Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
7,787 Research products

 • Publications
 • Research data
 • Article
 • Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka eLABa

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Stasiulis, Arvydas; Zaičenkovienė, Kristina; Aleksandravičienė, Roma;

  Sportinė aerobika yra viena iš naujausių gimnastikos sporto šakų, kurią kultivuodami sportininkai pagal muziką turi atlikti didelio intensyvumo pagrindinius aerobikos judesius ir jungti juos su jėgos, šuolių, lankstumo, pusiausvyros pratimais. Kaip ir kitos gimnastikos rūšys, sportinė aerobika reikalauja aerobinės ir anaerobinės ištvermės, šoklumo, lankstumo, jėgos ir puikios koordinacijos. Visos šios fizinės ypatybės turi būti rodomos varžybinio pratimo metu (vidutinė trukmė — 2 min), atliekant koordinaciškai sudėtingus judesius bei įvairaus sudėtingumo elementus dideliu intensyvumu be poilsio intervalų (Sports Aerobics Code of Points, 2002). Fiziologinius pokyčius specifinio fizinio krūvio (varžybinės veiklos) metu tyrė ispanų mokslininkai (Rodriguez et al., 1998). R. Aleksandravičienė (2005) ištyrė skirtingo meistriškumo aerobininkių aerobinį pajėgumą ir energijos sąnaudas varžybinės veiklos metu. Tyrimo tikslas — nustatyti skirtingo meistriškumo aerobininkių anaerobinį pajėgumą minant veloergometrą. Buvo tiriama 18 aerobikos sportininkių. Išanalizavus varžybinių pratimų sudėtingumą ir varžybų rezultatus, jos buvo suskirstytos į didesnio ir mažesnio sportinio meistriškumo grupes. Visos tiriamosios atliko 30 sekundžių maksimalų Vingeito testą „Monark“ veloergometru. Testo ir atsigavimo po jo metu buvo registruojamas širdies susitraukimų dažnis naudojant „Polar“ pulso matuoklį S-810 (Suomija). Kapiliarinio kraujo mėginiai buvo imami atsigavimo metu po Vingeito testo praėjus... [toliau žr. visą tekstą] Aerobic gymnastics is one of the newest branches in gymnastics sport, when athletes must perform continuous complex and high intensity movement patterns to music, which originate from traditional aerobic steps and strength, flexibility and balance exercises. Aerobic gymnastics is characterized as an intensive physical exercise in which a number of muscle groups are actively engaged as well as both aerobic and anaerobic capacity of the body is developed. In competitive activities (lasting 2 min on average) physical properties, such as strength, flexibility, coordination must be demonstrated without rest intervals (Sports Aerobics Code of Points, 2002). Physiological responses during a competitive exercise in aerobic gymnastics were determined by Spanish scientists (Rodriguez et al., 1998), aerobic capacity and energy expenditure of aerobic gymnastics athletes of different level of training during competitive exercise were studied by R. Aleksandravičienė (2005). The aim of this study was to determine the anaerobic performance during cycling ergometry in differently trained sports aerobics women athletes. A group of Lithuanian aerobic competitors (n = 15) with different level of training were engaged as the subjects in this experiment. Their anaerobic performance was assessed by using 30 s Wingate anaerobic test. The heart rate (HR) dynamics during Wingate test and during recovery was evaluated as well. In addition, capillary blood samples were taken at 5th and 20th min of... [to full text]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jakaitė, Dalia;

  Akmuo yra vienas iš daiktų Rainerio Marios Rilke’s žmogaus pasaulyje, kuris pasižymi išskirtiniu simboliniu daiktiškumu, šio fenomeno meditacija, persmelkta kūrybinių „aš“ galių. Kaip egzistencinė būties dalis ir šventuma, daiktai pripažįstami ir šlovinami giesmės intonacijomis. Daiktų ir žmogaus santykis iškyla kaip laikiškai štai-būčiai ir metafizinei paslapčiai atsiverianti tikrovė. IX Rilke’s Duino elegijoje žmogaus būtis suvokiama kaip prasmė pavadinti daiktus: „Esam čia gal tik tam, kad ištartu­me: namas, / tiltas, šulinys, vartai, ąsotis, vaismedis, langas, – / kilniau: kolona, bokštas...“ (R i lk e 1996, 299). Per šiuos ir kitus daiktus jutimiškai patiriamas pasaulis yra galimybė autentiškam santykiui su būtimi, sakralumo ištikčiai. Kita vertus, ir patys daiktai yra savaiminė vertybė, prie kurios priartėti žmogui leidžia ypatinga kalbos patirtis. Apie daiktiškojo Rilke’s pasaulio simboliškumą kalbėjo ne vienas poeto kritikas. Iš daugiaprasmės poeto simbolikos šioje publikacijoje linkstama į teopoetinį krikščioniškojo pasaulio reikšmių lauką . Tai lemia aptariami tekstai – eilėraščiai iš Valandų knygos (Das Stundenbuch). Šioje pranciškoniškosios, subjektyviai krikščioniškosios (žmogiškąjį ir daiktiškąjį subjektyvumą suabsoliutinančios) dvasios knygoje akmens ir akmeniškumo yra gausu. Žmogaus būčiai suvokti akmuo pasirenkamas ir kuriamas kaip gamtos ir Biblijos daiktas. Šios publikacijos tikslas – ne tiek išsamus tyrimas, kiek „akmeninių“ Valandų knygos eilėraščių... [toliau žr. visą tekstą] Stone is one of the things in the world of Rilke’s man. The aim of the present publication is to comment on several poems from “The Book of Hours” presenting new translations into the Lithuanian language. For the comments we have chosen the poetical semantic field of the Christian world from polysemous poet’s symbolism. It is conditioned by the collection itself. In the poems “Jetzt reifen schon die roten Berberitze” and “Da trat ich als ein Pilger ein” stone becomes the metaphor of God. In the poem “Wenn etwas mir vom Fenster fällt” stone allows the verification of the world order and the assurance in its existence and meaning. The poems “Sie sind es nicht“ and “Du bist der Arme, du der Mittellose” are related by the symbolism of stone expressing divine poverty. In the poem “Du bist das Kloster zu den Wundenmalen” stone speaks about the polysemy of a cloister. The stone world of a cloister as God’s house symbolizes the nature of the relation between human and God. In this and other texts, stone and language appear as the ways to get closer to the essence, the possibility to listen to and hear. In the poem “Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb” stone and silence point to the divine incognizability. In the poem “Mach mich zum Wächter deiner Weiten” stone is not only a part of the building but a spot of silence that allows hearing. Quite a few poems of “The Book of Hours” have the spirit of pilgrimage.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Juodka, Robertas;

