif bulguların daha fazla olduğu saptandı. 2 grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p0,05). Kabız grupta kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu, sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p0,05). Kabız grupta anksiyetenin daha fazla olduğu saptandı. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p0,05). Kabız grubun yaşam kalitesinin daha düşük olduğu saptandı. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p0,05).Sonuç olarak fonksiyonel kabızlık sebepleri arasında önemli bir yer işgal eden anksiyete ve depresyon bu hastalarda mutlaka araştırılmalıdır INTRODUCTION: Functional constipation that has a variable etiology, is the most frequent defecation and colon motility disorder in children. 95% of the constipation cases are functional constipation. In these patients the structure and innervation of the intestine are normal. Depression and anxiety are important causes of functional constipation.AIM: In our study, we aimed to investigate the frequency of depression, anxiety and evaluate the quality of living in children with functional constipation.MATERIAL - METHOD: 40 healthy children and 40 children with functional constipation who were admitted to our Pediatrics and Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinics were involved in this study. In order to confirm functional constipation, all of the children were asked the Roma 3 Criteria form. For the evaluation of depression, anxiety and quality of life, the children were given Children Depression Inventory, Beck Depression Inventory, Anxiety Inventory, STAI Anxiety Inventory and Life Quality for Children Inventory.RESULTS: Depressive findings and anxiety were more frequent in children with functional constipation and the results were statistically significant. (p0,05) Quality of life was lower in children with constipation and the results were statistically significant. (p0,05)In conclusion, depression and anxiety, which are very common findings in functional constipation, should be investigated in these patients.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Oğuz, Ceren;

  Cancer is a term for a broad group of diseases that can also be called malignant tumours and can affect any part of the body. Cancer is an increasing public health problem worldwide and is a major cause of death. With appropriate strategies, it is possible to prevent about half of cancers. One of these strategies is screening, which enables cancer to be detected at an early stage. The usefulness of screening programmes depends on public acceptance and high participation. In this study, it was aimed to determine the attitudes of individuals applying to family health centres towards cancer screening, factors affecting attitudes and screening behaviours. The population of the cross-sectional study consisted of individuals who applied to family health centres in Pamukkale and Merkezefendi districts, which are the central districts of Denizli province. As a data collection tool, a 63-question questionnaire form questioning the sociodemographic characteristics of the participant and the factors related to the attitude towards cancer screening was applied. Attitude towards cancer screening was measured using the 24-item Attitude towards Cancer Screening Scale. SPSS 17.0 programme was used for data analysis. Linear regression analysis (backward) was used to determine the independent factors associated with attitudes towards cancer screening. In the study, 546 people were reached. 71.9% of the participants were female. Among female participants, 46.3% had never had a mammogram and 39.8% had never had a pap smear test. 84.6% of the participants had never had a colonoscopy. According to the regression analysis, it was found that attitudes towards cancer screening were more positive as age increased, among those who were not single, had high school education or higher, were employed, had no chronic disease, had a history of cancer, thought that they had a balanced and healthy diet, considered the risk of breast cancer as moderate or high, and knew about KETEM. We believe that the Ministry of Health, provincial and district health directorates, family health centres and KETEMs have a role in improving attitudes towards cancer screening. Kanser, kötü huylu tümör olarak da adlandırılabilen ve vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen geniş bir hastalık grubu için kullanılan bir terimdir. Kanser dünya genelinde giderek artan bir halk sağlığı problemidir ve önemli ölüm nedenlerindendir. Uygun stratejiler ile kanserlerin yarıya yakınını önlemek mümkündür. Bu stratejilerden biri kanserin erken evrede tespit edilmesini sağlayan taramalardır. Tarama programlarının yararlı olması, toplum tarafından kabul görmesine ve toplumun yüksek katılım göstermesine bağlıdır. Bu araştırmada aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerin kanser taramalarına yönelik tutumlarının, tutuma etki eden faktörlerin ve tarama yaptırma davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Denizli ilinin merkez ilçeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki ASM'lere başvuran bireyler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak katılımcının sosyodemografik özelliklerini ve kanser taramalarına yönelik tutumu ile ilgili faktörleri sorgulayan 63 soruluk anket formu uygulanmıştır. Kanser taramalarına yönelik tutum 24 maddelik Kanser Taramalarına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Veri analizi için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Kanser taramalarına yönelik tutum ile ilişkli bağımsız faktörlerin belirlenmesinde lineer regresyon analizi (backward) kullanılmıştır. Araştırmada 546 kişiye ulaşılmıştır. Katılımcıların %71,9'u kadındır. Kadın katılımcıların %46,3'ü hiç mamografi yaptırmamıştır; %39,8'i hiç pap smear testi yaptırmamıştır; katılımcıların %84,6'sı hiç kolonoskopi yaptırmamıştır. Yapılan regresyon analizine göre; yaş arttıkça, bekar olmayanlarda, lise ve üzeri öğrenim görmüş olanlarda, çalışanlarda, kronik hastalığı olmayanlarda, kendisinde kanser öyküsü olanlarda, dengeli ve sağlıklı beslendiğini düşünenlerde, meme kanseri olma riskini orta ve yüksek görenlerde ve KETEM'i bilenlerde kanser taramalarına yönelik tutum daha olumlu saptanmıştır. Kanser taramalarına yönelik tutumun iyileştirilmesinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere il ve ilçe sağlık müdürlüklerine, ASM'lere ve KETEM'lere görevler düştüğünü düşünmekteyiz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2023
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2023
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;

