Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
2,302 research outcomes, page 1 of 231
 • publication . Report . 2016
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Brandlistuen, Ragnhild Eek; Aarø, Leif Edvard; Helland, Maren Sand; Granum, Berit; Ohm, Eyvind; Owe, Katrine Mari; Hovengen, Ragnhild; Biehl, Anna Månsson; Hyllestad, Susanne; Nordheim, Carl Fredrik; ...
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Report . 2021
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bjerck, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet

  Formålet med kartleggingen er å vurdere Gjøvik kommunes pågående arbeid med målene i reformens fem områder. Den tar utgangspunkt i kommunens arbeid, men kartlegger ikke andre aktørers arbeid utenfor kommunalt tjenesteapparat. Rapporten skal svare på hvilke av utfordring...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østli, Jens; Gallart, Lorena Jornet;
  Publisher: Nofima AS

  Nofima Marked og Sintef fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Bacalaoforum gjennomført en fokusgruppestudie i Spania. Oppdraget er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med studien var å problematisere innholdet i ”bacalao”, både som begre...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle;
  Publisher: Nofima AS

  Det er gjennomført storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett. Fisken ble hengt på tre tidspunkt 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett. Bruk av skyggenett over tørrfisk mens den henger på ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;
  Persistent Identifiers

  Pathological Demand Avoidance (PDA) er en ny atferdsprofil hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, som består i ekstremt kravavvisende og sosialt manipulativ atferd. Vi presenterer en systematisk litteraturoversikt av forskningslitteraturen om PDA. Resultaten...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF rapport

  Tre produkter fra Brynsløkken AS ble undersøkt i forhold til begroingshindrende overflate mot sykdomsbakterien Moritella Viscosa. Om produktene viser seg å være begroingshindrende kan anvendelsen være stor, fra brønnbåt til lukkede merdsystemer. Belegg 1 gav en redusert...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Tronsmo, Anne Marte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Henriksen, Edgar;
  Publisher: Nofima AS

  Her beskrives kort bakgrunn for prosjektet ”Kystens Hus”, organisering samt aktørenes rolle i prosjektet. Tidligere er konseptet ”Kystens hus” presentert i rapport 2/2008 ”Kystens hus – Konsept og organisering av oppstart. Prosessen ble avsluttet høsten 2008. Kystens hu...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen;
  Publisher: Nofima AS

  Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Norsk rekenæring har tradisjon for innovative løsninger hvor man gikk fra håndpilling til dagens helautomatiserte produksjon. Et...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Granøien, Idar Ludvig Nilsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF

  Det er utarbeidet et oppdatert støysonekart for Harstad helikopterlandingsplass ved Universitetssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Støyberegningene foretas for situasjonen i 2016 og en tiårs prognose med NORTIM, verktøye...

  Add to ORCIDorcid
2,302 research outcomes, page 1 of 231