  Ištyrus nespecifinius kraujo serumo baltymus nustatyta, kad vištoms yra būdingi dideli alelių PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627) dažnumai, o alelių PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų tirtų populiacijų vidurkiams ( skirtumas 0,008 – 0,015 ). Kalakutų populiacijai yra būdingas didelis alelio PreAl – 1B (0,613) dažnumas, o alelių PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų populiacijų vidurkiui ( skirtumas 0,010 – 0,033). Pentardos pasižymėjo dideliais alelių PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708) dažnumais, o alelių McA ir McB dažnumai buvo identiški trijų populiacijų vidurkiui. Mažiausias vidutinis faktinis heterozigotiškumas buvo kalakutų populiacijoje (0,329), didesnis pas pentardas (0,437) ir didžiausias pas vištas (0,509). Didžiausias genetinis identiškumas (0,969) nustatytas tarp vištų ir kalakutų populiacijų, mažiausias tarp vištų ir pentardų (0,928). The analysis of non-specific blood serum proteins indicated that high frequency of alleles PreAl– 2B (0.667), PostAlA (0.635), PostTf–2B (0.627), was characteristic of hens, and the frequencies of alleles PreTf–2A, PreTf–2B, McA, McB were close to the mean values of the three populations under investigation (difference – 0.008-0.015). The population of turkeys was distinguished by high frequency of allele PreAl–1B (0.613), and the frequencies of alleles PreAl–2A, PreAl–2B, PostTfA, PostTfB, McA, McB were similar to the mean values of the three populations (difference – 0.010-0.033). High frequencies of alleles PreAl–1A (0.681), PreAl–2A (0.681), AlB (0.736), PreTfA (0.708) were characteristic of guinea fowls, while the frequencies of alleles McA and McB were identical to the mean values of the three populations. Turkey population had the lowest average actual heterozygosity (0.329), guinea fowls had somewhat higher heterozygosity (0,437) and the highest heterozygosity was determined for hens (0.509). The highest genetic identity (0.969) was found between the populations of hens and turkeys, while the lowest – between hens and guinea fowls (0.928). Исследовав неспецифический белок сыворотки крови трех разных популяций птиц, установлено, что куры имели большие частоты аллелей PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627), а частоты аллелей PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB у ку�� были близкие к средней величине трех популяций (разница 0,008 – 0,015). Для популяции индюков было присущее большая частота аллели PreAl – 1B (0,613) , а частота аллелей PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB была близка к средней величине трех популяций (разница 0,010 – 0,033). Цесарки отличались большими частотами аллелей PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708), а частота аллелей McA ir McB у них была идентична к средней величине трех популяций. Наименьшая средняя фактическая гетерозиготность была в популяции индюков (0,329), наибольшая у цесарок (0,437) и самая большая у кур (0,509). Наибольшая генетическая идентичность (0,969) установлена между популяциями кур и индюков, а наименьшая между популяциями кур и цесарок (0,928).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Karpavičius, Henrikas;

  Laipsniškas Lietuvos įsiliejimas į globalią ekonominę rinką neišvengiamai praplečia nacionalinio ūkio ir kitų, skirtingo išsivystymo lygio šalių ūkių ekonominės veiklos tarpusavio sąsajas. Įvairių lygių moksliniai tyrimai rodo tarptautinio ekonominio proceso vystymosi netolygumą, ypač paaštrėjantį vadinamų makroekonominių egzogeninių šokų (MEŠ) atvejais. Tai patvirtina šiandienės Lietuvos patirtis, ypač kriziniais 2008–2011 m. Priešingai nei daugelis kitų autorių, šiame straipsnyje MEŠ nėra siejamas su konkrečiu „ekonominiu įvykiu“, kurį būtų galima tiksliai identifikuoti ir pamatuoti. Siūloma MEŠ traktuotė veikiau atitinka ‚ekonominį procesą‘, kurio poveikis pasireiškia per ilgesnį laiko tarpą. While the notion of exogenous shocks has been part of economic discourse for a long time, the severity of recent shocks, especially in the financial sector culminating with a collapse of a major global bank in 2008, has had enormous real economic effects in terms of employment and output. This makes the task of identifying, classifying and measuring economic shocks most important, particularly in the context of possible both macro and microeconomic policy prescriptions that could potentially soften the effects of such shocks. This paper reviews economic literature on different interpretation and measurement of economic exogenous shocks. A notion of economic shock as a ‘process’ (as opposed to an identifiable and measurable ‘event’) is expounded. Classification of exogenous shocks into transitory and permanent is offered, a distinction that has important implications for relevant policy response which can either amplify or dampen the economic effects of shocks is laid out. Two exogenous economic shocks are identified in the Lithuanian economy. Using statistical methods and economic data, the two shocks are classified into transitory or permanent. Policy implications of this classification are also proposed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Šaltinytė, Loreta;