  “NÜFUSUN YÜZDE 20’YE YAKINI BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA RİSK ALTINDA” İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından “Türk Böbrek Vakfı Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve TBV Renal Diyetisyeni ve Eğitmen Gökçen Efe Aydın, böbrek hastalıklarının belirtilerini anlattılar. Nüfusun yüzde 20’ye yakınının böbrek hastalığı konusunda risk altında olduğunu ifade eden Onat, kadınların daha yüksek risk taşıdığını belirtti. https://gelisim.edu.tr/haber/nufusun-yuzde-20ye-yakini-bobrek-hastaligi-konusunda-risk-altinda

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;

  DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ VİDEO PAZARINDA TEKNOLOJİK BİR YARIŞ: SİNEMA KAMERALARI Dijital platformların tüm dünyada aktif olarak kullanılmaya ve bir kazanç kapısı olarak görülmeye başlamasının ardından, birçok teknolojik üretim yeniden şekillenmeye başladı. Son dönemde özellikle Youtube gibi platformlarda oluşturulan kanallar aracılığıyla binlerce -belki de milyonlarca kullanıcı dijital içerik üreticisi haline geldi. Özellikle video içeriklerin üretildiği bu tarz platformlarda, kullanıcılar önce Webcam kameralarla içerik üretirken, sonraları daha kaliteli görüntü elde edebilmek amacıyla profesyonel kameralara yöneldiler. Kamera üreticileri de bu pazara hakim olmak için gitgide daha kompakt ve otomatik özellikler sunan kameralar üretmeye çabaladılar. Aslına bakarsanız Youtube, Twitch vb. platformanlarda yayın yapan yayıncıların –klasik yayıncıların- bu marka ve modellerle çekilen görüntüler arasındaki farkı zaten bilmedikleri bazı testlerle ortaya koyulmuş. Bu testlere bakılınca onlar için kullanımı en kolay kameraların bir bakıma en ideal kameralar olduğu görülüyor. İşte tam da bu sebepten birçok firma Vlog kameraları üretiyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mehdiyev, Mahir;

