Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
2,120 research outcomes, page 1 of 212
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Engelstad, Inger Lise;

  Bacheloroppgåve i grunnskulelærarutdanning (1.-7.) PE369 Mai 2015 Terje Ogden (2012) skildrar ei klasse som eit sosialt system der det vert skapt sosiale strukturar og mønster for samhandling. Desse mønstera har ei viss betyding for korleis klassa fungerer i læringssitu...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;

  Eit prosjekt finansiert av Norsk genressurssenter har sidan 2003 hatt som mål å utvikle nye lokalsortar (landsortar, gardsstammer) i tre av våre viktigaste engvekster. Desse vekstene er grasartane timotei (Phleum pratense) og engsvingel (Festuca pratensis), og belgvekst...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vaage, Astri Jonassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Formålet var å undersøke om personale i psykisk helse i kommunane ivareteke brukarmedverknad og samarbeider omkring brukarane td. i arbeidet med Individuell plan. Korleis involverer ein brukerane og kva utfordringar møter ei...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Arnfinn; Døving, Aksel;
  Publisher: Bioforsk

  Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endri...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kandal, Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Master i psykisk helsearbeid - Nord universitet 2019

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørensen, Turid Stigen;

  Master i samhandling innan helse- og sosiale tenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.06.17 Etter å ha samarbeida med legar over fleire år fekk eg interesse av å utforske korleis legane vurderer når dei står ovanfor ein pasient som treng eller ønskjer sjukeme...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås;
  Publisher: Akademika forlag
 • publication . Article . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikje, Cleng Andersen;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bræck, Andreas; Nielsen, Daniel Rikstad;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førde

  Tittel: Når pasienten får hjertestans – hvordan kan sykepleieren ivareta pårørende under pågående hjerte lunge redning? Bakgrunn for valg av tema: Etter tre år på sykepleierskolen har vi lært mye om pasienter gjennom teori og praksis. Det vi dessverre ikke har lært så m...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nokken, Caroline Herland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Offentlege inngrep for å styrke venturekapitalmarknaden er tiltak som er forsøkt i mange land, med ulike strategiar. Desse forsøka har hatt varierande utfall kor nokon lukkast, medan andre har berre blitt ein utgiftspost for staten. Grunnen til at det er behov for slike...

  Add to ORCIDorcid
2,120 research outcomes, page 1 of 212