  Ius cogens normos ir erga omnes įsipareigojimai yra dvi esminės sąvokos, skiriančios šiuolaikinę tarptautinę teisę nuo klasikinės. Vis dėlto kuo šios sąvokos skiriasi ir kokie yra jų pažeidimo teisiniai padariniai – iki šiol neišspręsta problema. Straipsnyje nagrinėjamas valstybių įsipareigojimo vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl kankinimų teisinis statusas tarptautinėje teisėje. Mokslo darbuose ir teismų sprendimuose kankinimų draudimas visuotinai pripažįstamas kaip ius cogens normos pavyzdys. Tačiau nesutariama dėl to, ar valstybės turi tarptautinę teisinę pareigą vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl asmenų, padariusių sunkius žmogaus teisių pažeidimus. Straipsnyje ginčijama, kad šis valstybių įsipareigojimas yra tarptautinės paprotinės teisės dalis. Šis įsipareigojimas išplaukia iš paties sunkių žmogaus teisių pažeidimo erga omnes pobūdžio. Ši išvada daroma apžvelgus arbitražų sprendimus dėl šio įsipareigojimo klasikinėje teisėje, išanalizavus šio įsipareigojimo reglamentavimą pagrindinėse tarptautinėse sutartyse, žmogaus teisių apsaugos institucijų praktiką, reikalaujant bausti žmogaus teises pažeidusius asmenis, bei galiausiai Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimus Barcelona Traction (1970 m.) ir Genocido (1996 m.) bylose. In this article, the author aims to suggest legal guidelines enabling a well argued answer that the obligation to prosecute for grave violations of human rights is a part of customary international law of an erga omnes nature. In the first part of the article the decisions of international arbitral tribunals are analysed. In the second part the Genocide convention, Geneva conventions for the protection of the victims of war, Convention against torture all of which provide for an obligation of States to prosecute are analysed. The third part considers the decisions of the UN Human rights Committee, European Court of Human Rights and the American Court of Human Rights concerning the obligation to prosecute. In their practice all of 127 these institutions acknowledge that States are subject to this obligation. This finds an especially clear expression with respect to the prohibition of torture. The article seeks to demonstrate that the most proper legal basis for this obligation would be the obligation to respect and ensure respect to the rights included in the respectful international agreements. It is alleged that separation of an obligation to respect rights from an obligation to ensure rights is artificial and that it should be read uniformly, without making a distinction between ‚respect“ and ‚ensure respect“. In the final part of the article the question whether an obligation to prosecute is of an erga omnes character is considered. The major ICJ case referred to is the... [to full text]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Šarkinas, Antanas; Jasutienė, Ina;

  Tirti vaistinės dirvuolės, saliero, ciberžolės ekstraktai, citrinos, cinamono eteriniai aliejai, juodojo serbento uogų ir išspaudų ekstraktas, mėlynės uogų ir išspaudų ekstraktas, mėlynės, juodojo serbento, spanguolės uogų sultys. Tyrimuose naudotos testavimo kultūros: Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilozis, Pichia cluyveri, Saccharomyces cerevisiae H67, Rhodothorula rubra. Didžiausios slopinimo zonos susidaro aplink įdubas su sultimis. Vandeniniame ir etanoliniame uogų ekstrakte antocianinų ir fenolinių junginių kiekis skiriasi, bet slopinimo zonų skersmuo svyruoja nedaug. Tai rodo, kad uogų ekstraktuose antimikrobinėmis savybėmis pasižymi ir kiti junginiai. Mielių kultūrų jautrumas dar mažesnis, stipriausiu poveikiu išsiskiria spanguolės uogų sultys, kitų tirtų uogų sultys ir ekstraktai mažai veiksmingi. Testavimo kultūros skirtingų koncentracijų įtaka bandymo rezultatams nenustatyta. Cinamono eterinis aliejus skystoje terpėje B. subtilis vegetatyvines ląsteles veikia baktericidiškai, bet neužmuša šios bakterijos sporų. Gana efektyviai sumažina S. typhimurium skaičių, bet nenužudo S. enteritidis. Cinamono eterinis aliejus veiksmingas ir mielių kultūrų atžvilgiu, kultūrų augimą nuslopina visoje lėkštelėje. Bandant panaudoti ekstraktus modelinėse maisto sistemose... [toliau žr. visą tekstą] Agrimony (Agrimonia eupatoria L.), celery (Apium graveoleus L.) and turmeric (Curcuma longa Vab.) extracts, the essential oils, cranberry, black currant and bilberry extracts from berries and berry cakes were investigated. The antibacterial activity of plant extracts was determined by using a diffusion to agar method and model system of sausages. Spores and vegetative cells of Bacillus subtilis, test cultures of Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilozis, Pichia cluyveri, Saccharomyces cerevisiae H67, and Rhodothorula rubra were used for evaluation of antibacterial activity. The antibacterial activity of plant extracts was determined by using a diffusion to agar method and model system of minced meat. The biggest inhibition zones were around the pits with juice. The total anthocyanins and phenolics compounds content were different in the water and ethanol extracts of the tested berries, however, the inhibition zone diameter ranged to some extent. It shows that the antimicrobial properties of the berry extracts are also characterized by other compounds. Yeast show minimal sensitivity, only cranberry juice was effective among the investigated berry extracts and juices. The cassia essential oil affects the bactericidical B. subtilis vegetative cells in the liquid medium, but does not destroy the... [to full text] Исследовались экстракты агримонии, сельдерея, эфирные масла лимона и корицы, экстракты ягод, выжимок и сок черной смородины, черники, клюквы. В опытах применяли тест-культуры Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilozis, Pichia cluyveri, Saccharomyces cerevisiae, Rhodothorula rubra. Диаметр прозрачных зон оказался наибольшим в чашках с соком исследуемых ягод. В водных и этанольных зкстрактах содержалось различное количество фенольных соединений и антоцианинов, но диаметр прозрачных зон различался мало, следовательно, антимикробными свойствами обладают и другие соединения, содержащиеся в ягодах. Дрожжи более устойчивы к их воздействию, эффективен только сок клюквы.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vyšniauskas, V.;

