Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
84,023 research outcomes, page 1 of 8,403
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Stein, Camilla Lovise Elvebakk;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse- og velferdsleiing og utdanningsleiing Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Institutt for samfunnsvitskap 14.06.2019 Kommunereforma skal legge grunnlaget for sterkare kommunar som kan ivareta velferdsoppgåver både no og ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Enstad, Maria;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap

  In my thesis I have given the Norwegian Navy, and current Commanders specific attention. I have emphasized the psychosocial, relational, and interpersonal changes that take place when one’s position is transformed from a trained laborer to a leader or commanding positio...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Hansen, Sean Andre;

  This thesis aims to describe the process from theory to implementation. It also describes the results obtained from the process. The main goal of the project is to analyze the possibility of using reflectrometric pulse plethysmography to measure variations in oxygen sat...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access English
  Authors:
  Andersen, Jørgen; Edvardsen, Jan Roar;
  Publisher: Høgskolen i Agder

  Masteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2006 - Høgskolen i Agder, Grimstad The introduction of new technologies is often based on a response to the obstacles their predecessors could not overcome. In the history of the World Wide Web, the last years has...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Herlofsen, Casper;
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Grøneng, Øyvind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS398 MAJUR

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2002
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Dahl, Pia Caroline;

  ENHET, LIKHET OG KUNNSKAP : EN IDÉHISTORISK ANALYSE AV DEN NORSKE ENHETSSKOLEN I PERIODEN 1889 TIL 1920 ET SAMMENDRAG. Som oppgavetittelen indikerer, består denne oppgavens primære hovedanliggende i å analysere ideene bakenfor den norske enhetsskoleutviklingen i periode...

 • publication . Master thesis . 1992
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Aandahl, Marianne Haavardsholm;

  MILJØ- OG FORSKNINGSSAMARBEID I ARKTIS - EN STUDIE AV NORSK UTENRIKSPOLITIKK Tema Oppgaven omhandler skjæringspunktet mellom miljø- og forskningspolitikk og sikkerhetspolitikk i nordområdene. Den tar for seg perioden fra 1979 til 1990 og analyserer hvilke hovedhensyn no...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rogde, Marte Johnsen;
  Persistent Identifiers

  Målet med oppgaven er å analysere prisingsmodellen Song-Ping Zhu (2006) publiserte i artikkelen «An exact and explicit solution for the valuation of American put options». Zhu presenterte her en implisitt og eksakt løsning på lukket form for prising av amerikanske salgs...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frønes, Espen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven benytter seg av parametrisk design for å automatisere optimaliseringen av en nettverksbuebru gitt radiell staggeometri ved hjelp av programvarene Dynamo, Robot Structures Analysis og Excel. Samt å benytte en manuell versjon av samme kode for videre ...

  Add to ORCIDorcid
84,023 research outcomes, page 1 of 8,403