Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
33,178 Research products, page 1 of 3,318

 • Publications
 • Other research products
 • Book
 • Danish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Book . 2001
  Restricted Danish
  Authors: 
  Andersen, T.; Børsting, Christian Friis;
 • Publication . Book . 2015
  Restricted Danish
  Authors: 
  Røllum-Larsen, Claus;
  Publisher: Museum Tusculanum

  Komponisten Knudåge Riisagers liv og værk

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Olsen, Tina Vestermann;
  Publisher: Dansk Arkitektur Center
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Pedersen, Kurt Ærenlund; Bach, Nels Ove; Bech, Nils; Eskerod, Pernille; Fangel, Morten; Løbter, Lars;
  Publisher: Foreningen for Dansk Projektledelse
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Madsen, Jesper;
  Publisher: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

  Om foråret søger kortnæbbede gæs føde på landbrugsarealer i Vestjylland. For at afværge skader forvoldt af gæs på nysåede kornmarker udlægger Skov- og Naturstyrelsen korn på 3-4 fodringsarealer, som tiltrækker gæssene og dermed holder dem væk fra kornmarkerne.I løbet af de seneste 15 år er bestanden af kortnæbbet gås fordoblet, fra ca. 30.000 til 60.000 individer, men gæssene har spredt sig over et meget større område i Vestjylland og Nordjylland. Endvidere er forårstrækket til Norge fremrykket med 2-3 uger som følge af klimaændringerne, således at hovedparten af de kortnæbbede gæs i dag har forladt Vestjylland omkring den 20. april. Behovet for fodring af de kortnæbbede gæs er derfor aftaget betydeligt.Imidlertid er antallet af bramgæs tiltaget meget kraftigt i Vestjylland, og bramgæssene forbliver i området frem til midten af maj. De er også tiltrukket af fodringspladserne, men forvolder endnu ikke skade på nysåede kornmarker.Strategien for fodring bør overvejes for at stoppe fodringen af bramgæs og undgå at de tillærer sig udnyttelsen af nysåede marker

 • Publication . Book . 1999
  Restricted Danish
  Authors: 
  Østergård, U.;
  Publisher: Folk og værn
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Frilev, Bente;
 • Publication . Book . 2018
  Closed Access Danish
  Authors: 
  Ernst Jan de Place Hansen;
  Publisher: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
  Country: Denmark

  Unauthorised Translation - For educational use only​Translation of SBi-anvisning 253 Småhuse - Indretning og funktion.These Guidelines provide general requirements and recommendations for the design and function of newly constructed small houses under the provisions of the Bygningsreglement 2010 [2010 Building Regulations] also known as BR10 (Danish Enterprise and Construction Authority, 2010). Small houses include detached and semi-detached, single-family houses with vertical walls dividing units in up to two levels plus any basement. It also includes row-houses and townhouses as well as summer houses Unauthorised Translation - For educational use only.​Translation of SBi-anvisning 253 Småhuse - Indretning og funktion.These Guidelines provide general requirements and recommendations for the design and function of newly constructed small houses under the provisions of the Bygningsreglement 2010 [2010 Building Regulations] also known as BR10 (Danish Enterprise and Construction Authority, 2010). Small houses include detached and semi-detached, single-family houses with vertical walls dividing units in up to two levels plus any basement. It also includes row-houses and townhouses as well as summer houses.

 • Publication . Book . 1998
  Restricted Danish
  Authors: 
  Munksgaard, J.; Pedersen, K. A.; Wier, M.;
  Publisher: AKF

  Indeholder resultaterne af et projekt finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF). *

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Nygaard, E; Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev; Hallermund, F v P; Iversen, Bo Vangsø; Møller, I; Torp, Søren Bent;
  Publisher: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
33,178 Research products, page 1 of 3,318
 • Publication . Book . 2001
  Restricted Danish
  Authors: 
  Andersen, T.; Børsting, Christian Friis;
 • Publication . Book . 2015
  Restricted Danish
  Authors: 
  Røllum-Larsen, Claus;
  Publisher: Museum Tusculanum

  Komponisten Knudåge Riisagers liv og værk

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Olsen, Tina Vestermann;
  Publisher: Dansk Arkitektur Center
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Pedersen, Kurt Ærenlund; Bach, Nels Ove; Bech, Nils; Eskerod, Pernille; Fangel, Morten; Løbter, Lars;
  Publisher: Foreningen for Dansk Projektledelse
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Madsen, Jesper;
  Publisher: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

  Om foråret søger kortnæbbede gæs føde på landbrugsarealer i Vestjylland. For at afværge skader forvoldt af gæs på nysåede kornmarker udlægger Skov- og Naturstyrelsen korn på 3-4 fodringsarealer, som tiltrækker gæssene og dermed holder dem væk fra kornmarkerne.I løbet af de seneste 15 år er bestanden af kortnæbbet gås fordoblet, fra ca. 30.000 til 60.000 individer, men gæssene har spredt sig over et meget større område i Vestjylland og Nordjylland. Endvidere er forårstrækket til Norge fremrykket med 2-3 uger som følge af klimaændringerne, således at hovedparten af de kortnæbbede gæs i dag har forladt Vestjylland omkring den 20. april. Behovet for fodring af de kortnæbbede gæs er derfor aftaget betydeligt.Imidlertid er antallet af bramgæs tiltaget meget kraftigt i Vestjylland, og bramgæssene forbliver i området frem til midten af maj. De er også tiltrukket af fodringspladserne, men forvolder endnu ikke skade på nysåede kornmarker.Strategien for fodring bør overvejes for at stoppe fodringen af bramgæs og undgå at de tillærer sig udnyttelsen af nysåede marker

 • Publication . Book . 1999
  Restricted Danish
  Authors: 
  Østergård, U.;
  Publisher: Folk og værn
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Frilev, Bente;
 • Publication . Book . 2018
  Closed Access Danish
  Authors: 
  Ernst Jan de Place Hansen;
  Publisher: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
  Country: Denmark

  Unauthorised Translation - For educational use only​Translation of SBi-anvisning 253 Småhuse - Indretning og funktion.These Guidelines provide general requirements and recommendations for the design and function of newly constructed small houses under the provisions of the Bygningsreglement 2010 [2010 Building Regulations] also known as BR10 (Danish Enterprise and Construction Authority, 2010). Small houses include detached and semi-detached, single-family houses with vertical walls dividing units in up to two levels plus any basement. It also includes row-houses and townhouses as well as summer houses Unauthorised Translation - For educational use only.​Translation of SBi-anvisning 253 Småhuse - Indretning og funktion.These Guidelines provide general requirements and recommendations for the design and function of newly constructed small houses under the provisions of the Bygningsreglement 2010 [2010 Building Regulations] also known as BR10 (Danish Enterprise and Construction Authority, 2010). Small houses include detached and semi-detached, single-family houses with vertical walls dividing units in up to two levels plus any basement. It also includes row-houses and townhouses as well as summer houses.

 • Publication . Book . 1998
  Restricted Danish
  Authors: 
  Munksgaard, J.; Pedersen, K. A.; Wier, M.;
  Publisher: AKF

  Indeholder resultaterne af et projekt finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF). *

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Nygaard, E; Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev; Hallermund, F v P; Iversen, Bo Vangsø; Møller, I; Torp, Søren Bent;
  Publisher: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.