Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morten Holmboe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gyldendal Akademisk

  Når et menneske uaktsomt (altså uten å ville det) skader eller tar livet av en som står dette mennesket nær, settes straffens problem på spissen. I praksis har man i noen slike tilfeller valgt å gi påtaleunnlatelse eller betinget fengsel. I den nye straffeloven vil det ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morten Holmboe;

  Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ordinært forelegg eller et forenklet forelegg. I 20...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Inger Marie Sunde;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble g...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morten Holmboe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gyldendal Akademisk

  Dette er siste tekst-versjon av artikkelen, den kan inneholde ubetydelige forskjeller fra forlagets pdf-versjon. Artikkelen gir en oversikt over de generelle reglene om politiattester og sammenligner forskjellige regler som gir hjemmel for å kreve politiattest for den s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gert Johan Kjelby; Ørnulf Øyen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen tar opp rekkevidden av straffansvaret for medvirkning. Oppmerksomheten rettes mot passivitet fra personer som har et omsorgsansvar for barn. I hvilken utstrekning kan en passiv omsorgsperson straffes for medvirkning der vedkommende enten forholder seg helt pa...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1