Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
255 research outcomes, page 4 of 26
 • publication . Article . 1971
  Open Access Turkish
  Authors:
  KESKİN, Cengiz;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Istranca dağlarının güney etekleri boyunca uzanan resifal kireçtaşları, son on yıl içinde ve özellikle Trakya’da petrol arayan şirketlerin dikkatini çekmişlerdir. Havza içinde ümitli bir hazne kaya olabileceği kabul edilen bu birimin incelenmesini özellikle amaç edinmiş...

 • publication . Article . 1966
  Open Access Turkish
  Authors:
  KETİN, İhsan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Während des Bebens vom 6, Oktober 1964 in der Umgebung von Manyas-Gönen-Karacabey in Nordwestanatolien sind zahlreiche Spalten auf dem alluvialen Boden in der Epizentralzone entstanden. Sie haben die allgemeine Richtung NW-SE und sind «en échelon» geordnet (Abb. 1, 2, 3...

 • publication . Article . 1970
  Open Access Turkish
  Authors:
  TAŞDEMİROĞLU, Mehmet;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Yeryüzü şeklini değiştiren doğal olaylardan bir kısmıda kütle hareketleridir. Çeşitli nedenlerden dolayı geniş veya dar bir arazi parçasının hissedilir bir şekilde yer değiştirmesine kütle hareketi denir. Bunuda serbest yüzeyli ve serbest yüzeysiz olmak üzere iki türlü ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mustafa Ergin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  The main purpose of this study was to investigate the effects of increasing human activities (agriculture, urbanization, settlement, wars, industrialization) and cold climatic periods that occurred pre-and post-1800 in and around the western Baltic Sea. To investigate t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1970
  Open Access Turkish
  Authors:
  ELİFEROVİCH, Z. M.;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bükülebilen ve sağlam lifler halinde bulunan bir grup mineralin adına asbest denir.Asbest minerallerinin, çok ince lifler haline gelmeleri, liflerinin uzunluğu, elastikiyeti, sağlamlığı, asit ve bazlara karşı kimyasal mukavemeti, yüksek hararet derecelerine karşı dayanı...

 • publication . Article . 1949
  Open Access Turkish
  Authors:
  KETİN, İhsan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Während der grossen, meist katastrophalen Erdbeben in den letzten zehn Jahren (1938 - 1948) in Anatolien sind hunderte von Kilo- metren lan-ge Spalten, Verwerfungen und Querverschiebungen entstanden, die über den Sinn der jungen Bewegungen des betreffenden Landstreifens...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nazan Yalçın Erik;
  Persistent Identifiers

  Global energy prospecting has significantly shown change with the development of technology that can be used in the production of energy sources which are unconventional such as tight reservoir and shale gas especially within last several years. These sources which are ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1961
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERGÖNÜL, Yaşar;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu yazıda Üst Karbonifer kömürlerinin ihtiva ettiği mikro bitki fosilleri (spor ve pollen) incelenmiştir. Mevzuubahis palinolojik çalışma neticesinde iki yeni pollen cinsi ile altı yeni tür bulunmuş ve tavsifleri yapılıp, stratigrafik olarak kıymetlendirilmiştir.Etüd ed...

 • publication . Article . 1971
  Open Access Turkish
  Authors:
  KİNEŞ, Tuncay;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Sekonder kurşun minerallerinden olan vanadinit ve desklozit birbirinden farklı mineralojik özelliklere sahiptir. Her iki mineralde görülen zonlanma, oluşum esnasında kimyasal bileşimde değişimler meydana geldiğini ortaya koyar. Minerallerin kimyasal formülüne giren vana...

 • publication . Article . 1947
  Open Access Turkish
  Authors:
  TOKAY, Melih; BAYRAMGİL, Orhan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  M. T. A. Enstitüsü namına 1946 yılı Ekim ayında 1:100 000 lik Türkiye Jeoloji hartaları löveleri yaparken, nisbeten yakın zamanlarda neşriyat yapan müelliflerin hartalarına koymadıkları bir kristalen şist kütlesini (hartaya bakınız) görüp hududunu çizmek mümkün olmuştur...

255 research outcomes, page 4 of 26