  One of the most common image features used in machine vision are edges, and there is a substantial body of research on various techniques for performing edge detection. Edges are useful in many applications as image comparing, recognition and other. Here is presented edge detection method with subpixel accuracy. Method is based on decision that different intensity and size areas influence pixel brightness with some relation function. Hear presented functions to calculate one dot of edge going through the pixel. Test results show that with 0.01 standard deviation is estimated 47% of dots, with 0.05 standard deviation is estimated 88% of dots and 94% with 0.06 standard deviation. Also it is defined, that linearity decrease is more than 5% when edge cut triangle which area is less then 10% of pixel area. Vaizdo kontūro nustatymas yra viena iš bendriausių vaizdų palyginimo, atpažinimo ir kitokio apdorojimo charakteristikų. Vaizdo pakeitimas kontūru leidžia gerokai sumažinti kompiuterio skaičiavimų trukmę. Kontūrams nustatyti naudojami įvairūs metodai Pristatomas metodas vaizdo kontūrui nustatyti pikselio dalies tikslumu. Metodas paremtas tuo, kad skirtingo ryškio sritys, dengiančios tą patį pikselį tam tikru proporcingumu, daro įtaką bendram pikselio ryškumui. Pateikiamos funkcijos per pikselį einančio kontūro taško koordinatėms rasti. Tyrimais nustatyta, kad su 0,01 neapibrėžtimi nustatomi 47 % taškų, su 0,05 neapibrėžtimi – 88 % taškų, o su 0,06 neapibrėžtimi – 94 % taškų. Taip pat nustatyta, kad netiesiškumas viršija 5 %, kai kontūras atkerta trikampį, kurio plotas sudaro 10 % pikselio ploto. Tokius pikselius reikia ignoruoti. Контур – одна из самых общих характеристик изображения, используемых в машинном зрении. Существует множество различных методов для обнаружения контура. Контур полезен во многих применениях таких как сравнение, опознавание изображения и других. Представляется метод обнаружения контура с точностью до доли пикселя. Метод основан на решении, что зоны разной интенсивности и размера влияют на яркость пикселя и представляют некоторую функцию. Представлены функции для вычисления точки контура, находящейся на пикселе. Результаты исследования показывают, что с 0.01 стандартными отступлениями определены 47 % точек, с 0.05 стандартными отступлениями – 88 % точек и 94 % точек с 0.06 стандартными отступлениями. Также определена нелинейность более 5 %, когда контур отсекает треугольник площадью менее 10 % от площади пикселя.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Edita Dranseikaitė;

  Terorizmas savaime nėra naujas reiškinys pasaulyje, tačiau Šaltojo karo pabaiga ir globalizacija „išleido džiną iš butelio“. Šiame straipsnyje nagrinėjamos terorizmo apibrėžimo problemos, terorizmo grėsmės tendencijos (ypač didėjančio terorizmo fatalumo priežastys), globalizacijos poveikis terorizmui bei kovos su terorizmo grėsme globalizacijos amžiuje galimybės ir pavojai. Straipsnyje teigiama, kad globalizacijos amžiuje terorizmas tampa populiarus ne tik kaip asimetrinė kovos priemonė su stipresniu priešininku pasaulio „piktavalėse“ valstybėse, bet kova su terorizmu vis dažniau naudojama kaip pagalbinis instrumentas užsienio bei vidaus politikoje Vakarų pasaulio demokratijose. Kai nėra sutarimo, kas yra terorizmas, valstybės dėl vidaus ir užsienio politikos interesų ir/arba išorinio spaudimo yra linkusios sureikšminti terorizmo grėsmę, o tai sukuria kontrproduktyvų efektą ir didina pavojų saugumui. Terrorism is not what could be called a new phenomenon in the world. The end of the Cold War and globalisation, however, "have let the genie out of the bottle". In this article the author analyses issues pertaining to the definition of terrorism, tendencies of the terrorist threat (particularly, causes of the growing fatality of terrorism), the impact of globalisation on the phenomenon of terrorism and opportunities and dangers behind the fight against terrorism in the globalisation age. The article claims that during the age of globalisation terrorism becomes popular not only as a means for an asymmetric fight against the stronger opponent of the world's "evil" states; the fight against terrorism is more and more often used as a supplementary instrument in the external and internal policies of Western world democracies. Devoid of an agreement on what terrorism is, states, facing the pressure of foreign and internal interests and/or external pressure, have become used to exaggerating the appeal of the terrorist threat, which, in turn, creates a counterproductive effect and increases security stakes.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kevin A. Diehl;

  Tyrimu siekiama nustatyti ar bendrosios ir specifinės atidėtojo pelno mokesčio turto (APMT) ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimų (APMĮ) kategorijos turi sąsajų su akcijų kainų pokyčiais, remiantis Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Tyrimo rezultatai parodė, kad remiantis APMT ir APMĮ akcijų kainų pokyčių prognozavimas yra kur kas ribotesnis, lyginant su JAV, kur naudojami bendrieji atskaitomybės principai (angl. GAAP). This research seeks to determine whether the general and specific categories of deferred tax assets (DTAs) and deferred tax liabilities (DTLs) under International Financial Reporting Standards are related to changes in stock prices. The results seem to indicate that DTAs and DTLs under IFRS could be less helpful to investors than they currently are under US GAAP.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai
  Article
  License: cc-by-nc
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ógáin, Ríonach uí;

  Straipsnyje apžvelgiama Dublino universiteto kolegijos Nacionalinio folkloro archyvo duomenų skaitmeninimo priešistorė, apibūdinama dabartinė padėtis ir brėžiamos būsimos šio proceso gairės (smulkesnę informaciją šiais klausimais galima rasti http://www.ucd.ie/ivrla/about.html). Be to, išsamiai aptariami kai kurie pastebėti šio darbo privalumai bei trūkumai, iškeliamos tam tikros etinės ir organizacinės problemos. Vis dėlto straipsnis baigiamas pozityvia gaida, pabrėžiant, kad kelias į ateitį veda skaitmeninio pasaulio link, nors juo žengti reikėtų labai atsargiai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
7,787 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Stasiulis, Arvydas; Zaičenkovienė, Kristina; Aleksandravičienė, Roma;

