Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
1,037 research outcomes, page 1 of 104
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Emilia Kledzik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

  The article reports on the state of research in the German postcolonial studies, comparing it with a discussion on the implementation of a similar project in the Polish literary discourse, and on the basis of the bibliography argues that German researchers boldly confro...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Tytko, Marek Mariusz;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  Country: Poland

  Hasło w "Słowniku metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej" ukazuje zastosowanie metod wychowania patriotycznego w pracy socjalnej. The entry in "The dictionary of methods, techniques and forms in the social, caring and therapeutic work" prese...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Rutkowski, Krzysztof; Dembińska, Edyta;
  Country: Poland

  The paper presents the post-war history of post-traumatic research conducted at the Department of Psychiatry of the Jagiellonian University and the analysis of the main research approaches and selected publications. The time after World War II passed in Poland in two di...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Zawadzki, Wojciech;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL
  Country: Poland

  Tłumaczenie streszczenia Aneta Kiper Wśród zachodniopruskich klasztorów męskich w drugiej połowie XVIII wieku najliczniejszą grupę stanowiły placówki franciszkańskie (bernardyni - Kadyny, Lubawa, Nowe, Świecie, Toruń, Zamarte; reformaci - Brodnica, Dzierzgoń, Gdańsk Che...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Dubiel, Monika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  Cel badań. Wyodrębnienie i omówienie wartości propagowanych w meksykańskich narkoballadach. Analiza wpływu, jaki wywiera przekaz zawarty w tych utworach na meksykańską młodzież oraz udziału narcocorridos w tworzeniu narkokultury. Metody badań. Przedmiotem badania było d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Będkowski, Krzysztof;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki
  Country: Poland

  Photogrammetry started to develop in Poland after World War I. Although relatively very important and big photogrammetric projects from this time are known, only few mentions are related to the use of photogrammetry for forestry purposes. On early 1945 the demand for th...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Daniel Maliński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  W niniejszym artykule zestawiono propozycje dwóch myślicieli – Chaima Perelmana i Daniela H. Cohena, którzy w swojej refleksji z pogranicza retoryki, teorii argumentacji i filozofii języka zdecydowali się spojrzeć na metaforę jako na narzędzie argumentacyjne. Artykuł zo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Ewa Nowina-Sroczyńska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lodz University Press
  Country: Poland

  The article opens a series of publications on the existence of sacrum in remote places, small, peripheral, less known sanctuaries against the backdrop of religious landscapes. The first of the sanctuary series is Mętków, whose history is presented by Władysław Zarębczan...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Lesiakowski, Krzysztof;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Historical Institute (IH) of University of Lodz was established on 24 June 1948. The first years of its activity took place during the Stalinism period. The stuff and students were subjected to propaganda and were engaged in different political actions. Researches and d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Joanna Duska; Elżbieta Mańczak-Wohlfeld;
  Persistent Identifiers
  Country: Poland

  Celem artykułu jest ustalenie właściwej formy zapisu leksemu "subsumpcja" w rozmaity sposób podawanego w najważniejszych słownikach języka polskiego, a także porównanie tego leksemu z wyrazami pokrewnymi. W związku z tym autorki sięgają po słowniki łacińskie, leksykony ...

  Add to ORCIDorcid
1,037 research outcomes, page 1 of 104