Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3 Research products, page 1 of 1

 • Publications
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Report
 • NO
 • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
 • Brage IMR

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I ...

 • Publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Skaala, Øystein; Glover, Kevin; Fjeldheim, Per Tommy; Kaja Christine, Andersen;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I 2018 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 16. mars og registreringa pågjekk til 10. november. Det var noko redusert effektivitet på grunn av høg vassføring i periodar mellom 15. september til 17. oktober, og til saman ca 13 av 262 driftsdøgn (5%) var fella i praksi...

 • Publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Johnsen, Ingrid Askeland;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  For atlantisk laks (Salmon salar) er utvandinga frå elv til hav som postsmolt ei kritisk fase. Fisken er liten og er difor følsom for påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). For å estimere belastninga vill atlantisk laks opplever grunna påslag av lakselus frå oppd...