  Sportinė aerobika yra viena iš naujausių gimnastikos sporto šakų, kurią kultivuodami sportininkai pagal muziką turi atlikti didelio intensyvumo pagrindinius aerobikos judesius ir jungti juos su jėgos, šuolių, lankstumo, pusiausvyros pratimais. Kaip ir kitos gimnastikos rūšys, sportinė aerobika reikalauja aerobinės ir anaerobinės ištvermės, šoklumo, lankstumo, jėgos ir puikios koordinacijos. Visos šios fizinės ypatybės turi būti rodomos varžybinio pratimo metu (vidutinė trukmė — 2 min), atliekant koordinaciškai sudėtingus judesius bei įvairaus sudėtingumo elementus dideliu intensyvumu be poilsio intervalų (Sports Aerobics Code of Points, 2002). Fiziologinius pokyčius specifinio fizinio krūvio (varžybinės veiklos) metu tyrė ispanų mokslininkai (Rodriguez et al., 1998). R. Aleksandravičienė (2005) ištyrė skirtingo meistriškumo aerobininkių aerobinį pajėgumą ir energijos sąnaudas varžybinės veiklos metu. Tyrimo tikslas — nustatyti skirtingo meistriškumo aerobininkių anaerobinį pajėgumą minant veloergometrą. Buvo tiriama 18 aerobikos sportininkių. Išanalizavus varžybinių pratimų sudėtingumą ir varžybų rezultatus, jos buvo suskirstytos į didesnio ir mažesnio sportinio meistriškumo grupes. Visos tiriamosios atliko 30 sekundžių maksimalų Vingeito testą „Monark“ veloergometru. Testo ir atsigavimo po jo metu buvo registruojamas širdies susitraukimų dažnis naudojant „Polar“ pulso matuoklį S-810 (Suomija). Kapiliarinio kraujo mėginiai buvo imami atsigavimo metu po Vingeito testo praėjus... [toliau žr. visą tekstą] Aerobic gymnastics is one of the newest branches in gymnastics sport, when athletes must perform continuous complex and high intensity movement patterns to music, which originate from traditional aerobic steps and strength, flexibility and balance exercises. Aerobic gymnastics is characterized as an intensive physical exercise in which a number of muscle groups are actively engaged as well as both aerobic and anaerobic capacity of the body is developed. In competitive activities (lasting 2 min on average) physical properties, such as strength, flexibility, coordination must be demonstrated without rest intervals (Sports Aerobics Code of Points, 2002). Physiological responses during a competitive exercise in aerobic gymnastics were determined by Spanish scientists (Rodriguez et al., 1998), aerobic capacity and energy expenditure of aerobic gymnastics athletes of different level of training during competitive exercise were studied by R. Aleksandravičienė (2005). The aim of this study was to determine the anaerobic performance during cycling ergometry in differently trained sports aerobics women athletes. A group of Lithuanian aerobic competitors (n = 15) with different level of training were engaged as the subjects in this experiment. Their anaerobic performance was assessed by using 30 s Wingate anaerobic test. The heart rate (HR) dynamics during Wingate test and during recovery was evaluated as well. In addition, capillary blood samples were taken at 5th and 20th min of... [to full text]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jakaitė, Dalia;

  Akmuo yra vienas iš daiktų Rainerio Marios Rilke’s žmogaus pasaulyje, kuris pasižymi išskirtiniu simboliniu daiktiškumu, šio fenomeno meditacija, persmelkta kūrybinių „aš“ galių. Kaip egzistencinė būties dalis ir šventuma, daiktai pripažįstami ir šlovinami giesmės intonacijomis. Daiktų ir žmogaus santykis iškyla kaip laikiškai štai-būčiai ir metafizinei paslapčiai atsiverianti tikrovė. IX Rilke’s Duino elegijoje žmogaus būtis suvokiama kaip prasmė pavadinti daiktus: „Esam čia gal tik tam, kad ištartu­me: namas, / tiltas, šulinys, vartai, ąsotis, vaismedis, langas, – / kilniau: kolona, bokštas...“ (R i lk e 1996, 299). Per šiuos ir kitus daiktus jutimiškai patiriamas pasaulis yra galimybė autentiškam santykiui su būtimi, sakralumo ištikčiai. Kita vertus, ir patys daiktai yra savaiminė vertybė, prie kurios priartėti žmogui leidžia ypatinga kalbos patirtis. Apie daiktiškojo Rilke’s pasaulio simboliškumą kalbėjo ne vienas poeto kritikas. Iš daugiaprasmės poeto simbolikos šioje publikacijoje linkstama į teopoetinį krikščioniškojo pasaulio reikšmių lauką . Tai lemia aptariami tekstai – eilėraščiai iš Valandų knygos (Das Stundenbuch). Šioje pranciškoniškosios, subjektyviai krikščioniškosios (žmogiškąjį ir daiktiškąjį subjektyvumą suabsoliutinančios) dvasios knygoje akmens ir akmeniškumo yra gausu. Žmogaus būčiai suvokti akmuo pasirenkamas ir kuriamas kaip gamtos ir Biblijos daiktas. Šios publikacijos tikslas – ne tiek išsamus tyrimas, kiek „akmeninių“ Valandų knygos eilėraščių... [toliau žr. visą tekstą] Stone is one of the things in the world of Rilke’s man. The aim of the present publication is to comment on several poems from “The Book of Hours” presenting new translations into the Lithuanian language. For the comments we have chosen the poetical semantic field of the Christian world from polysemous poet’s symbolism. It is conditioned by the collection itself. In the poems “Jetzt reifen schon die roten Berberitze” and “Da trat ich als ein Pilger ein” stone becomes the metaphor of God. In the poem “Wenn etwas mir vom Fenster fällt” stone allows the verification of the world order and the assurance in its existence and meaning. The poems “Sie sind es nicht“ and “Du bist der Arme, du der Mittellose” are related by the symbolism of stone expressing divine poverty. In the poem “Du bist das Kloster zu den Wundenmalen” stone speaks about the polysemy of a cloister. The stone world of a cloister as God’s house symbolizes the nature of the relation between human and God. In this and other texts, stone and language appear as the ways to get closer to the essence, the possibility to listen to and hear. In the poem “Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb” stone and silence point to the divine incognizability. In the poem “Mach mich zum Wächter deiner Weiten” stone is not only a part of the building but a spot of silence that allows hearing. Quite a few poems of “The Book of Hours” have the spirit of pilgrimage.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Juodka, Robertas;

