Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
136 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hobæk, Anders; Mjelde, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder Anders Hobæk Kjøsapollen i Hornindal er innsnevra som følgje av utfylling for veg og har dermed redusert utskifting av vatn med Hornindalsvatnet. Økologisk tilstand i Kjøsapollen med omsyn til eutrofiering er vurdert ut frå tilgjengelege data, og det er ut...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rønsen, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  En noe overraskende konklusjon fra den første evalueringen av kontantstøtten var at den var en stor reform med små virkninger for arbeidsmarkedet (Baklien mfl. 2001). Et forbehold den gang var imidlertid at det bare var de helt kortsiktige virkningene som ble fanget opp...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1979
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Herigstad, Helge;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  I denne rapporten vert utgiftene til reiser og transport i forbruksundersøkinga vurderte i forhold til FN sine internasjonale tilrådingar og til oppgåvene i nasjonalrekneskapen. Rapporten er eit ledd i arbeidet med å kontrol l era kvaliteten av forbruksundersøkinga og n...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen;
  Country: Norway

  Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora (INU) har i perioden 2007-2011 disponert om lag 150 millionar kroner. Desse har gått til regionale og bedriftsretta tiltak i kommunane Før...

 • publication . Report . 1987
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bakka, Egil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hesthagen, Trygve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Hesthagen, T. 2021. Bestandstilhøva hjå auren i Russvatnet i Jotunheimen gjennom dei siste femti åra. NINA Rapport 2034. Norsk institutt for naturforskning Russvatnet er lokalisert i sentrale delar av Jotunheimen på 1175 moh. og dekkjer eit areal på 462 hektar. Det kan ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1998
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øien, Dag-Inge; Arnesen, Trond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørdal, Even;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stavanger: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum
  Country: Norway

  Oppdragsgiver: Berge Sag og Trelast AS Saka gjeld arkeologisk utgraving av kulturminne på garden Fedjedalen (gnr 3, bnr 75) i Haugesund kommune. Eit samla areal på ca 1200 m² blei undersøkt, fordelt på eit hovudfelt (Felt 1) og eit mindre felt (Felt 2). Dei registrerte ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Bjarne; Gjedrem, Trygve; Thorland, Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Country: Norway

  - Dersom generasjonsintervallet kan reduserast frå fire til tre år vil den genetiske framgangen per år auke med 33% gitt elles like forhold. Hos laks kan dette oppnåast ved produksjon av familiar som vert sett i sjøen som 0+ haustsmolt i staden for som 1+ vårsmolt. I de...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1997
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Seliussen, Ingvei;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
136 research outcomes, page 1 of 14