  Üriner inkontinans toplumda sık rastlanan ve özellikle bayanları etkileyen, yaşla insidansında artış görülen patolojik fonksiyonel bir durumdur. Üriner inkontinansın kadınlarda en yaygın tipi olan stres üriner inkontinansın (SÜİ) tedavisi genellikle cerrahi olmaktadır. SÜİ cerrahi tedavisinde son on yılda popülarite kazanan suburetral sling prosedürleri, üretral suspansiyon ameliyatlarının yerini alarak, daha ön plana çıkmaktadırlar. Gergisiz vajinal askı (TVT) ve gergisiz obturator askı (TOT) sling prosedürlerindendir.Bu çalışmada TVT ve TOT operasyonları kendi aralarında karşılaştırıldı ve bu operasyonların hastaların yaşam kalitesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmamızın verilerini değerlendirdiğimizde TOT ameliyatı sonuçlarının, altın standart tekniği olarak kabul edilen TVT ameliyatı sonuçlarıyla benzer oranda başarılı olduğu görüldü. Ayrıca hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için uyguladığımız İ-QoL inkontinansı değerlendirme ölçeğinin sonuçlarına baktığımızda, her iki gruptaki hastaların davranışlarının ve sosyal yaşamlarının idrar inkontinansı nedeniyle operasyon öncesi ne derece etkilenmiş olduğunu, ayrıca bu hastalığın hastaların psikolojik durumlarını ne derecede etkilemiş olduğunu görmekteyiz. Postoperatif kontrolde her iki grupta da iyileşme saptandı. Ayrıca operasyon süreleri ve komplikasyonlar karşılaştırıldığında TOT operasyonunda TVT operasyonuna nazaran daha iyi sonuçlar elde edildi.Çalışmamızda, TOT ve TVT ameliyatlarının başarı oranlarının benzer olduğunu ve hastaların yaşam kalitelerini eşit derecede iyi yönde etkiledikleri gösterilerek, daha az invazif olan TOT uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
538 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Demir, Abdullah;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ankara Yıldırım Beya...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zileli, Mehmet;

  Bu çalışma, deneysel bir modelde omurilik travmasının elektro- fizyolojik ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirmek, bunlara ve motor fonksiyona bazı tedavi şekillerinin etkilerini araş tırmak için planlanmıştır. Bu amaçla deney hayvanı' olarak 56 adet beyaz sıçan kullanılmış tır, intraperitoneal pentobarbital anestezisi ile orta dorsal laminektomi yapılmış ve Allen 'in modi fi ye ağırlık düşürme yönte mi ile 10-80 gm-cm şiddetinde travmalar uygulanmıştır. 7 denekte yapılan spontan elektromyelogram kayıtlarında, travma ile anlam lı değişiklikler olduğu görülmüştür. Bunların 6 sında travmadan 6 saat sonra alınan histolojik kesitler, travma şiddeti ile orantılı santral hemorajik nekroz yüzdelerinin varlığını göster miştir. Diğer 47 hayvanda somatosensoryel uyartı İmiş potansiyel (SEP) kayıtları yapılmıştır. Bunların 9 unda kayıt için kafa derisi altına konan iğne el ektr odlar, 38 inde paryetal epidural vida elektrodlar kullanılmıştır. Epidural kayıtlamanın diğerine göre üstün olduğu görülmüştür. Her hayvana travmadan önce, travmadan 12 saat sonra ve 14 gün sonra olmak üzere 3 kez SEP kaydı yapıl mıştır. Travma sonrası her iki bacağın stimülasyonunun önemi vurgul anmı şt ı r. 14 hayvana 2 mi %0.9 luk NaCl, 5 hayvana 2 mgr/kgr naloxone, 9 hayvana 10 mgr/kgr naloxone, 10 hayvana 15 mgr/kgr methylpredni- solone, 9 hayvana ise %40 lık solüsyon içinde 2 gr/kgr dimethyl 233sulfoxide verilmiştir. İlaçlar B0 gm-cm şiddetindeki travmadan 45 dakika sonra intraperitoneal bolus enjeksiyonlar şeklinde verilmiştir. Bu 5 grup hayvanın SEP lerinin ve 14 gün süreyle günlük motor fonksiyonlarının karşılaştırılması sonucunda; 7.0.9 luk NaCl veri.len grupla methyl prednisolone grubunun bir farkı olmadığı, naloxone 'un aksonal iletime ve az miktarda motor fonk siyona yararlı olduğu, dimethyl sulfoxide'in hem aksonal iletimi hem de motor fonksiyonu belirgin düzelttiği görülmüştür. 234

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Korkmaz, Dicle;

  No sponsor

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Antalya Bilim Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Antalya Bilim Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kahraman, Nilüfer;