  Ištyrus nespecifinius kraujo serumo baltymus nustatyta, kad vištoms yra būdingi dideli alelių PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627) dažnumai, o alelių PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų tirtų populiacijų vidurkiams ( skirtumas 0,008 – 0,015 ). Kalakutų populiacijai yra būdingas didelis alelio PreAl – 1B (0,613) dažnumas, o alelių PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų populiacijų vidurkiui ( skirtumas 0,010 – 0,033). Pentardos pasižymėjo dideliais alelių PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708) dažnumais, o alelių McA ir McB dažnumai buvo identiški trijų populiacijų vidurkiui. Mažiausias vidutinis faktinis heterozigotiškumas buvo kalakutų populiacijoje (0,329), didesnis pas pentardas (0,437) ir didžiausias pas vištas (0,509). Didžiausias genetinis identiškumas (0,969) nustatytas tarp vištų ir kalakutų populiacijų, mažiausias tarp vištų ir pentardų (0,928). The analysis of non-specific blood serum proteins indicated that high frequency of alleles PreAl– 2B (0.667), PostAlA (0.635), PostTf–2B (0.627), was characteristic of hens, and the frequencies of alleles PreTf–2A, PreTf–2B, McA, McB were close to the mean values of the three populations under investigation (difference – 0.008-0.015). The population of turkeys was distinguished by high frequency of allele PreAl–1B (0.613), and the frequencies of alleles PreAl–2A, PreAl–2B, PostTfA, PostTfB, McA, McB were similar to the mean values of the three populations (difference – 0.010-0.033). High frequencies of alleles PreAl–1A (0.681), PreAl–2A (0.681), AlB (0.736), PreTfA (0.708) were characteristic of guinea fowls, while the frequencies of alleles McA and McB were identical to the mean values of the three populations. Turkey population had the lowest average actual heterozygosity (0.329), guinea fowls had somewhat higher heterozygosity (0,437) and the highest heterozygosity was determined for hens (0.509). The highest genetic identity (0.969) was found between the populations of hens and turkeys, while the lowest – between hens and guinea fowls (0.928). Исследовав неспецифический белок сыворотки крови трех разных популяций птиц, установлено, что куры имели большие частоты аллелей PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627), а частоты аллелей PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB у ку�� были близкие к средней величине трех популяций (разница 0,008 – 0,015). Для популяции индюков было присущее большая частота аллели PreAl – 1B (0,613) , а частота аллелей PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB была близка к средней величине трех популяций (разница 0,010 – 0,033). Цесарки отличались большими частотами аллелей PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708), а частота аллелей McA ir McB у них была идентична к средней величине трех популяций. Наименьшая средняя фактическая гетерозиготность была в популяции индюков (0,329), наибольшая у цесарок (0,437) и самая большая у кур (0,509). Наибольшая генетическая идентичность (0,969) установлена между популяциями кур и индюков, а наименьшая между популяциями кур и цесарок (0,928).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Karpavičius, Henrikas;

  Laipsniškas Lietuvos įsiliejimas į globalią ekonominę rinką neišvengiamai praplečia nacionalinio ūkio ir kitų, skirtingo išsivystymo lygio šalių ūkių ekonominės veiklos tarpusavio sąsajas. Įvairių lygių moksliniai tyrimai rodo tarptautinio ekonominio proceso vystymosi netolygumą, ypač paaštrėjantį vadinamų makroekonominių egzogeninių šokų (MEŠ) atvejais. Tai patvirtina šiandienės Lietuvos patirtis, ypač kriziniais 2008–2011 m. Priešingai nei daugelis kitų autorių, šiame straipsnyje MEŠ nėra siejamas su konkrečiu „ekonominiu įvykiu“, kurį būtų galima tiksliai identifikuoti ir pamatuoti. Siūloma MEŠ traktuotė veikiau atitinka ‚ekonominį procesą‘, kurio poveikis pasireiškia per ilgesnį laiko tarpą. While the notion of exogenous shocks has been part of economic discourse for a long time, the severity of recent shocks, especially in the financial sector culminating with a collapse of a major global bank in 2008, has had enormous real economic effects in terms of employment and output. This makes the task of identifying, classifying and measuring economic shocks most important, particularly in the context of possible both macro and microeconomic policy prescriptions that could potentially soften the effects of such shocks. This paper reviews economic literature on different interpretation and measurement of economic exogenous shocks. A notion of economic shock as a ‘process’ (as opposed to an identifiable and measurable ‘event’) is expounded. Classification of exogenous shocks into transitory and permanent is offered, a distinction that has important implications for relevant policy response which can either amplify or dampen the economic effects of shocks is laid out. Two exogenous economic shocks are identified in the Lithuanian economy. Using statistical methods and economic data, the two shocks are classified into transitory or permanent. Policy implications of this classification are also proposed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Šaltinytė, Loreta;

