Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
100 Research products, page 1 of 10

 • Publications
 • Research software
 • 2017-2021
 • Polish
 • Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société
 • Hyper Article en Ligne
 • Hal-Diderot
 • HAL AMU

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Polish
  Authors: 
  Staniszewksa, Agnieszka; Kunicka-Stycynska, Alina; Zieminski, Krystzof;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ewa Tartakowsky;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
  Country: France

  Twórczość literacka publikujących we Francji pisarzy żydowskich pochodzenia maghrebskiego, której początki sięgają lat 50. XX wieku, rozwija się szczególnie dynamicznie począwszy od lat 80. Spełnia ona następujące funkcje społeczne: wspomnieniową, historiograficzną i adaptacyjną. Migracja wywołuje zachodzące w nowym środowisku procesy wspominania oraz upamiętniania, pozwalając ewentualnie walczyć z doświadczoną traumą i dostarczając grupie migrantów punktów odniesienia. Twórczość literacka pozwala snuć narrację o przeszłości, bez konieczności poddawania się rygorom naukowości. Procesy te zapośredniczają relacje między migrantami a wspólnotą przyjmującą, w której literatura wychodzi poza rzeczywistość społeczną, jaka ukształtowała jednostki. Literary production by Jewish writers from North Africa in France reaches back to the 1950s and has been gaining momentum since the 1980s. These works function as vectors of memory, ‘historiography’ and adaptation. In a new environment, exile leads to recollection and memorialization processes, enabling the subject to fight against trauma and providing the migrant group with a framework of reference. Literature, which does not require a scientific framework, is able immediately to take over the narration of the past. These processes mediate between the exiled group and the host community, in which the exile literary work transcends the social realities that help construct the individual.

 • Polish
  Authors: 
  Skrzypczak, Karol;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Cécile Vaissié;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience

 • Polish
  Authors: 
  Monluçon, Anne-Marie;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  traduction en polonais d’Elzbieta Koziolkiewicztraduction du titre de l'ouvrage en français : Rencontre de la polonistique des Trois Pays — Chine, Corée, Japon; Colloque international, Université de Canton Chine; International audience; Europe meets Asia in Siberia through W ludzkiej i leśnej kniei by Ferdynand Ossendowski (1923)Ferdynand Ossendowski (1876 – 1945) traveled through Mongolia and Siberia . He was a Polish scientist, a geologist, who was doing some research with a Russsian team. His book, Man and Mystery in Asia, relates his scientific missions and his adventures between 1898 and 1905 in the Iénissei region, the Sakhaline Island, the Altaï Mountains, Mongolia and Sinkiang. The first part of this study deals with the representation of the Asian peoples in this text. The traveler meets Mongolians, Chinese, Corean and Japanese people. The diversity of the population (there were also Europeans : Russians, Cossacks, Poles,) is explained by the historical, political and economic situation of the region at the time. The analysis is not limited to portraits and descriptions. The aim is also to understand the interactions between these different populations. From a literary point of view, does the writer relate his own experience of otherness ? Or is it ethnocentrism that prevails ? In fact, his testimony is as close to an adventure story as to the narration of a scientific mission, a travel narrative or a report. The Far West - like atmosphere that reigns over the steppe and in town, in Vladivostok for example, reminds the readers of the North American adventure stories that were very popular between World War I and World War II in Poland as well as in western Europe. And the specialists of this writer have already underlined the influence of this genre (Sienkiewicz, but also Karl May and Jack London) as well as that of the first westerns, on Ossendowski's fiction. The second part of this article therefore aims to show that Ossendowski has written an anticolonial western, where the local people play the role of the Indians and the Russians that of the settlers. This model contributes to the “westernization” of the reality of Central Asia and the Russian Far East that is described. It unveils a short-lived and exciting time, that of the birth of capitalism, very much like what the United States had experienced just before the Chinese (1912, 1949), Russian (1917) and Mongolian (1920-21) revolutions burst out and made Ossendowski a fugitive under the threat of death penalty by the bolcheviks.