  Introduction: Patient satisfaction with information on the patient's values and expectations of the level and quality of care that met the basic criteria is defined as. Patient satisfaction in emergency medicine literature is becoming increasingly important in recent years. Emergency medical service, good physical conditions for a quality building, medical equipment, skilled manpower, as well as characteristics of patients admitted to emergency service in that area must be well known. Opportunity for the development of many complaints. Stating a negative opinion about the quality of service to patients and relatives of the patient, in fact, allow us to solve problems. The purpose of this study, covering the period 11years period made for the emergency department of Ege University Medical Faculty Hospital, patients or their relatives complained of the examination of applications and to provide appropriate solutions.Methods: Ege University Hospital between 2001-2011 Public Relations unit, discipline and for preliminary review by the Director of Criminal Affairs unit and the hospital sent to the emergency department complaining of persons or institutions for a total of 474 petitions were two applicants. The data obtained were transferred to SPSS for Windows 16.0 statistical program. Spearman rank correlation test was used for correlation analysis between the groups. Frequency differences between the parametric analyzes, chi-square test for categorical variables were analyzed.Findings: This study examined 733 pieces of the application form complaint-satisfaction. 259 (35. 3%) application are not taken in the study. Applications are not taken in the study; 37 (5%) repeated references, 59 (8%) for the acquisition of information sent to the petitions, 34 (4.6%) of patients and their relatives are pleased petitions, 37 (5%) complaints by patients or relatives of patients who complain of the forms of credentials belonging to or granted to that complaint, which clearly stated to belong to the clinic for the investigation of making, the information can not be reached, 92 (12.6%) were excluded because of complaints by the different clinics.The number of patients presenting to the emergency department over the years and these rates were complaints over the years, among them there was a strong correlation (r = 0.979, p = 0.009). As the number of patients admitted to the emergency department was found to increase the number of complaints. All years of complaints by the number of patients admitted to the emergency department in 2010, this ratio is taken into consideration, there was a maximum.651 subject of the complaint is examined, 72.8% working arrangements applications for complaints (n = 474), 20.9% of applications related to medical malpractice claims (n = 136), complaining about the physical structure 6.3% (n = 41) were found to be the rate. About 33.8% of physicians complained of emergency medicine physicians, emergency medicine, while others were from outside physicians. Over the years, as a general increase in complaints to the emergency department medical malpractice claims, but in these complaints, general complaints were reduced in the ratio since 2006. Medical malpractice claims, the most frequent consultant physicians (10.5%), the second most common rotationer assistants (9%) were found to have been made.Complaints about working arrangements examined, the more complaints the subject "negative behavior of the staff" and the second most common "is a long waiting time" was about. "Waiting time is long" is examined complaints about, the rate of 40.4% "in the emergency department waiting for any admission to a clinic," 25.5% percent, while "holding triaj" was established. "Waiting longer duration" of complaints about "holding triaj" is related to the service related to the emergency department, other non-hospital emergency service organization of the causes of the detention was due to hardship.In the examination of all complaints to result, %95. 9 's (n = 624) the results achieved, and only % 16. 3 `s (n = 106) were deemed necessary by further investigation.Results: In Turkey within the scope of the health transformation program in recent years due to the ever-changing concept, patients in hospitals differs from expectations. Emergency services are very important role in the functioning of hospitals, and emergency services are different from other clinics.In the emergency departments, emergency fascilities, the responsibility of the medical experts in this area, have been trained in emergency medical services, and a sufficient number of experienced surgeon, with the participation of nurses and other staff must be organized so as to perform as a whole.Emergency services, carried out by a multidisciplinary team within the hospital. The majority of complaints to the emergency department with the operation of the hospital's emergency service that are not related. Collecting more data on this subject, arrangements in, a healthy debate about what to do in order to ensure