  Ius cogens normos ir erga omnes įsipareigojimai yra dvi esminės sąvokos, skiriančios šiuolaikinę tarptautinę teisę nuo klasikinės. Vis dėlto kuo šios sąvokos skiriasi ir kokie yra jų pažeidimo teisiniai padariniai – iki šiol neišspręsta problema. Straipsnyje nagrinėjamas valstybių įsipareigojimo vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl kankinimų teisinis statusas tarptautinėje teisėje. Mokslo darbuose ir teismų sprendimuose kankinimų draudimas visuotinai pripažįstamas kaip ius cogens normos pavyzdys. Tačiau nesutariama dėl to, ar valstybės turi tarptautinę teisinę pareigą vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl asmenų, padariusių sunkius žmogaus teisių pažeidimus. Straipsnyje ginčijama, kad šis valstybių įsipareigojimas yra tarptautinės paprotinės teisės dalis. Šis įsipareigojimas išplaukia iš paties sunkių žmogaus teisių pažeidimo erga omnes pobūdžio. Ši išvada daroma apžvelgus arbitražų sprendimus dėl šio įsipareigojimo klasikinėje teisėje, išanalizavus šio įsipareigojimo reglamentavimą pagrindinėse tarptautinėse sutartyse, žmogaus teisių apsaugos institucijų praktiką, reikalaujant bausti žmogaus teises pažeidusius asmenis, bei galiausiai Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimus Barcelona Traction (1970 m.) ir Genocido (1996 m.) bylose. In this article, the author aims to suggest legal guidelines enabling a well argued answer that the obligation to prosecute for grave violations of human rights is a part of customary international law of an erga omnes nature. In the first part of the article the decisions of international arbitral tribunals are analysed. In the second part the Genocide convention, Geneva conventions for the protection of the victims of war, Convention against torture all of which provide for an obligation of States to prosecute are analysed. The third part considers the decisions of the UN Human rights Committee, European Court of Human Rights and the American Court of Human Rights concerning the obligation to prosecute. In their practice all of 127 these institutions acknowledge that States are subject to this obligation. This finds an especially clear expression with respect to the prohibition of torture. The article seeks to demonstrate that the most proper legal basis for this obligation would be the obligation to respect and ensure respect to the rights included in the respectful international agreements. It is alleged that separation of an obligation to respect rights from an obligation to ensure rights is artificial and that it should be read uniformly, without making a distinction between ‚respect“ and ‚ensure respect“. In the final part of the article the question whether an obligation to prosecute is of an erga omnes character is considered. The major ICJ case referred to is the... [to full text]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Šarkinas, Antanas; Jasutienė, Ina;

  Tirti vaistinės dirvuolės, saliero, ciberžolės ekstraktai, citrinos, cinamono eteriniai aliejai, juodojo serbento uogų ir išspaudų ekstraktas, mėlynės uogų ir išspaudų ekstraktas, mėlynės, juodojo serbento, spanguolės uogų sultys. Tyrimuose naudotos testavimo kultūros: Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilozis, Pichia cluyveri, Saccharomyces cerevisiae H67, Rhodothorula rubra. Didžiausios slopinimo zonos susidaro aplink įdubas su sultimis. Vandeniniame ir etanoliniame uogų ekstrakte antocianinų ir fenolinių junginių kiekis skiriasi, bet slopinimo zonų skersmuo svyruoja nedaug. Tai rodo, kad uogų ekstraktuose antimikrobinėmis savybėmis pasižymi ir kiti junginiai. Mielių kultūrų jautrumas dar mažesnis, stipriausiu poveikiu išsiskiria spanguolės uogų sultys, kitų tirtų uogų sultys ir ekstraktai mažai veiksmingi. Testavimo kultūros skirtingų koncentracijų įtaka bandymo rezultatams nenustatyta. Cinamono eterinis aliejus skystoje terpėje B. subtilis vegetatyvines ląsteles veikia baktericidiškai, bet neužmuša šios bakterijos sporų. Gana efektyviai sumažina S. typhimurium skaičių, bet nenužudo S. enteritidis. Cinamono eterinis aliejus veiksmingas ir mielių kultūrų atžvilgiu, kultūrų augimą nuslopina visoje lėkštelėje. Bandant panaudoti ekstraktus modelinėse maisto sistemose... [toliau žr. visą tekstą] Agrimony (Agrimonia eupatoria L.), celery (Apium graveoleus L.) and turmeric (Curcuma longa Vab.) extracts, the essential oils, cranberry, black currant and bilberry extracts from berries and berry cakes were investigated. The antibacterial activity of plant extracts was determined by using a diffusion to agar method and model system of sausages. Spores and vegetative cells of Bacillus subtilis, test cultures of Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilozis, Pichia cluyveri, Saccharomyces cerevisiae H67, and Rhodothorula rubra were used for evaluation of antibacterial activity. The antibacterial activity of plant extracts was determined by using a diffusion to agar method and model system of minced meat. The biggest inhibition zones were around the pits with juice. The total anthocyanins and phenolics compounds content were different in the water and ethanol extracts of the tested berries, however, the inhibition zone diameter ranged to some extent. It shows that the antimicrobial properties of the berry extracts are also characterized by other compounds. Yeast show minimal sensitivity, only cranberry juice was effective among the investigated berry extracts and juices. The cassia essential oil affects the bactericidical B. subtilis vegetative cells in the liquid medium, but does not destroy the... [to full text] Исследовались экстракты агримонии, сельдерея, эфирные масла лимона и корицы, экстракты ягод, выжимок и сок черной смородины, черники, клюквы. В опытах применяли тест-культуры Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilozis, Pichia cluyveri, Saccharomyces cerevisiae, Rhodothorula rubra. Диаметр прозрачных зон оказался наибольшим в чашках с соком исследуемых ягод. В водных и этанольных зкстрактах содержалось различное количество фенольных соединений и антоцианинов, но диаметр прозрачных зон различался мало, следовательно, антимикробными свойствами обладают и другие соединения, содержащиеся в ягодах. Дрожжи более устойчивы к их воздействию, эффективен только сок клюквы.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vyšniauskas, V.;