 • Polish
  Authors: 
  Monika Kostera; Ewa Bogacz-Wojtanowska;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; Tematyka kobieca jest coraz częściej podejmowana w kontekście nauk społecznych, w tym przywództwa kobiet. Rzadziej jednak przyjmuje się perspektywę organizacji i zarządzania. Kwestie „kobiecego zarządzania” nie są również często dyskutowane w kontekście polskim, co powoduje, że proponowany zbiór wnosi oryginalny wkład w rozwój tematyki.Książka jest zbiorem opracowań przedstawiających sylwetki bądź konkretnych organizatorek, bądź grup liderek zarówno aktywnych współcześnie, jak i postaci historycznych. Takie podejście pozwala wyprowadzić z cienia liderki i organizatorki – przywrócić pamięć tych już nieżyjących oraz zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się dzisiaj kobiety aktywne na polu tradycyjnie zarezerwowanym dla mężczyzn. Sama tematyka zbioru wprowadza kobiecy punkt widzenia, gdyż autorzy nie omawiają jedynie sylwetek kobiet przywódczyń, które osiągnęły sukces w męskim świecie zarządzania (choć i takie sylwetki w zbiorze się znajdują), lecz organizatorki właśnie, które często bardziej wspierają, niż dowodzą. Opracowania nie zawsze odnoszą się do konkretnej osoby (bądź osób), lecz również do pewnych grup organizatorek. Cechą łączącą wszystkie opracowania jest zastosowana w badaniach metodyka – wszystkie rozdziały oparte zostały na badaniach jakościowych. Takie podejście metodologiczne daje możliwość oddania głosu samym kobietom i opowiedzenia ich historii.

 • Publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors: 
  Monika Kostera; Marcin Laberschek;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience

 • Polish
  Authors: 
  Burdzik, Tomasz;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; This paper describes the phenomenon of predatory journals, the characteristics of predatory journals, including spamming and using fake metrics, and the problems they cause for science. Predatory journals often fail to properly manage peer review, allowing pseudo-science to be published dressed up as authentic science. Predatory journals frequently have imaginary editorial boards, do not operate any quality control, are unclear about payment requirements and about ownership or location, include plagiarised content. Predatory publishers generally behave unethically. Towards the end of the paper it is discussed what can and should be done to eliminate or reduce the effects of this development and how researchers can avoid becoming victimized by them.; Artykuł opisuje zjawisko “drapieżnych czasopism”, przedstawia ich charakterystyczne cechy, takie jak spamowanie czy wykorzystywanie fałszywych metryk oraz opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne czasopisma często nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego, pozwalając na tworzenie pseudonauki pod pozorem prawdziwej nauki. Drapieżne czasopisma często mają fikcyjny zespół redakcyjny, nie są przejrzyste w kwestiach finansów oraz siedziby, zawierają plagiaty i publikują niemalże wszystko. Wydawcy drapieżnych czasopism zachowują się nieetycznie. W zakończeniu artykułu wskazane jest, jak można uniknąć bycia ofiarą drapieżnych czasopism oraz jak można walczyć z drapieżnymi czasopismami.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Loïc Levoyer;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Country: France

  After more than two years of difficult negotiations, marked by a withdrawal of the United Kingdom from the European Union and an eruption of the COVID-19 health crisis, the European Union has succeeded in adopting a multiannual financial framework for the years 2021–2027. The agreement reached at the European Council of 17 and 21 July 2020 constitutes a turning point in the construction of the European Union insofar as it transforms the multiannual financial framework into an instrument of a macroeconomic stabilization by backing it with a new recovery instrument called “Next Generation EU”. This change is linked to a new EU’s own resources decision for 2020, which establishes borrowing as a temporary resource for the European Union. Recourse to borrowing is strictly limited. However, for member states, recourse to borrowing could be a factor in accelerating the creation of other own resources in order to avoid using member states’ budgets (in a complementary manner) to repay the loan.

 • Polish
  Authors: 
  Miladi, Lidia;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.