the reference contains more than complain, prospectively designed studies are needed. Giriş: Hasta memnuniyeti ?hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren ve bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt? olarak tanımlanmaktadır. Acil Tıp literatüründe hasta memnuniyeti son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Kaliteli bir acil tıp hizmeti için fiziki şartları iyi bina, tıbbi donanım, kalifiye insan gücü yanında, o bölgede acil servise başvuran hasta özelliklerinin de iyi biliniyor olması gerekir. Birçok şikâyet gelişim için fırsattır. Servis hizmeti kalitesi hakkında olumsuz görüş bildiren hastalar ve hasta yakınları, aslında problemlerin çözümü için olanak sağlarlar. Bu çalışmanın amacı, 11 yıllık dönemi kapsayan sürede Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine yönelik yapılmış olan, hasta veya hasta yakınlarına, kurumlara ait şikâyet başvurularının incelenmesi, şikâyet nedenlerin belirlenerek uygun çözüm önerileri sunabilmektir.Araç ve Yöntem: 2001-2011 tarihleri arasında EÜTF Hastanesi Halkla İlişkiler birimi, Disiplin ve Ceza İşleri birimi ve Hastane Yönetimi tarafından ön inceleme için acil servise gönderilmiş şahıs veya kurumlara ait şikâyet dilekçeleri olmak üzere toplam 474 şikayet başvurusu incelendi. Elde edilen veriler SPSS For Windows 16. 0 istatistik programına aktarılarak değerlendirildi. Gruplar arası bağıntı analizlerinde Spearman korelasyon testi kullanıldı. Frekans analizleri ile kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar parametrik ki-kare testi ile analiz edildi.Bulgular: Bu çalışmada 733 başvuru formu incelendi. 259 adet başvuru çalışmaya alınmadı. Çalışmaya alınmayan başvuruların; %5' i mükerrer başvurular, %8' i bilgi edinme amaçlı gönderilen dilekçeler, %4. 6' sı hasta ve hasta yakınlarına ait memnuniyet dilekçeleri olduğundan, % 5' i ise hasta veya hasta yakınlarına ait şikâyet formlarında şikâyet eden veya edilene ait kimlik bilgileri verilmediği, şikâyetin hangi kliniğe ait olduğu net belirtilmediği için inceleme yapılamaması, bilgilere ulaşılamaması, 92' si (%12.6) farklı kliniklere ait şikâyetler olması nedeniyle çalışmaya alınmadı.Acil servise yıllara göre başvuran hasta sayısı ve bu yıllara göre şikayet oranları incelendiğinde, aralarında kuvvetli korelasyon olduğu saptandı (r:0.979, p:0.009). Acil servise başvuran hasta sayısı arttıkça şikâyet sayılarının da arttığı tespit edildi. Tüm yılların acil servise başvuran hasta sayısına göre şikâyet oranına bakıldığında bu oranın 2010 yılında en fazla olduğu saptandı.651 şikayet konusu incelendiğinde; işleyişle ilgili şikayet başvurularının %72. 8 (n=474), medikal hata iddiası ile ilgili başvuruların %20. 9 (n=136), fiziksel yapı ile ilgili şikayet başvurularının ise %6. 3 (n=41) oranında olduğu saptandı. Hakkında şikâyette bulunulan hekimlerin %33. 8' nin acil tıp hekimi, diğerlerinin ise acil tıp dışından hekimler olduğu saptandı. Yıllar içerisinde acil servise yönelik şikâyetlerin genel olarak arttığı fakat bu şikâyetler içerisindeki medikal hata iddialarının, genel şikâyetler içerisindeki oranının 2006 yılından itibaren azaldığı tespit edildi. Medikal hata iddialarının; en sık konsültan hekimlere (%10. 5), ikinci sıklıkta da rotasyoner hekimlere (%9) yapılmış olduğu tespit edildi.İşleyişle ilgili şikâyetler incelendiğinde; en fazla şikayet edilen konunun ?personelin davranışlarındaki olumsuzluk? ve ikinci sıklıkta ise ?bekleme süresinin uzun olması? ile ilgili olduğu görüldü. ?Bekleme süresinin uzun olması? ile ilgili şikâyetler incelendiğinde ise; %40. 4 oranında ?acilde herhangi bir kliniğe yatış için bekleme?, %25. 5 oranında ise ?triajda bekletilme? olduğu saptandı. ?Bekleme süresinin uzun olması? ile ilgili şikâyetlerin ?triajda bekletilme? ile ilgili bölümünün acil servisle ilgili olduğu, diğer bekletilme nedenlerinin acil servis dışı hastane organizasyonundaki sıkıntılardan kaynaklandığı saptandı.Tüm şikâyetlerin sonuçlanma durumuna bakıldığında; %95. 9' nun (n=624) sonuçlarına ulaşıldı ve yalnızca %16. 3' nün (n=106) ileri soruşturulmasına gerek görüldüğü tespit edildi.Sonuç: Türkiye' de son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı kapsamında her geçen gün değişen konsept nedeniyle, hastaların hastanelerden beklentileri de farklılaşmaktadır. Acil servislerin hastanelerdeki rolü oldukça önemlidir ve acil servis işleyişi diğer kliniklerden farklıdır.Acil servislerde; acil hizmetler, bu konuda uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeterli sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmesi gerekir.Acil servis hizmetleri, hastane içerisinde multidisipliner olarak yürütülmektedir. Acil servise yönelik şikâyetlerin büyük bir kısmı acil servisle ilgili olmayıp hastanenin diğer kliniklerin işleyişiyle ilgili olduğu görülmektedir. Bu konuda daha fazla veri toplayarak, düzenlemelere gidilmesi, ne yapılacağı konusunda daha sağlıklı tartışma ortamı sağlanabilmesi için, daha çok şikâyet başvurusunu içeren, prospektif tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Efe, Zekeriya;