  One of the most common image features used in machine vision are edges, and there is a substantial body of research on various techniques for performing edge detection. Edges are useful in many applications as image comparing, recognition and other. Here is presented edge detection method with subpixel accuracy. Method is based on decision that different intensity and size areas influence pixel brightness with some relation function. Hear presented functions to calculate one dot of edge going through the pixel. Test results show that with 0.01 standard deviation is estimated 47% of dots, with 0.05 standard deviation is estimated 88% of dots and 94% with 0.06 standard deviation. Also it is defined, that linearity decrease is more than 5% when edge cut triangle which area is less then 10% of pixel area. Vaizdo kontūro nustatymas yra viena iš bendriausių vaizdų palyginimo, atpažinimo ir kitokio apdorojimo charakteristikų. Vaizdo pakeitimas kontūru leidžia gerokai sumažinti kompiuterio skaičiavimų trukmę. Kontūrams nustatyti naudojami įvairūs metodai Pristatomas metodas vaizdo kontūrui nustatyti pikselio dalies tikslumu. Metodas paremtas tuo, kad skirtingo ryškio sritys, dengiančios tą patį pikselį tam tikru proporcingumu, daro įtaką bendram pikselio ryškumui. Pateikiamos funkcijos per pikselį einančio kontūro taško koordinatėms rasti. Tyrimais nustatyta, kad su 0,01 neapibrėžtimi nustatomi 47 % taškų, su 0,05 neapibrėžtimi – 88 % taškų, o su 0,06 neapibrėžtimi – 94 % taškų. Taip pat nustatyta, kad netiesiškumas viršija 5 %, kai kontūras atkerta trikampį, kurio plotas sudaro 10 % pikselio ploto. Tokius pikselius reikia ignoruoti. Контур – одна из самых общих характеристик изображения, используемых в машинном зрении. Существует множество различных методов для обнаружения контура. Контур полезен во многих применениях таких как сравнение, опознавание изображения и других. Представляется метод обнаружения контура с точностью до доли пикселя. Метод основан на решении, что зоны разной интенсивности и размера влияют на яркость пикселя и представляют некоторую функцию. Представлены функции для вычисления точки контура, находящейся на пикселе. Результаты исследования показывают, что с 0.01 стандартными отступлениями определены 47 % точек, с 0.05 стандартными отступлениями – 88 % точек и 94 % точек с 0.06 стандартными отступлениями. Также определена нелинейность более 5 %, когда контур отсекает треугольник площадью менее 10 % от площади пикселя.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Edita Dranseikaitė;

  Terorizmas savaime nėra naujas reiškinys pasaulyje, tačiau Šaltojo karo pabaiga ir globalizacija „išleido džiną iš butelio“. Šiame straipsnyje nagrinėjamos terorizmo apibrėžimo problemos, terorizmo grėsmės tendencijos (ypač didėjančio terorizmo fatalumo priežastys), globalizacijos poveikis terorizmui bei kovos su terorizmo grėsme globalizacijos amžiuje galimybės ir pavojai. Straipsnyje teigiama, kad globalizacijos amžiuje terorizmas tampa populiarus ne tik kaip asimetrinė kovos priemonė su stipresniu priešininku pasaulio „piktavalėse“ valstybėse, bet kova su terorizmu vis dažniau naudojama kaip pagalbinis instrumentas užsienio bei vidaus politikoje Vakarų pasaulio demokratijose. Kai nėra sutarimo, kas yra terorizmas, valstybės dėl vidaus ir užsienio politikos interesų ir/arba išorinio spaudimo yra linkusios sureikšminti terorizmo grėsmę, o tai sukuria kontrproduktyvų efektą ir didina pavojų saugumui. Terrorism is not what could be called a new phenomenon in the world. The end of the Cold War and globalisation, however, "have let the genie out of the bottle". In this article the author analyses issues pertaining to the definition of terrorism, tendencies of the terrorist threat (particularly, causes of the growing fatality of terrorism), the impact of globalisation on the phenomenon of terrorism and opportunities and dangers behind the fight against terrorism in the globalisation age. The article claims that during the age of globalisation terrorism becomes popular not only as a means for an asymmetric fight against the stronger opponent of the world's "evil" states; the fight against terrorism is more and more often used as a supplementary instrument in the external and internal policies of Western world democracies. Devoid of an agreement on what terrorism is, states, facing the pressure of foreign and internal interests and/or external pressure, have become used to exaggerating the appeal of the terrorist threat, which, in turn, creates a counterproductive effect and increases security stakes.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kevin A. Diehl;

  Tyrimu siekiama nustatyti ar bendrosios ir specifinės atidėtojo pelno mokesčio turto (APMT) ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimų (APMĮ) kategorijos turi sąsajų su akcijų kainų pokyčiais, remiantis Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Tyrimo rezultatai parodė, kad remiantis APMT ir APMĮ akcijų kainų pokyčių prognozavimas yra kur kas ribotesnis, lyginant su JAV, kur naudojami bendrieji atskaitomybės principai (angl. GAAP). This research seeks to determine whether the general and specific categories of deferred tax assets (DTAs) and deferred tax liabilities (DTLs) under International Financial Reporting Standards are related to changes in stock prices. The results seem to indicate that DTAs and DTLs under IFRS could be less helpful to investors than they currently are under US GAAP.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai
  Article
  License: cc-by-nc
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ógáin, Ríonach uí;

  Straipsnyje apžvelgiama Dublino universiteto kolegijos Nacionalinio folkloro archyvo duomenų skaitmeninimo priešistorė, apibūdinama dabartinė padėtis ir brėžiamos būsimos šio proceso gairės (smulkesnę informaciją šiais klausimais galima rasti http://www.ucd.ie/ivrla/about.html). Be to, išsamiai aptariami kai kurie pastebėti šio darbo privalumai bei trūkumai, iškeliamos tam tikros etinės ir organizacinės problemos. Vis dėlto straipsnis baigiamas pozityvia gaida, pabrėžiant, kad kelias į ateitį veda skaitmeninio pasaulio link, nors juo žengti reikėtų labai atsargiai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.