Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
1,050 research outcomes, page 1 of 105
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Økland, Solvår Gjerde;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Braut, Tora;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  I dette masterprosjketet har problemstillinga vore ”Korleis ein kan få elevar til å utøva kritisk literacy med å arbeida med språkleg medvit”. I tillegg har eg stilt forskingsspørsmålet: ”Kva slags utfordringar møter elevar når dei skal utøva kriktisk literacy”. Eg har ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lund, Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Avhandlinga er ein sosiolingvistisk variasjonsstudie av talemålet på Vest-Karmøy i eit synkront og diakront perspektiv. Området som blir undersøkt svarar til det som fram til 1965 utgjorde Åkra kommune. Datamaterialet består av om lag 10 timar transkribert lydopptak frå...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jeanne Boge; Karin Anna Petersen;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Samandrag Systematiske dokumentanalysar av fagpolitiske forslag (1921–1929) og statlege føringar (1950–2019) for norsk tre-årig sjukepleieutdanning viser at omsorgsomgrepet har hatt ein marginal plass i slike dokument. Omgrepet omsorg blei introdusert i 1980, men dei st...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gangsø, Kristian Sandal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Formålet med studien var å undersøkje korleis junior-elite fotballspelarar oppfattar kvaliteten på utviklingsmiljøet dei er ein del av i ein nøkkelfase av utviklinga, og å undersøkje om spelarane sine oppfattningar skil seg mellom utviklingsmiljø som Norsk Toppfotballse...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordeide, Lars Kjetil;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Country: Norway

  SK152

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hustoft, Kamilla Eike; Sandsgård, Åshild Vee;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet
  Country: Norway

  Bachelor i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap/ institutt for økonomi og administrasjon/ ØKB ØKB3111

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Svoen, Karin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  The topic of this Master's thesis is student participation in assessment in the Subject Norwegian for 3rd Year of continuing education" (13th grade). Specifically, how 3rd year norwegian-teachers understand the term student participation in assessment and how they use i...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hekkelstrand, Hanna Kvalheim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Kva kjenneteiknar den norske komedien, og korleis hev sjangeren utvikla seg gjennom historia? Oppgåva undersøkjer kva undersjangrar som hev vore sentrale innan den norske komedien, og korleis desse hev endra seg meg tida. Basert på sjangerteori hev oppgåva som mål å ana...

  Add to ORCIDorcid
1,050 research outcomes, page 1 of 105