  Hz. İbrâhim (as), tevhit inancını yaymak için başta Bâbil hükümdarı Nemrut olmak üzere pek çok kişiyle mücadele etmiş, hayatı bu mücadeleler içerisinde geçmiş, yaşamı boyunca nice imtihanlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birisi, belki de en zor olanı da oğlunu kurban etme emrini alması, yani zebîh meselesiyle imtihan olmasıdır. Zebh, kurban etmek, kesmek anlamına gelirken zebîh ise kurbanlık, kurban edilen/kesilen anlamına gelmektedir. Zebîh (أَذْبَحُكَ/seni kurban ediyorum) ifadesi şeklinde Kur’ân’ı Kerim’de Hz. İbrâhim’in kurban etmek için kesim yerine götürülen oğlu için kullanılmaktadır. Bu olayın gerçekleşmiş olması şüphesiz bir hakikattir. Ancak oğlun kim olduğu ise tartışılmaktadır. Bu nedenle bu konu bu çalışmada araştırılarak kurbanlık oğlun hangi oğul olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kur’ân’ın Saffât sûresinde ifade edilen zebîh meselesinin öne çıkan iki adayı vardır. Adaylardan ilkini İsmâil (as) oluştururken diğer tarafını ise kardeşi İshak (as) oluşturmaktadır. Yine bu çalışmada aynı zamanda babaları tarafından kurban edilme emrini aldıktan sonra emre itaate önem veren, bu emre muhatap olduğu için annesinin üzülmesinden endişe duyan oğulun bu iki oğuldan hangisinin olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kur’ân’ın ilgili âyetleri incelenmiş ve konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, bu tarama sonucu kaynaklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yaşanmış bu öykünün önemini vurgulayan muhaddis ve müfessirlerin yorumlarına başvurulmuş, tarama yapılırken sadece İslâmî kaynaklarla yetinilmemiş, bu konu hakkında Ehl-i Kitap dediğimiz diğer din mensuplarının kaynakları incelenerek bu konu hakkındaki görüşlerine de değinilmiştir. Abraham struggled with many people, especially the Babylonian ruler Nemrud, to spread the belief of oneness, his life passed in these struggles, and he faced many tests throughout his life. One of them, perhaps the most difficult one, is that he received the order to sacrifice his son, that is, he was tested with the issue of zabih. While zebh means sacrificing, slaughtering, zebîh means sacrificing, sacrificial/sacrificed. In the Qur'an, the expression 'zebîh' (the verb كَ ُ ْذَِب َأ (is used for the son of Ibrahim, who was taken to the slaughter place for sacrifice. Although it is certain that this event actually took place, it is debatable which son was taken to the place of sacrifice. This study primarily aims to reveal which of these is the son chosen for sacrifice. There are two prominent candidates for the issue of zabih, which is expressed in the Qur'an's chapter of Saffat. While Ishmael (as) is the first candidate, his brother Isaac (as) is the other one. It will also be revealed which son was the one who learned from his father that he would be sacrificed and submitted to this order and was worried that his mother would be upset because of this order. The relevant verses of the Qur'an were examined and the literature on the subject was searched, and the sources were tried to be determined as a result of this scanning. Interpretations of Hadith scholars and commentators emphasizing the importance of this lived story were consulted, while scanning, not only was the Islamic sources contented, but also the sources of other religion members, which we call the Ahl al-Kitab, were examined and their views on this subject were also mentioned.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Aksaray University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Aksaray University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beyitler, İlke;

