Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,146 Research products, page 1 of 115

 • Publications
 • Research data
 • 2013-2022
 • Other literature type
 • Croatian
 • Kemija u Industriji

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Croatian
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Čatić, Igor; Salopek Weber, D;
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Sanja Jurković;
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  M. Majić Renjo; L. Ćurković;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . 2014
  Open Access Croatian
  Authors: 
  I. Kisić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Marica Ivanković; Leonard Bauer; Antonia Ressler; Anamarija Rogina; Maja Antunović; Hrvoje Ivanković;
  Country: Croatia

  Bone tissue engineering (BTE) is a fast growing field focused on the development of bioactive 3D porous scaffolds as temporary extracellular matrixes that support cell attachment, proliferation and differentiation, and stimulate bone tissue formation in vivo. Over more than ten years, our group has been devoted to developing new biomaterials and methods to prepare 3D porous scaffolds for BTE applications. The potential of natural porous structures such as marine skeletons, composite materials, and hydrogels based on biodegradable polymers and bioresorbable hydroxyapatite ceramics have been studied. In this paper, an overview of our research and main achievements, published in international scientific publications, is provided. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Inženjerstvo koštanog tkiva brzorastuće je polje istraživanja usmjereno na razvoj bioaktivnih 3D poroznih nosača, kao privremenih izvanstaničnih matrica, koji podržavaju prianjanje, umnažanje i diferencijaciju stanica te potiču stvaranje koštanog tkiva in vivo. Više od deset godina istraživanja naše grupe posvećena su razvoju novih materijala i postupaka za pripravu 3D poroznih nosača za inženjerstvo koštanog tkiva. Kao mogući nosači istraživani su porozni skeleti morskih organizama te kompozitni materijali i hidrogelovi na temelju biorazgradljivih polimera i bioresorbirajuće hidroksiapatitne keramike. U ovom radu dan je prikaz naših istraživanja i glavnih postignuća, objavljenih u međunarodnim znanstvenim publikacijama. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Publication . Other literature type . 2019
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Igor Čatić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . 2016
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Jelena Macan;
  Country: Croatia

  Nekrolog prof. Ivana Esiha, stručnjaka u području korozije i zaštite materijala.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Vida Jarm;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  A new source-based nomenclature system is described which indicates that a particular polymer has been chemically modified. A connective within the name of a polymer, -mod-, is introduced for this purpose as in poly[(A)-mod-(B)]. The system is intended to be used in accordance with source-based naming of polymers but also provides for the use of structure-based names when it is unavoidable. It embraces: (1) modification of a constitutional unit into another, the unique structure of which is known; and (2) a more general modification of a constitutional unit resulting in any one of a number of possible structures. In addition, a new symbol, ∼>, is proposed for use in graphic representations of the structure of modified polymers. Opisan je novi sustav nomenklature (imenovanja) na osnovi podrijetla za polimere koji su kemijski modificirani. U tu je svrhu u ime polimera uvedena poveznica -mod-, npr. poli[(A)-mod-(B)]. Sustav se primjenjuje u skladu s nomenklaturom polimera na osnovi podrijetla, ali predviđa, kada je to neizbježno, i imenovanje polimera na osnovi strukture. Sustav uključuje: (1) modifikaciju konstitucijske jedinice u drugu jedinicu poznate strukture; (2) općenitiju modifikaciju konstitucijske jedinice kojom nastaje bilo koja od više mogućih struktura. Uveden je i novi simbol, ~>, za uporabu pri grafičkom prikazivanju strukture modificiranih polimera.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,146 Research products, page 1 of 115
 • Open Access Croatian
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Čatić, Igor; Salopek Weber, D;
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Sanja Jurković;
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  M. Majić Renjo; L. Ćurković;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . 2014
  Open Access Croatian
  Authors: 
  I. Kisić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Marica Ivanković; Leonard Bauer; Antonia Ressler; Anamarija Rogina; Maja Antunović; Hrvoje Ivanković;
  Country: Croatia

  Bone tissue engineering (BTE) is a fast growing field focused on the development of bioactive 3D porous scaffolds as temporary extracellular matrixes that support cell attachment, proliferation and differentiation, and stimulate bone tissue formation in vivo. Over more than ten years, our group has been devoted to developing new biomaterials and methods to prepare 3D porous scaffolds for BTE applications. The potential of natural porous structures such as marine skeletons, composite materials, and hydrogels based on biodegradable polymers and bioresorbable hydroxyapatite ceramics have been studied. In this paper, an overview of our research and main achievements, published in international scientific publications, is provided. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Inženjerstvo koštanog tkiva brzorastuće je polje istraživanja usmjereno na razvoj bioaktivnih 3D poroznih nosača, kao privremenih izvanstaničnih matrica, koji podržavaju prianjanje, umnažanje i diferencijaciju stanica te potiču stvaranje koštanog tkiva in vivo. Više od deset godina istraživanja naše grupe posvećena su razvoju novih materijala i postupaka za pripravu 3D poroznih nosača za inženjerstvo koštanog tkiva. Kao mogući nosači istraživani su porozni skeleti morskih organizama te kompozitni materijali i hidrogelovi na temelju biorazgradljivih polimera i bioresorbirajuće hidroksiapatitne keramike. U ovom radu dan je prikaz naših istraživanja i glavnih postignuća, objavljenih u međunarodnim znanstvenim publikacijama. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Publication . Other literature type . 2019
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Igor Čatić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . 2016
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Jelena Macan;
  Country: Croatia

  Nekrolog prof. Ivana Esiha, stručnjaka u području korozije i zaštite materijala.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Vida Jarm;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  A new source-based nomenclature system is described which indicates that a particular polymer has been chemically modified. A connective within the name of a polymer, -mod-, is introduced for this purpose as in poly[(A)-mod-(B)]. The system is intended to be used in accordance with source-based naming of polymers but also provides for the use of structure-based names when it is unavoidable. It embraces: (1) modification of a constitutional unit into another, the unique structure of which is known; and (2) a more general modification of a constitutional unit resulting in any one of a number of possible structures. In addition, a new symbol, ∼>, is proposed for use in graphic representations of the structure of modified polymers. Opisan je novi sustav nomenklature (imenovanja) na osnovi podrijetla za polimere koji su kemijski modificirani. U tu je svrhu u ime polimera uvedena poveznica -mod-, npr. poli[(A)-mod-(B)]. Sustav se primjenjuje u skladu s nomenklaturom polimera na osnovi podrijetla, ali predviđa, kada je to neizbježno, i imenovanje polimera na osnovi strukture. Sustav uključuje: (1) modifikaciju konstitucijske jedinice u drugu jedinicu poznate strukture; (2) općenitiju modifikaciju konstitucijske jedinice kojom nastaje bilo koja od više mogućih struktura. Uveden je i novi simbol, ~>, za uporabu pri grafičkom prikazivanju strukture modificiranih polimera.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.