  GİRİŞ: Fonksiyonel kabızlık, çok sayıda etyolojik faktöre bağlı, çocuklarda görülen dışkılama ve kolonik motilite bozukluğunun en sık nedenidir. Büyük çocuklarda kabızlık nedenlerinin %95'ini oluşturur. Bu olgularda barsağın yapısı ve innervasyonu normaldir. Fonksiyonel kabızlık nedenleri arasında yer alan depresyon ve anksiyete önemli bir yere sahiptir.AMAÇ: Fonksiyonel kabızlık nedeniyle başvuran hastalarda depresyon ile anksiyete sıklığını araştırmak, yaşam kalitesini değerlendirmek amaçlanmıştır.MATERYAL METOD: Pediatrik Gastroenteroloji polikliniği ve Hasta Çocuk polikliniğine başvuran hastalardan ailelerden gönüllü onam alındıktan sonra fonksiyonel kabızlığı olan 40 olgu ve sağlıklı 40 olgu çalışmaya alındı. Kabızlığın saptanması için olgulara Roma 3 kabızlık formu dolduruldu. Olgularda depresyon ve anksiyete varlığı ile yaşam kalitesininin değerlendirilmesi amacıyla Sürekli Kaygı Envanteri, Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, STAI Anksiyete Ölçeği ve Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği tüm olgulara doldurtuldu.SONUÇLAR: Kabız grupta depresif bulguların daha fazla olduğu saptandı. 2 grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p0,05). Kabız grupta kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu, sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p0,05). Kabız grupta anksiyetenin daha fazla olduğu saptandı. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p0,05). Kabız grubun yaşam kalitesinin daha düşük olduğu saptandı. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p0,05).Sonuç olarak fonksiyonel kabızlık sebepleri arasında önemli bir yer işgal eden anksiyete ve depresyon bu hastalarda mutlaka araştırılmalıdır INTRODUCTION: Functional constipation that has a variable etiology, is the most frequent defecation and colon motility disorder in children. 95% of the constipation cases are functional constipation. In these patients the structure and innervation of the intestine are normal. Depression and anxiety are important causes of functional constipation.AIM: In our study, we aimed to investigate the frequency of depression, anxiety and evaluate the quality of living in children with functional constipation.MATERIAL - METHOD: 40 healthy children and 40 children with functional constipation who were admitted to our Pediatrics and Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinics were involved in this study. In order to confirm functional constipation, all of the children were asked the Roma 3 Criteria form. For the evaluation of depression, anxiety and quality of life, the children were given Children Depression Inventory, Beck Depression Inventory, Anxiety Inventory, STAI Anxiety Inventory and Life Quality for Children Inventory.RESULTS: Depressive findings and anxiety were more frequent in children with functional constipation and the results were statistically significant. (p0,05) Quality of life was lower in children with constipation and the results were statistically significant. (p0,05)In conclusion, depression and anxiety, which are very common findings in functional constipation, should be investigated in these patients.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Oğuz, Ceren;

  Cancer is a term for a broad group of diseases that can also be called malignant tumours and can affect any part of the body. Cancer is an increasing public health problem worldwide and is a major cause of death. With appropriate strategies, it is possible to prevent about half of cancers. One of these strategies is screening, which enables cancer to be detected at an early stage. The usefulness of screening programmes depends on public acceptance and high participation. In this study, it was aimed to determine the attitudes of individuals applying to family health centres towards cancer screening, factors affecting attitudes and screening behaviours. The population of the cross-sectional study consisted of individuals who applied to family health centres in Pamukkale and Merkezefendi districts, which are the central districts of Denizli province. As a data collection tool, a 63-question questionnaire form questioning the sociodemographic characteristics of the participant and the factors related to the attitude towards cancer screening was applied. Attitude towards cancer screening was measured using the 24-item Attitude towards Cancer Screening Scale. SPSS 17.0 programme was used for data analysis. Linear regression analysis (backward) was used to determine the independent factors associated with attitudes towards cancer screening. In the study, 546 people were reached. 71.9% of the participants were female. Among female participants, 46.3% had never had a mammogram and 39.8% had never had a pap smear test. 84.6% of the participants had never had a colonoscopy. According to the regression analysis, it was found that attitudes towards cancer screening were more positive as age increased, among those who were not single, had high school education or higher, were employed, had no chronic disease, had a history of cancer, thought that they had a balanced and healthy diet, considered the risk of breast cancer as moderate or high, and knew about KETEM. We believe that the Ministry of Health, provincial and district health directorates, family health centres and KETEMs have a role in improving attitudes towards cancer screening. Kanser, kötü huylu tümör olarak da adlandırılabilen ve vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen geniş bir hastalık grubu için kullanılan bir terimdir. Kanser dünya genelinde giderek artan bir halk sağlığı problemidir ve önemli ölüm nedenlerindendir. Uygun stratejiler ile kanserlerin yarıya yakınını önlemek mümkündür. Bu stratejilerden biri kanserin erken evrede tespit edilmesini sağlayan taramalardır. Tarama programlarının yararlı olması, toplum tarafından kabul görmesine ve toplumun yüksek katılım göstermesine bağlıdır. Bu araştırmada aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerin kanser taramalarına yönelik tutumlarının, tutuma etki eden faktörlerin ve tarama yaptırma davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Denizli ilinin merkez ilçeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki ASM'lere başvuran bireyler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak katılımcının sosyodemografik özelliklerini ve kanser taramalarına yönelik tutumu ile ilgili faktörleri sorgulayan 63 soruluk anket formu uygulanmıştır. Kanser taramalarına yönelik tutum 24 maddelik Kanser Taramalarına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Veri analizi için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Kanser taramalarına yönelik tutum ile ilişkli bağımsız faktörlerin belirlenmesinde lineer regresyon analizi (backward) kullanılmıştır. Araştırmada 546 kişiye ulaşılmıştır. Katılımcıların %71,9'u kadındır. Kadın katılımcıların %46,3'ü hiç mamografi yaptırmamıştır; %39,8'i hiç pap smear testi yaptırmamıştır; katılımcıların %84,6'sı hiç kolonoskopi yaptırmamıştır. Yapılan regresyon analizine göre; yaş arttıkça, bekar olmayanlarda, lise ve üzeri öğrenim görmüş olanlarda, çalışanlarda, kronik hastalığı olmayanlarda, kendisinde kanser öyküsü olanlarda, dengeli ve sağlıklı beslendiğini düşünenlerde, meme kanseri olma riskini orta ve yüksek görenlerde ve KETEM'i bilenlerde kanser taramalarına yönelik tutum daha olumlu saptanmıştır. Kanser taramalarına yönelik tutumun iyileştirilmesinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere il ve ilçe sağlık müdürlüklerine, ASM'lere ve KETEM'lere görevler düştüğünü düşünmekteyiz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2023
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2023
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;

  “NÜFUSUN YÜZDE 20’YE YAKINI BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA RİSK ALTINDA” İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından “Türk Böbrek Vakfı Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve TBV Renal Diyetisyeni ve Eğitmen Gökçen Efe Aydın, böbrek hastalıklarının belirtilerini anlattılar. Nüfusun yüzde 20’ye yakınının böbrek hastalığı konusunda risk altında olduğunu ifade eden Onat, kadınların daha yüksek risk taşıdığını belirtti. https://gelisim.edu.tr/haber/nufusun-yuzde-20ye-yakini-bobrek-hastaligi-konusunda-risk-altinda

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/